Ga direct naar inhoud

Orderuitvoeringsbeleid

1. Waarom deze samenvatting?

Deze pagina is een samenvatting van ons Beleid voor het uitvoeren, doorgeven en verwerken van orders in financiële instrumenten (het ‘Beleid’). In deze samenvatting vind je informatie over de manier waarop Nationale-Nederlanden Bank N.V. (de ‘Bank’, ‘wij/we’) orders in financiële instrumenten doorgeeft of (laat) uitvoeren. Wij zijn verplicht om bij het doorgeven of (laten) uitvoeren van orders in financiële instrumenten voor jou het best mogelijke resultaat te behalen. Dit wordt ook wel ‘best execution’ genoemd. Hieronder lees je in het kort hoe we bij het doorgeven of (laten) uitvoeren van orders voor best execution zorgen. Meer informatie over de wijze waarop we orders doorgeven of (laten) uitvoeren staat in het Beleid. Dit Beleid vind je onderaan deze pagina.

2. Welke orders vallen onder het Beleid?

Alle orders die wij voor klanten het uitvoeren, doorgeven en verwerken vallen onder dit Beleid.

3. Hoe bepalen wij aan wie we orders in beursgenoteerde beleggingsfondsen en ETF’s doorgegeven?

Voor de uitvoering van orders in beursgenoteerde beleggingsfondsen en ETF’s gebruiken wij een ‘execution broker’. Bij het selecteren van een execution broker beoordelen wij onder meer de volgende criteria:

 • Kennis en ervaring;
 • Solvabiliteit en liquiditeit;
 • Serviceniveau;
 • Vergunningen, en;
 • Vermogensscheiding.

Verder analyseren wij het Orderuitvoeringsbeleid van de execution broker. We kijken dan naar de volgende zaken:

 • De prijs waartegen een order wordt uitgevoerd;
 • De kosten om de order uit te voeren;
 • De snelheid waarmee de order wordt uitgevoerd;
 • De kans dat de order wordt uitgevoerd en afgewikkeld, en;
 • De markttoegang die de execution broker heeft tot verschillende ‘plaatsen van uitvoering’. ‘Plaatsen van uitvoering’ zijn een gereglementeerde markt (een beurs), een multilaterale handelsfaciliteit, een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, een market maker of een andere liquiditeitsverschaffer.

4. Aan welke execution broker geven we orders in beursgenoteerde beleggingsfondsen en ETF’s door?

Wij hebben op basis van de bovenstaande factoren gekozen voor CACEIS Bank, Netherlands Branch (‘CACEIS NL’) als execution broker. CACEIS NL is onderdeel van CACEIS Bank S.A. (‘CACEIS’). CACEIS is een ervaren execution broker en heeft toegang tot een groot aantal plaatsen van uitvoering.

Let op! We salderen orders in beursgenoteerde beleggingsfondsen en ETF’s voordat we ze aan de execution broker doorgeven. We geven alleen de gesaldeerde order voor uitvoering door aan de execution broker. Meer informatie over het salderen van orders vind je in hoofdstuk 6 van het Beleid. Dit Beleid vind je onderaan op deze pagina.

5. Hoe bepalen wij waar we orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen uitvoeren?

Bij het uitvoeren van orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen houden we rekening met de volgende best execution factoren:

 • De prijs waartegen de order wordt uitgevoerd;
 • De kosten om de order uit te voeren;
 • De snelheid waarmee de order wordt uitgevoerd;
 • De omvang van de order;
 • De waarschijnlijkheid dat de order wordt uitgevoerd en afgewikkeld;
 • De aard van de order, en;
 • Alle andere voor de uitvoering van de order relevant aspecten.

Bij het uitvoeren van orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen kijken wij vooral naar de prijs minus de uitvoeringskosten. Dit wordt ook wel de ‘totale tegenprestatie’ genoemd. Met andere woorden: de verhouding tussen de prijs en de uitvoeringskosten is bij het uitvoeren van orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen de belangrijkste best execution factor.

6. Waar voeren wij orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen uit?

Orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen kunnen niet op een handelsplatform (bijvoorbeeld de Beurs of MTF) worden uitgevoerd. Een order in een niet-beursgenoteerd beleggingsfonds kan alleen worden uitgevoerd bij het beleggingsfonds zelf of bij een door haar aangewezen ‘transfer agent’. Voor de uitvoering van orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen hebben wij gekozen voor het Vestima-platform van Clearstream Bank S.A. Het Vestima-platform is een systeem waarop we orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen direct tegen het beleggingsfonds of de door haar aangewezen transfer agent kunnen uitvoeren. Deze wijze van orderuitvoering is gelet op de belangrijkste best execution factoren (prijs en uitvoeringskosten) in overeenstemming met ons Beleid.

7. Hoe bewaken wij de kwaliteit van orderuitvoering?

We bewaken de kwaliteit van het Beleid door periodiek na te gaan of het beleid nog steeds voldoet aan de best execution factoren. Voor orders in beursgenoteerde beleggingsfondsen en ETF’s beoordelen we of de uitvoering van orders door CACEIS voldoet aan onze standaarden. Voor niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen kijken we naar de kwaliteit van orderuitvoering die we hebben behaald bij het uitvoeren van orders via het Vestima-platform. Bij deze beoordeling kijken we naar alle best execution factoren en niet alleen naar de prijs en uitvoeringskosten. Verder publiceren we jaarlijks een rapport met daarin een top vijf van de belangrijkste plaatsen van uitvoering waarop wij orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen hebben uitgevoerd. Deze rapporten bevatten ook een korte samenvatting met daarin een analyse van de door ons behaalde kwaliteit van uitvoering. Je kunt deze rapporten inzien onderaan deze pagina.

8. Wanneer wordt het Beleid herzien?

We evalueren het Beleid jaarlijks, of vaker als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Als we op grond van deze evaluatie besluiten het Beleid te wijzigen dan publiceren we het aangepaste Beleid op deze pagina.

Downloads

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur