Let op: je kunt Zelf Beleggen niet meer afsluiten bij ons.
Heb je Zelf Beleggen? Op deze pagina lees je hoe je een wijziging doorgeeft. En wat de belangrijkste kenmerken van dit product zijn.
Heb je geen Zelf Beleggen, maar wél interesse in beleggen? Lees dan verder op Beheerd Beleggen.

Zelf Beleggen

Bij Zelf Beleggen beslis je zelf in welke beleggingsfondsen je belegt. Wij geven je geen advies over je beleggingen. Wel kun je gebruik maken van het Beleggerskompas. Het Beleggerskompas geeft inzicht in het beleggingsrisico dat bij je past. De ontwikkeling van je beleggingen kun je online volgen in mijn.nn en de NN App.

Fondskeuze

Je kunt beleggen in een breed aanbod van fondsen in verschillende categorieën. Dit zijn fondsen van verschillende aanbieders. Met ons uitgebreide fondsenaanbod kun je zelf een beleggingsportefeuille samenstellen die past bij jouw wensen.

Ons fondsenaanbod kan veranderen. Wij controleren gemiddeld één keer per jaar of de fondsen nog aan onze eisen voldoen. Is dat niet zo? Dan halen we het fonds uit ons aanbod. Lees meer over hoe wij onze beleggingsfondsen voor Zelf Beleggen kiezen.

Beleggerskompas

Je kunt bij Zelf Beleggen gebruikmaken van het Beleggerskompas. Aan de hand van een aantal vragen bepaal je je beleggingsprofiel. Dit profiel geeft aan hoeveel risico je kunt en wilt lopen met je beleggingen. Het Beleggerskompas laat je daarna zien of je met je beleggingen binnen je beleggingsprofiel valt. Of dat je juist meer of minder risico neemt. Geef je opdracht om beleggingsfondsen te kopen of te verkopen? Dan zie je meteen welke invloed dat heeft op het risico van je beleggingen.

Aan het gebruik van het Beleggerskompas kunnen geen rechten worden ontleend. Het Beleggerskompas is geen advies.

Risico's

Bij beleggen loop je het risico dat je (een deel van) je inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter het risico. De beleggingsrisico’s die je loopt bij Zelf Beleggen leggen we uit in de productvoorwaarden:

Kosten

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

Per jaar betaal je vaste beheerkosten van 0,55% van de waarde van je belegd vermogen. Je betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal. Verder brengen wij geen kosten in rekening.

We berekenen de kosten per kwartaal

We berekenen de kosten die je moet betalen per kwartaal. We bepalen eerst de waarde van je beleggingen op de laatste dag van elke maand. Aan het einde van elk kwartaal berekenen we het gemiddelde over die drie waarden. Over die gemiddelde waarde berekenen we de kosten.

Rekenvoorbeeld

In het derde kwartaal was de waarde van je beleggingen op de laatste dag van elke maand als volgt:

Juli € 10.000,-
Augustus € 11.000,-
September € 9.000,-
  • De gemiddelde waarde van je beleggingen was dus € 10.000,-.
  • Je betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is 0,55% van € 10.000 = € 55,-.
  • De kosten voor het derde kwartaal zijn dan € 55,- / 4 = € 13,75. Deze kosten schrijven we af op 1 oktober.

We brengen de kosten per kwartaal in rekening

Aan het begin van het kwartaal schrijven we de kosten van het vorige kwartaal af van je beleggingsrekening. Heb je op dat moment niet genoeg liquide middelen op je beleggingsrekening? Dan verkopen we een deel van je beleggingen. Met de opbrengst hiervan betaal je de kosten.

Kosten die de beleggingsfondsen in rekening brengen

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin je belegt, maken ook kosten. De kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn verwerkt in de koers van het fonds. In mijn.nn vind je per fonds een link naar het Essentiële-informatiedocument (Eid) met daarin de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin je belegt.

Er zijn eenmalige kosten, lopende kosten, transactiekosten en incidentele kosten.

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die je betaalt bij het aan- en verkopen van beleggingen, zoals een instap- of uitstapvergoeding.

Daarnaast kunnen beleggingsfondsen een opslag of afslag rekenen op de koers die dagelijks tot stand komt. Dit doen zij om bestaande beleggers in het beleggingsfonds te beschermen. Als er op een dag meer kopers dan verkopers zijn, dan kan het fonds een opslag rekenen. Waardoor de koers hoger wordt dan de feitelijke waarde van het fonds. Andersom: als er meer verkopers dan kopers zijn, dan kan het fonds een afslag doen op de koers. Dit kan ook in jouw voordeel werken. Bijvoorbeeld op het moment dat je koopt terwijl er meer verkopers zijn. Door de afslag op de koers betaal je minder dan de feitelijke waarde van het fonds.

Lopende kosten

Lopende kosten zijn kosten die in de loop van een jaar worden afgetrokken van de waarde van een fonds. Fondsbeheerders brengen kosten in rekening voor het beheer van het fonds. Daarnaast maken zij allerlei operationele kosten, onder andere voor administratie, marketing, bewaren van beleggingen en toezicht.

Transactiekosten

Het fonds maakt transactiekosten voor het aan- en verkopen van beleggingen zoals aandelen en obligaties.

Incidentele kosten

Sommige fondsen kennen een prestatievergoeding die alleen in rekening wordt gebracht als het fonds beter presteert dan een benchmark waarmee het fonds zich vergelijkt. Bijvoorbeeld de AEX-index.

Niet elk fonds heeft dezelfde kosten. In het fondsenoverzicht vind je per beleggingsfonds alle kosten.

Rekenvoorbeeld kosten

In de twee onderstaande rekenvoorbeelden zie je de totale kosten die je per jaar betaalt.

Voorbeeld 1

Stel, je hebt € 3.000,- belegd, verdeeld over drie fondsen (elk € 1.000,-). Je doet geen aan- en verkopen in het jaar.

Percentage Bedrag
Kosten voor onze dienstverlening (directe kosten)
Kosten Zelf Beleggen 0,55% € 16,50
Subtotaal onze dienstverlening 0,55% € 16,50
Fondskosten (indirecte kosten)
GS Global Sustainable Equity
- lopende kosten 0,68% € 6,80
- transactiekosten 0,21% € 2,10
Subtotaal GS Global Sustainable Equity 0,89% € 8,90
GS Dynamic Mix Fund II
- lopende kosten 0,55% € 5,50
- transactiekosten 0,12% € 1,20
Subtotaal GS Dynamic Mix Fund II 0,67% € 6,70
GS Euro Rente Fonds
- lopende kosten 0,42% € 4,20
- transactiekosten 0,03% € 0,30
Subtotaal GS Euro Rente Fonds 0,45% € 4,50
Subtotaal fondskosten 0,67% (gemiddeld) € 20,10
Totale kosten beleggen 1,22% € 36,60

Invloed van de kosten op het rendement

Voorbeeld 2

Stel, je hebt € 50.000,- belegd, verdeeld over vijf fondsen (elk € 10.000,-). Je doet geen aan- en verkopen in het jaar.

Percentage Bedrag
Kosten voor onze dienstverlening (directe kosten)
Kosten Zelf Beleggen 0,55% € 275,-
Subtotaal onze dienstverlening 0,55% € 275,-
Fondskosten (indirecte kosten)
GS Global Sustainable Equity
- lopende kosten 0,68% € 68,-
- transactiekosten 0,21% € 21,-
Subtotaal GS Global Sustainable Equity 0,89% € 89,-
GS Euro Rente Fonds
- lopende kosten 0,42% € 42,-
- transactiekosten 0,03% € 3,-
Subtotaal GS Euro Rente Fonds 0,45% € 45,-
GS Hoog Dividend Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,83% € 83,-
- transactiekosten 0,08% € 8,-
Subtotaal GS Hoog Dividend Aandelen Fonds 0,91% € 91,-
DWS Top Dividende
-lopende kosten 0,37% € 37,-
-transactiekosten 0,02% € 2,-
Subtotaal DWS Top Dividende 0,39% € 39,-
Robeco Global Total Return Bond Fund
- lopende kosten 0,56% € 56,-
- transactiekosten 0,28% € 28,-
Subtotaal Robeco Global Total Return Bond Fund 0,84% € 84,-
Subtotaal fondskosten 0,70% (gemiddeld) € 348,-
Totale kosten 1,25% € 623,-

Invloed van de kosten op het rendement

Verpande rekeningen

Is je rekening gekoppeld aan een hypotheek? Dan kun je zonder toestemming van de pandhouder geen geld opnemen van je beleggingsrekening. Ook kun je je rekening niet zonder toestemming van de pandhouder beëindigen.

Beleggingsdepots

Rekening Zelf Beleggen gekoppeld aan verzekering

Was je rekening Zelf Beleggen eerder een Delta Lloyd Beleggingsdepot? Dan kun je met het saldo op de rekening de premie betalen voor je levensverzekering. Is het saldo op je rekening niet voldoende om de premie te betalen? Dan verkopen we automatisch (een deel van je) beleggingen. We gebruiken dan de opbrengst om de premie te betalen.

Je geld is beschermd

De Nederlandse Depositogarantie

Geld op deze rekening waarmee je niet belegt, is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. De depositogarantie beschermt je geld bij Nationale-Nederlanden Bank tot € 100.000,- per persoon. Weten hoe het precies zit? Bekijk hier onze informatie over de Nederlandse Depositogarantie of ga naar depositogarantie.nl.

Hoe zijn jouw beleggingen beschermd?

Jouw beleggingen worden bewaard door de Stichting Nationale-Nederlanden Bank Beleggersgiro. Hierdoor zijn deze beleggingen geen onderdeel van het vermogen van Nationale-Nederlanden Bank. Bij een faillissement van Nationale-Nederlanden Bank blijven deze beleggingen dus gewoon van jou.

Je kunt een beroep doen op de Beleggerscompensatie, als de bescherming via de Stichting niet voldoende is. De Beleggerscompensatie vergoedt maximaal € 20.000,- per persoon, per bank.

Weten hoe het precies zit? Bekijk hier onze informatie over vermogensscheiding en de Beleggerscompensatie.

Veelgestelde vragen

Wanneer en tegen welke koers wordt mijn beleggingsorder voor Zelf Beleggen verwerkt?

Een beleggingsopdracht die je op een beursdag vóór 13.00 uur opgeeft in mijn.nn, verwerken wij nog diezelfde dag. Wij verzamelen de orders één keer per dag om 13.00 uur en we versturen ze uiterlijk om 14.00 uur.

Opdrachten in ETF’s (Exchange traded fund) worden dan nog dezelfde dag uitgevoerd.

Bij beleggingsfondsen wordt de opdracht dan uitgevoerd tegen de openingskoers van de volgende beursdag. Het uitvoeren van opdrachten in niet-beursgenoteerde fondsen kan één tot drie beursdagen duren.

In de productvoorwaarden lees je meer over ons orderuitvoeringsbeleid:

Wat gebeurt er als het risico van mijn beleggingsportefeuille afwijkt van het risico dat volgens het Beleggerskompas bij mij past?

Het Beleggerskompas is een hulpmiddel waarmee je kunt zien of het risico van je beleggingsportefeuille past bij je beleggingsprofiel. Je bepaalt zelf of je er gebruik van maakt.

Hoe werkt het Beleggerskompas?

Het Beleggerskompas is een hulpmiddel waarmee je kunt zien of het risico van je beleggingsportefeuille past bij je beleggingsprofiel. Je bepaalt zelf of je het Beleggerskompas gebruikt.

Als je van het Beleggerskompas gebruikmaakt, dan vul je een vragenlijst in om je beleggingsprofiel te bepalen. Bij elk van de vijf beleggingsprofielen in het Beleggerskompas past een standaardverdeling tussen aandelen, obligaties en liquide middelen. Op basis van de AFM leidraad risicoprofielen is vastgesteld welk risico bij deze standaardverdeling hoort. Daarnaast berekenen we elke dag met dezelfde methode het risico van de beleggingen in je portefeuille. In mijn.nn kun je zien of het risico van je portefeuille past bij het risico van je beleggingsprofiel.

Ben ik verplicht om het Beleggerskompas te gebruiken?

Nee, je bent dit niet verplicht. Wij bieden het Beleggerskompas aan als hulpmiddel. Je bepaalt zelf of je er gebruik van maakt.

Hoe bepaalt Nationale-Nederlanden welke fondsen worden aangeboden bij Zelf Beleggen?

De fondsselectie die wij aanbieden bij Zelf Beleggen wordt regelmatig geëvalueerd. Wij controleren regelmatig of de fondsen nog aan onze eisen voldoen. Lees meer over hoe wij onze beleggingsfondsen voor Zelf Beleggen kiezen. Meer informatie lees je op de pagina Fondsselectie Zelf Beleggen.

Wat gebeurt er als Nationale-Nederlanden een beleggingsfonds niet meer aanbiedt?

Als een fonds niet meer aan onze eisen voldoet, dan halen we dit beleggingsfonds uit ons fondsenaanbod. Je kunt het fonds dan niet meer aankopen. Beleg je al in dit fonds? Dan kan je dat nog minimaal een jaar blijven doen. Daarna kunnen we het fonds helemaal uit ons aanbod halen en moet je in een ander fonds beleggen.

Ik wil mijn portefeuille aanpassen, zodat het risico bij mijn beleggingsprofiel past. Hoe doe ik dat?

Je kunt in mijn.nn fondsen aan- of verkopen om zo je portefeuille aan te passen. Daarbij geldt in het algemeen dat het aankopen van aandelenfondsen tot meer risico leidt dan het aankopen van obligatiefondsen.

Bekijk het overzicht van verschillende fondsen en hun kenmerken.


Alle veelgestelde vragen


Start met Beheerd Beleggen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur