Ga direct naar inhoud

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Dit is niet meer mogelijk.
Heeft u Zelf Beleggen? Op deze pagina leest u hoe u een wijziging doorgeeft en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
Heeft u geen Zelf Beleggen maar wél interesse in beleggen? Lees dan verder op Beheerd Beleggen.

Zelf Beleggen

Bij Zelf Beleggen beslist u zelf in welke beleggingsfondsen u belegt. Wij geven u geen advies over uw beleggingen. Wel kunt u gebruik maken van het Beleggerskompas. Het Beleggerskompas geeft inzicht in het beleggingsrisico dat bij u past. De ontwikkeling van uw beleggingen kunt u online volgen in mijn.nn en de NN App.

U kunt beleggen in een breed aanbod van fondsen in verschillende categorieën. Dit zijn fondsen van NN Investment Partners (onderdeel van Nationale-Nederlanden Groep) en fondsen van andere aanbieders. Met ons uitgebreide fondsenaanbod kunt u zelf een beleggingsportefeuille samenstellen die past bij uw wensen.

Ons fondsenaanbod kan van tijd tot tijd veranderen. Wij controleren regelmatig of de fondsen nog aan onze eisen voldoen. Is dat niet zo? Dan gaat het fonds uit ons aanbod en kunt u niet meer beleggen in dit fonds. Lees meer over hoe wij onze beleggingsfondsen voor Zelf Beleggen kiezen.

Beleggerskompas

U kunt bij Zelf Beleggen gebruikmaken van het Beleggerskompas. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt u uw beleggingsprofiel. Uw beleggingsprofiel geeft aan hoeveel risico u kunt en wilt lopen met uw beleggingen. Het Beleggerskompas laat u vervolgens zien of u met uw beleggingen meer of minder risico neemt dan bij uw beleggingsprofiel past. Geeft u opdracht om beleggingsfondsen te kopen of te verkopen? Dan ziet u direct welke invloed dat heeft op het risico dat u loopt met uw beleggingen.

Aan het gebruik van het beleggerskompas kunnen geen rechten worden verleend. Het beleggerskompas is geen advies.

Risico's

Als u belegt, loopt u het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. De beleggingsrisico’s die u loopt bij Zelf Beleggen worden toegelicht in de productvoorwaarden:

Kosten

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

Per jaar betaalt u een servicefee van 0,55% van de waarde van uw belegd vermogen. U betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal.

We berekenen de kosten per kwartaal

We berekenen de kosten die u moet betalen per kwartaal. Om dat te doen bepalen we de gemiddelde waarde van uw beleggingen op de laatste dag van elke maand. Aan het einde van elk kwartaal berekenen we van die drie waarden het gemiddelde. Over deze waarde berekenen we de kosten.

Rekenvoorbeeld

In het derde kwartaal was de waarde van uw beleggingen op de laatste dagen van de maand als volgt:

Juli € 10.000,-
Augustus € 11.000,-
September € 9.000,-
  • De gemiddelde waarde van uw beleggingen was dus € 10.000,-.
  • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is 0,55% van € 10.000 = € 55,-.
  • De kosten voor het derde kwartaal zijn dan € 55,- / 4 = € 13,75. Deze kosten schrijven we af op 1 oktober.

We brengen de kosten per kwartaal in rekening

Op de eerste dag van een kwartaal schrijven we de kosten voor het vorige kwartaal af van uw beleggingsrekening. Als er op dat moment onvoldoende liquide middelen op uw beleggingsrekening staan om deze kosten te betalen, dan verkopen we een deel van uw beleggingen. Met de opbrengst hiervan betaalt u dan deze kosten.

Kosten die de beleggingsfondsen in rekening brengen

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen, maken ook kosten. De kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn verwerkt in de koers van het fonds. In mijn.nn vindt u per fonds een link naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) met daarin de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin u belegt.

Er zijn eenmalige kosten, lopende kosten, transactiekosten en incidentele kosten.

• Eenmalige kosten
Eenmalige kosten zijn kosten die u betaalt bij het aan- en verkopen van beleggingen, zoals een instap- of uitstapvergoeding.

• Lopende kosten
Lopende kosten zijn kosten die in de loop van een jaar worden afgetrokken van de waarde van een fonds. Fondsbeheerders brengen kosten in rekening voor het beheer van het fonds. Daarnaast maken zij allerlei operationele kosten, onder andere voor administratie, marketing, bewaren van beleggingen en toezicht.

• Transactiekosten
Het fonds maakt transactiekosten voor het aan- en verkopen van beleggingen zoals aandelen en obligaties.

• Incidentele kosten
Sommige fondsen kennen een prestatievergoeding die alleen in rekening wordt gebracht als het fonds beter presteert dan de benchmark.

Niet elk fonds heeft dezelfde kosten. In het fondsenoverzicht vindt u per beleggingsfonds alle kosten.

Rekenvoorbeeld kosten

In de twee rekenvoorbeelden ziet u de totale kosten die u per jaar betaalt.

Voorbeeld 1

Stel, u heeft € 3.000,- belegd, verdeeld over drie fondsen (elk € 1.000,-). U doet geen aan- en verkopen in het jaar.

Kosten voor onze dienstverlening (Directe kosten) Percentage Bedrag
Kosten Zelf Beleggen 0,55% € 16,50
Subtotaal onze dienstverlening 0,55% € 16,50
Fondskosten (Indirecte kosten)*
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,68% € 6,80
- transactiekosten 0,21% € 2,10
Subtotaal NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds 0,89% € 8,90
NN Dynamic Mix Fund II
- lopende kosten 0,55% € 5,50
- transactiekosten 0,12% € 1,20
Subtotaal NN Dynamic Mix Fund II 0,67% € 6,70
NN Euro Rente Fonds
- lopende kosten 0,42% € 4,20
- transactiekosten 0,03% € 0,30
Subtotaal NN Euro Rente Fonds 0,45% € 4,50
Subtotaal fondskosten 0,67% (gemiddeld) € 20,10
Totale kosten beleggen 1,22% € 36,60

Invloed van de kosten op het rendement

* Peildatum december 2019. De fondskosten zijn overgenomen uit de EMT (European Mifid Template) van de fondsbeheerder.

Voorbeeld 2

Stel, u heeft € 50.000,- belegd, verdeeld over vijf fondsen (elk € 10.000,-). U doet geen aan- en verkopen in het jaar.

Directe kosten Percentage Bedrag
Kosten Zelf Beleggen 0,55% € 275,-
Subtotaal onze dienstverlening 0,55% € 275,-
Fondskosten (Indirecte kosten)*
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,68% € 68,-
- transactiekosten 0,21% € 21,-
Subtotaal NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds 0,89% € 89,-
NN Euro Rente Fonds
- lopende kosten 0,42% € 42,-
- transactiekosten 0,03% € 3,-
Subtotaal Delta Lloyd Rente Fonds 0,45% € 45,-
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,83% € 83,-
- transactiekosten 0,08% € 8,-
Subtotaal NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 0,91% € 91,-
BNP Paribas AEX Index Fund
-lopende kosten 0,37% € 37,-
-transactiekosten 0,02% € 2,-
Subtotaal BNP Paribas AEX Index Fund 0,39% € 39,-
Robeco Global Total Return Bond Fund
- lopende kosten 0,56% € 56,-
- transactiekosten 0,28% € 28,-
Subtotaal Robeco Global Total Return Bond Fund 0,84% € 84,-
Subtotaal fondskosten 0,70% (gemiddeld) € 348,-
Totale kosten 1,25% € 623,-

Invloed van de kosten op het rendement

* Peildatum december 2019. De fondskosten zijn overgenomen uit de EMT (European Mifid Template) van de fondsbeheerder.

Verpande rekeningen

Was uw Zelf Beleggen-rekening voorheen een Delta Lloyd EffectPlusHypotheek Rekening of een Delta Lloyd WoonPlusHypotheek Rekening? Dan is uw beleggingsrekening nog steeds verpand. Dit betekent dat u zonder toestemming van de pandhouder geen geld kunt opnemen van uw beleggingsrekening. Ook kunt u uw rekening niet zonder toestemming van de pandhouder beëindigen.

Beleggingsdepots

Rekening Zelf Beleggen gekoppeld aan verzekering

Was uw Zelf Beleggen-rekening voorheen een Delta Lloyd Beleggingsdepot? Met het saldo op de rekening kunt u de premie betalen voor uw levensverzekering. De premie voor de verzekering incasseren we van de Zelf Beleggen-rekening. Is het saldo op de rekening niet voldoende om de premie te betalen? Dan verkopen we automatisch beleggingen om met de opbrengst de premie te voldoen.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt mijn beleggingsorder voor Zelf Beleggen verwerkt?

Aan- en verkoopopdrachten voor beleggingsfondsen die u op een beursdag vóór 13.00 uur 's middags opgeeft in mijn.nn, verwerken wij nog dezelfde dag. Afhankelijk van de fondsen duurt het 1 tot 3 beursdagen totdat uw opdracht is uitgevoerd.

Wanneer en tegen welke koers wordt mijn beleggingsorder voor Zelf Beleggen uitgevoerd?

Een beleggingsopdracht die u op een beursdag vóór 13.00 uur opgeeft in mijn.nn, verwerken wij nog diezelfde dag. Bij beleggingsfondsen wordt de opdracht dan uitgevoerd tegen de openingskoers van de volgende beursdag. Voor enkele buitenlandse beleggingsfondsen duurt het langer voordat de order wordt uitgevoerd. Dit kan 2 tot 3 beursdagen duren.

Wat gebeurt er als het risico van mijn beleggingsportefeuille afwijkt van het risico dat volgens het Beleggerskompas bij mij past?

Het Beleggerskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien of het risico van uw beleggingsportefeuille past bij u beleggingsprofiel. U bepaalt zelf of u er gebruik van maakt.

Hoe werkt het Beleggerskompas?

Het Beleggerskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien of het risico van uw beleggingsportefeuille past bij u beleggingsprofiel. U bepaalt zelf of u het Beleggerskompas gebruikt. 

Als u van het Beleggerskompas gebruikmaakt, dan vult u een vragenlijst in om uw beleggingsprofiel te bepalen. Bij elk van de vijf beleggingsprofielen in het Beleggerskompas past een standaardverdeling tussen aandelen, obligaties en liquide middelen. Op basis van de AFM leidraad risicoprofielen is vastgesteld welk risico bij deze standaardverdeling hoort. Daarnaast berekenen wij op basis van dezelfde methode elke dag het risico van de beleggingen in uw portefeuille. In mijn.nn kunt u zien of het risico van uw portefeuille past bij het risico van uw beleggingsprofiel.

Ben ik verplicht om het Beleggerskompas te gebruiken?

Nee, u bent dit niet verplicht. Wij bieden het Beleggerskompas aan als hulpmiddel. U bepaalt zelf of u er gebruik van maakt.

Hoe bepaalt Nationale-Nederlanden welke fondsen worden aangeboden bij Zelf Beleggen?

De fondsselectie die wij aanbieden bij Zelf Beleggen wordt regelmatig geëvalueerd. Meer informatie leest u op de pagina Fondsselectie Zelf Beleggen.

Ik wil mijn portefeuille aanpassen, zodat het risico bij mijn beleggingsprofiel past. Hoe doe ik dat?

U kunt in mijn.nn fondsen aan- of verkopen om zo uw portefeuille aan te passen. Daarbij geldt in het algemeen dat het aankopen van aandelenfondsen tot meer risico leidt, en dat het aankopen van obligatiefondsen tot minder risico leidt. Bekijk het overzicht van verschillende fondsen en hun kenmerken.


Alle veelgestelde vragen


Start met Beheerd Beleggen