Ga direct naar inhoud

De belangrijkste trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Een stijging van het ziekteverzuim en het hogere aantal werknemers dat een aanvraag doet voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) legt extra druk op de krappe arbeidsmarkt. Met de steeds ouder wordende beroepsbevolking en de impact van corona is het nog belangrijker om werknemers inzetbaar te houden.Nationale-Nederlanden heeft alle trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verzameld in een compleet trendrapport. Dit rapport geeft een beeld hoe Nederland er voorstaat op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In dit artikel nemen we je kort mee door de belangrijkste inzichten uit het trendrapport.

Corona kleurt de verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers donkerrood

Het coronavirus en de coronamaatregelen drukten sinds maart 2020 en daarna een grote stempel op de vitaliteit en de inzetbaarheid van werknemers. We zagen dat het ziekteverzuim steeg. In het eerste kwartaal van 2022 was het ziekteverzuim ruim 75% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Dat is een groot probleem voor werkgevers. Het ziekteverzuim steeg de afgelopen jaren het hardst in kleine bedrijven. Middelgrote en grote bedrijven volgen de landelijke verzuimtrend. Gelukkig zien we halverwege het tweede kwartaal van 2022 de eerste tekenen van herstel.

Werknemers gaan steeds later met pensioen. Ook zien we de kans op arbeidsongeschiktheid op hogere leeftijd steeds verder toenemen. We verwachten dan ook een verdere stijging van het aantal WIA-aanvragen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt dit een grote uitdaging voor BV Nederland.

Eigenrisicodragen loont

Net als voorgaande jaren is de kans op uitstroom uit de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een stuk hoger bij eigenrisicodragers dan bij werkgevers die via UWV verzekerd zijn. Eigenrisicodragers zijn beter in staat werknemers te begeleiden naar herstel, de juiste re-integratie instrumenten in te zetten én werk te maken van het eigen inkomensbehoud van werknemers. Ben je benieuwd of eigenrisicodrager worden iets voor jou is? Bekijk onze oplossingen hier.

Wil je meer weten over de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Nationale-Nederlanden biedt inzichten over verzuim en arbeidsongeschiktheid op basis van jarenlange kennis, ervaring en data. Graag delen we onze inzichten in het ‘Trendrapport ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ en met belangrijke conclusies in een infographic.

Steeds meer werknemers vragen om een WIA-uitkering

Het aantal WIA-aanvragen stijgt harder dan UWV kan behandelen. “UWV voert jaarlijks steeds meer beoordelingen uit. Het is alleen lang niet genoeg, omdat het aantal aanvragen nóg harder stijgt. Als er niets verandert, verwacht ik een verdere vertraging van de uitvoering van deze sociaal medische beoordelingen. Dit houdt werknemers langer in onzekerheid en stagneert het verdere re-integratieproces”. Aldus Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden.

Vitaal en veerkrachtige werknemers nóg belangrijker

“Het is steeds belangrijker om alle werknemers op de arbeidsmarkt inzetbaar te houden en ze daarin goed te begeleiden. Bij bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, biedt onze dienstverlening met HCS ondersteuning. In het mkb gaan we werkgevers met preventieve dienstverlening nog beter helpen om uitval van werknemers te voorkomen. Dat doen we met de arbodienstverleners waarmee wij samenwerken. Daarmee maken we samen met werkgevers en al onze partners meer werk van vitale en veerkrachtige werknemers. Alleen dan houden we meer werknemers inzetbaar”, benadrukt Schings.Wil je weten welke oplossing bij je organisatie past?

Werkgevers en werknemers staan er niet alleen voor bij ziekteverzuim en (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Met onze oplossingen én dienstverlening helpen we werkgevers om verzuim te verkorten en voorkomen. We zetten alle middelen en specialisten in die nodig zijn om werknemers weer in hun kracht te zetten. Om te zorgen dat zij gezond aan het werk blijven, vandaag en morgen.

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen bij het verkorten en voorkomen van verzuim? Kijk hier voor meer informatie over onze verzuimverzekering, of neem dan contact op met je adviseur. Je adviseur weet precies welke oplossing het beste bij je organisatie past.