Ga direct naar: inhoud

Hoe werkt de financiering voor ondernemers?

 • Wat kan ik maximaal lenen?
 • Rentekorting met NHG
 • Volg online de status van uw aanvraag

Hoe werkt de financiering voor ondernemers?

Om een woning te betalen, heeft bijna iedereen een hypotheek nodig. Voor het bepalen van uw toetsinkomen kijken we naar de gemiddelde winst van de laatste drie jaren, behalve als in het laatste jaar de winst lager was dan daarvoor. Dan geldt de winst over het afgelopen jaar als uw maximale inkomen. Ook heeft u eigen middelen nodig omdat de maximale hypotheek beperkt is.

Sinds 2013 wordt de maximale hypotheek elk jaar met 1% verlaagd. Voor de aankoop van een woning mag u in 2017 maximaal 101% van de marktwaarde lenen. Uiteindelijk mag de maximale hypotheek in 2018 niet hoger zijn dan 100%. De bijkomende kosten moet u zelf financieren.
Gemiddeld komt er nog 6% kosten bovenop de koopprijs. Denk hierbij aan kosten voor advies, de makelaar, overdrachtsbelasting, het taxatierapport, eventueel een bouwkundig onderzoek en de notaris. U heeft in 2017 dus ongeveer 5% aan eigen middelen nodig.


Eigen middelen

Als u privévermogen heeft, kunt u dit gebruiken voor de aankoop van een woning. Zo hoeft u minder te lenen en zijn uw maandlasten lager. Wat voor u geschikt is, hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en uw ondernemersplannen. Wat wilt u op korte en lange termijn met uw vermogen en onderneming doen? Vraag een hypotheekadviseur om persoonlijk advies. Samen met uw adviseur zoekt u de hypotheek die bij uw situatie past. U bespreekt hoeveel u kunt lenen en wat u maandelijks aan rente en aflossing gaat betalen.

Koopt u voor het eerst een huis en heeft u onvoldoende eigen middelen? Misschien is uw eerste koopwoning toch haalbaar met een starterslening. Ook een schenking kan een oplossing zijn.

Koopt u een ander huis? Hoe kunt u het nieuwe huis dan betalen als het oude huis nog niet is verkocht? Voor uw nieuwe huis kunt u een nieuwe hypotheek afsluiten. Hiervoor heeft u bij Nationale-Nederlanden twee mogelijkheden: u sluit een hypotheek af met dezelfde voorwaarden, de zogenoemde ‘meeneemregeling’ of u sluit een andere hypotheek af.

Maak een afspraak


Inkomensverklaring voor startende zzp’ers

Als startende zzp’er kunt u niet de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar aanleveren. Daarom vragen wij u voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag om een inkomensverklaring, waaruit uw toetsinkomen blijkt. Bij het beoordelen kijken we niet alleen naar de cijfers van uw onderneming. We tellen ook de inkomsten uit loondienst in de afgelopen drie jaren mee. Dit doen we ook als u niet meer in loondienst bent. Uw toetsinkomen wordt berekend op basis van uw gemiddelde inkomen uit loondienst en uit uw onderneming over de laatste drie kalenderjaren. Als u in het laatste jaar minder heeft verdiend dan dit gemiddelde inkomen, dan geldt het totaalinkomen van het laatste jaar..

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een inkomensverklaring, neem dan vrijblijvend contact op met één van de drie partijen die hieronder staan vermeld. De telefoonnummers en de e-mailadressen vindt u op de opdrachtformulieren.

Een inkomensverklaring kunt u of uw hypotheekadviseur bij drie partijen opvragen door het insturen van een ingevuld opdrachtformulier. Naast dit opdrachtformulier moet u ook een aantal andere documenten aanleveren, waaronder jaarverslagen en IB-aangiftes. De partij van uw keuze geeft de inkomensverklaring af als u voldoet aan de NHG-regels. Deze regels worden toegepast op inkomensverklaringen voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG. De kosten voor het aanvragen van een inkomensverklaring bedragen ongeveer € 250,- inclusief BTW. Deze kosten zijn in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar.

Wilt u een hypotheek met NHG aanvragen? Dan kunt u of uw adviseur de opdrachtformulieren downloaden op de website van NHG. Voor hypotheekaanvragen zonder NHG vindt u hieronder de opdrachtformulieren. Kies zelf de partij van uw voorkeur.


Rentekorting met Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie voor de terugbetaling van een hypotheek. Mocht u uw hypotheeklening niet meer kunnen terugbetalen en uw huis moet gedwongen worden verkocht, dan bestaat de kans op een restschuld. Als u een hypotheek met NHG heeft, dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden deze restschuld. Meestal houdt u nog wel een schuld bij het Waarborgfonds over.

De maximale lening voor NHG wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom van een huis.
De gemiddelde koopsom is nu € 245.000,-. Dit bedrag wordt verhoogd met het wettelijke maximale leenbedrag van 101% van de koopsom voor een huis zonder energiebesparende voorzieningen (EBV). Voor een huis met energiebesparende voorzieningen is dit 106%.
Dit betekent dat er twee bedragen voor een maximale hypotheek met NHG van toepassing zijn:

 • Voor leningen zonder EBV is dit € 247.450,-.
 • Voor leningen met EBV is dit € 259.700,-.

Voor het krijgen van een lening met NHG betaalt u éénmalig kosten van 1,0% over het hypotheekbedrag aan het Waarborgfonds. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Omdat Nationale-Nederlanden bij een hypotheek met NHG extra zekerheid krijgt, betaalt u minder hypotheekrente. In sommige situaties gelden naast de NHG-voorwaarden nog aanvullende voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Uw adviseur kan u meer over de rentekorting en de aanvullende voorwaarden vertellen.


Belastingen

Met een eigen huis betaalt u verschillende belastingen, zoals de Overdrachtsbelasting. Als u een huis koopt, betaalt u 2% Overdrachtsbelasting over de aankoop van uw huis. Ook betaalt u aan de gemeente jaarlijks Onroerend Zaakbelasting over de WOZ-waarde van uw huis. Het percentage kan per gemeente verschillen.
Bovendien moet u als u een eigen huis heeft voor de Belastingdienst een extra bedrag bij uw bruto inkomen optellen. Dat heet het eigenwoningforfait. Daar staat tegenover dat u bepaalde kosten weer van uw bruto inkomen kunt aftrekken, zoals:

 • de hypotheekrente bij een Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek
 • de kosten voor de hypotheekakte en het kadaster
 • taxatiekosten
 • kosten die u maakt voor het aanvragen van de NHG
 • kosten die u maakt bij de aflossing van de schuld, maar niet de aflossing zelf
 • kosten voor het aanvragen van een inkomensverklaring (specifiek voor startende zzp’ers)

Wilt u met een nieuwe hypotheek in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek? Dan kunt u alleen kiezen tussen een Annuïteiten Hypotheek en een Lineaire Hypotheek.
Als u gebruik maakt van de voorlopige teruggaafregeling, krijgt u elke maand een bedrag van de Belastingdienst terug. De voorlopige teruggaafregeling vraagt u aan via www.belastingdienst.nl.


Een adviseur van Nationale-Nederlanden

Een adviseur van Nationale-Nederlanden kan bij u thuis, op locatie of via een webcamgesprek hypotheekadvies geven. Hij of zij adviseert u en geeft aan welk product van Nationale-Nederlanden het beste bij u past.

Maak een afspraak voor een oriëntatiegesprek

Een onafhankelijk adviseur

U kunt voor hypotheekadvies ook terecht bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt. Deze adviseert u en bekijkt producten van verschillende aanbieders. Deze adviseur kan u vertellen of een product van Nationale-Nederlanden een goede keuze is voor u.

Vind een adviseur bij u in de buurt