Ga direct naar inhoud

Persoonlijk Pensioen Plan

 • Voorspelbare pensioenpremie
 • Samenstellen zoals u wilt, deels gegarandeerd pensioen mogelijk
 • Pensioenregeling online regelen en inzien

Het flexibele pensioenplan voor uw werknemers

Een pensioenregeling met een voorspelbare pensioenpremie, die u kunt samenstellen zoals u dat wilt. En die u heel makkelijk online kunt inzien en beheren. Standaard beleggen wij de premie. U kunt uw werknemers ook de mogelijkheid bieden te kiezen voor (gedeeltelijk) gegarandeerd pensioen.

De kenmerken die u ziet gelden voor een Persoonlijk Pensioen Plan regeling afgesloten voor 1 juli 2020. De kenmerken van uw specifieke Persoonlijk Pensioen Plan regeling kunnen afwijken. Wilt u weten welke specifieke kenmerken uw pensioenregeling heeft?
Neem dan contact op met uw adviseur of uw vaste contactpersoon van Nationale-Nederlanden.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Beleggen voor het pensioen

Lees meer over hoe we beleggen voor het pensioen van uw werknemers. Of bekijk meteen de koersen van de beleggingsfondsen.

Beleggen met pensioengeld

Fondsen en Koersen

Uw pensioenregeling beheren

Bekijk en beheer uw Persoonlijk Pensioen Plan in Pensioen Services Online.

Pensioen Services Online

Zonder fiscale voorwaarden alvast extra pensioen opbouwen?

Nu alvast extra pensioenopbouw faciliteren voor uw medewerkers? Vraag uw adviseur of bekijk de website.

Bekijk FitVoorLater

Wat is het?

Wat voor pensioenregeling is het Persoonlijk Pensioen Plan?

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een beschikbare premie-pensioen (ook wel defined contribution of dc-regeling genoemd). Hierbij bouwt de werknemer een pensioenkapitaal op met de betaalde premie. De pensioenopbouw van het Persoonlijk Pensioen Plan is flexibel. Standaard beleggen we de betaalde premie in lifecycles. U kunt uw werknemers ook de mogelijkheid bieden om:

 • niet in lifecycles te beleggen, maar zelf beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf Beleggen’) uit de in uw pensioenregeling beschikbare fondsen;
 • (deels) gegarandeerd pensioen in te kopen.

Hoogte van de uitkering

Op de pensioendatum koopt uw werknemer met de waarde van de beleggingen een pensioenuitkering aan. De hoogte van de pensioenuitkering die uw werknemers uiteindelijk ontvangen, hangt af van:

 • het totaal aan betaalde premies;
 • de opbrengst van de beleggingen;
 • de rentestand bij de koop van de pensioenuitkering;
 • de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Bij een variabele uitkering blijft de pensioenuitvoerder na de pensioendatum een deel van het pensioengeld beleggen.

Biedt u uw werknemers de mogelijkheid om gegarandeerd pensioen te kopen? Dan bepaalt iedere werknemer zelf jaarlijks of hij dat doet, en met welk deel van de premie of de beleggingswaarde. Zo hebben uw werknemers de mogelijkheid meer zekerheid te krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering.

Wat regelen wij standaard voor uw werknemers?

Het Persoonlijk Pensioen Plan biedt standaard:

 • levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum;
 • partner- en wezenpensioen voor pensioendatum;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt daarnaast aanvullende verzekeringen afsluiten voor:

 • arbeidsongeschiktheidspensioen: dit beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid;
 • Anw-hiaatpensioen: aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen.

Welke risico’s lopen uw werknemers?

De deelnemer loopt beleggingsrisico en renterisico bij de koop van de pensioenuitkering. Door in lifecycles te beleggen, verkleinen we deze risico’s als de pensioendatum dichterbij komt. Lees hier meer over de afbouw van het beleggings- en renterisico.

Kiest uw werknemer (ook) voor gegarandeerd pensioen? Dan hangt de hoogte van het gegarandeerd pensioen af van de rentestand bij de koop van het gegarandeerd pensioen. Ook bij gegarandeerd pensioen loopt de deelnemer dus renterisico. Het voordeel van gegarandeerd pensioen is dat de deelnemer geen beleggingsrisico loopt. Maar hiermee mist hij niet alleen het risico op een lager, maar ook de kans op een hoger pensioen. Daarnaast lopen uw werknemers het risico dat de koopkracht van hun pensioen kleiner wordt door inflatie.

Keuzes

Welke keuzes heeft u om de regeling samen te stellen?

Met de volgende keuzemogelijkheden stemt u het Persoonlijk Pensioen Plan af op uw werknemers en uw wensen. Uw werknemers kunnen zelf bepalen welke manier van beleggen past bij hun wensen en situatie. Vervolgens kunnen ze hun keuzes voor beleggen doorgeven. Zolang een deelnemer dit niet heeft gedaan, belegt Nationale-Nederlanden voor hem in een standaard (default) manier van beleggen in lifecycles. U kunt hier onder voorwaarden op punten van afwijken en een andere standaard manier van beleggen opnemen in de pensioenregeling.

U kunt uw (ex-)werknemers daarnaast de keuze bieden om:

 • tijdens de opbouwfase gegarandeerd pensioen in te kopen;
 • zelf de beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf beleggen').

Ook kunt u uw werknemers aanvullend verzekeren voor:

 • arbeidsongeschiktheidspensioen: dit beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid;
 • Anw-hiaatpensioen: aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen.
  We leggen graag uit wat deze keuzes betekenen voor u én uw werknemers.

Keuzes voor de manier van beleggen

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen we voor uw (ex-)werknemers standaard in een lifecycle. Dit betekent dat we het beleggingsrisico en het renterisico op de pensioendatum langzaam gaan afbouwen als de pensioendatum van iedere werknemer in zicht komt. We gaan een steeds kleiner deel van het pensioengeld beleggen in risicovolle beleggingen (zoals zakelijke waarden), en een steeds groter deel in risicomijdende beleggingen (matchingfondsen).
Binnen beleggen in lifecycles zijn er verschillende keuzemogelijkheden voor u én uw (ex-)werknemers. Daarnaast kunt u (ex-)werknemers de mogelijkheid bieden om zelf hun beleggingsfondsen te kiezen.

Collectief beleggen op maat

Nationale-Nederlanden hanteert een standaard (default) manier van beleggen in lifecycles. Maar u kunt onder voorwaarden hiervan afwijken en een eigen standaard kiezen voor uw pensioenregeling. Zo zorgt u ervoor dat de standaard manier van beleggen goed past bij uw werknemersbestand. Uw (ex-)werknemers kunnen individueel van deze standaard afwijken en zelf de optie kiezen die het beste bij hen persoonlijk past. Zo is er werkelijk sprake van collectief beleggen op maat.

U kunt de volgende keuzes maken:

 • De beleggingsvorm: onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. U kunt kiezen uit twee beleggingsvormen: Index Volgend en Actief Beheerd.
 • Het beleggingsrisico. Binnen iedere beleggingsvorm kunnen we meer en minder risicovol beleggen. Hiervoor hanteren we verschillende risicoprofielen. Zolang bij ons geen risicoprofiel bekend is, beleggen we voor een werknemer standaard in een lifecycle en beleggingsprofiel ‘gebalanceerd’. U kunt hier onder voorwaarden van afwijken en ook kiezen voor de beleggingsprofielen ‘voorzichtiger’ en ‘ambitieuzer’ als standaard manier van beleggen. Meer over deze risicoprofielen kunt u lezen in het document ‘Standaard lifecycle voor uw werknemers’.
 • Afbouwleeftijd: standaard bouwen we de risicovolle beleggingen af tot de (verwachte) AOW-leeftijd van de individuele deelnemer. U kunt hiervan afwijken en als eindleeftijd voor de afbouw kiezen voor de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling.

Meer over uw keuzemogelijkheden en de persoonlijke keuzes van uw werknemers leest u op de werknemerspagina Beleggen met uw pensioengeld.

Keuzes werkgever = Collectief beleggen op maat Keuzes werknemer = Persoonlijke lifecycle
Werknemer mag van de werkgeverkeuze afwijken
Beleggingsvrijheid
 • beperkte beleggingsvrijheid (lifecycle)
 • ruime beleggingsvrijheid (lifecycle en zelf beleggen)
 • beperkte beleggingsvrijheid (lifecycle)
 • ruime beleggingsvrijheid (lifecycle en zelf beleggen)
Beleggingsvorm
 • Index Volgend
 • Actief Beheerd
 • Index Volgend
 • Actief Beheerd
Beleggingsrisico
 • Voorzichtiger
 • Gebalanceerd (NN standaard)
 • Ambitieuzer
 • Voorzichtiger +
 • Voorzichtiger
 • Gebalanceerd (NN standaard)
 • Ambitieuzer
 • Ambitieuzer +
Afbouwleeftijd risico lifecycle
 • Verwachte AOW-leeftijd individuele deelnemers (NN standaard)
 • Pensioenleeftijd in de regeling
 • Verwachte AOW-leeftijd individuele deelnemers (NN standaard)
 • Pensioenleeftijd in de regeling
Risico afbouwen Geen keuze
(afbouw naar 0%, passend bij een vaste pensioenuitkering)
Afhankelijk van het beleggingsrisico in de lifecycle keuze voor afbouw naar:
 • 0% (vaste pensioenuitkering)
 • 15%
 • 30%
 • 45%
 • 60%
Met deze keuze voor een andere afbouw dan 0%, kunnen werknemers ‘voorsorteren’ op een variabele pensioenuitkering

Voorsorteren op vaste of variabele pensioenuitkering

Gaat de (ex-)werknemer met pensioen? Dan hangt hoogte van de uitkering onder meer af van de rentestand op de pensioendatum. De werknemer kiest of hij van met het pensioenkapitaal een vaste of variabele pensioenuitkering koopt:

 • Variabele uitkering: een deel van het pensioengeld wordt belegd. Daardoor heeft de werknemer kans op een hogere uitkering, maar loopt hij ook risico dat zijn uitkering juist lager wordt. Wel is de hoogte van de uitkering hierdoor minder afhankelijk van de rente op de pensioendatum.
 • Vaste uitkering: de hoogte van de uitkering is gegarandeerd. De uitkering kan dus niet dalen, maar ook niet stijgen. De hoogte van de vaste uitkering is niet meer afhankelijk van de rente op de pensioendatum.

Beleggen we voor de werknemer in een lifecycle? Dan kan hij in de jaren voor de pensioendatum al voorsorteren op deze keuze. Dit doet hij door het beleggingsrisico meer of minder te laten afbouwen. Standaard bouwen we de risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af. Dit sluit aan bij een vaste pensioenuitkering. Uw werknemers kunnen hiervan afwijken en kiezen voor afbouwen naar een variabele uitkering. We bouwen de risicovolle beleggingen dan minder ver af.

Mogelijkheid voor ‘Zelf beleggen’

Standaard beleggen we voor uw (ex-)werknemers in lifecycles. Maar u kunt uw werknemers ook de mogelijkheid geven om zelf hun beleggingsfondsen te kiezen uit de beschikbare fondsen (‘Zelf beleggen’). Kiest een werknemer hiervoor, dan beleggen we niet in een lifecycle. We bouwen ook niet automatisch het beleggings- en renterisico af. De werknemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor beleggen op een manier die bij hem past. Hij is ook zelf verantwoordelijk voor het afbouwen van de risicovolle beleggingen als zijn pensioendatum dichterbij komt. Hij kan zelf zijn beleggingen zo goed mogelijk laten aansluiten op een vaste of variabele pensioenuitkering.

Gegarandeerd pensioen kopen

Standaard beleggen wij het pensioengeld in lifecycles. Kiest u voor uitbreiding van uw Persoonlijk Pensioen Plan met gegarandeerd pensioen? Dan kunnen uw (ex-)werknemers (een deel van) hun pensioenpremie of waarde van de beleggingen gebruiken om gegarandeerd pensioen te kopen. Iedere werknemer maakt daarin zijn eigen keuze en past de regeling aan op zijn levensfase en behoefte.

Gegarandeerd pensioen kan niet lager worden door slechte beleggingsresultaten. Maar ook niet hoger door goede beleggingsresultaten. De hoogte staat vast bij de koop. Deze zekerheid over de hoogte van het pensioen geeft géén zekerheid over de koopkracht. Waarschijnlijk kan uw werknemer straks door inflatie namelijk minder kopen met het gegarandeerde pensioen.

Anw-hiaatpensioen

Als een werknemer overlijdt, ontvangt de partner naast partnerpensioen misschien een basisuitkering van de overheid. Er gelden wel voorwaarden voor deze uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (de Anw). Veel nabestaanden voldoen hier niet aan omdat zij geen minderjarige kinderen hebben. Of ze krijgen een veel lagere Anw-uitkering omdat ze andere inkomsten hebben. Met Anw-hiaatpensioen zorgt u voor een uitkering die niet afhankelijk is van deze voorwaarden. Hiermee vult u het partnerpensioen aan. U kunt ervoor kiezen om dit Anw-hiaatpensioen als vast onderdeel van de pensioenregeling op te nemen. U kunt werknemers ook zelf laten kiezen of zij gebruik willen maken van deze aanvulling.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een werknemer met een salaris boven de WIA-grens die niet meer kan werken, verliest inkomen. Als werkgever kunt u dit inkomensverlies compenseren door een arbeidsongeschiktheidspensioen op te nemen in uw pensioenverzekering. Hiermee krijgt de werknemer een uitkering tot de pensioendatum. Daarna gaat het ouderdomspensioen in. U kunt ervoor kiezen om dit aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen als vast onderdeel van de pensioenregeling op te nemen. U kunt ook werknemers laten kiezen of zij gebruik willen maken van deze aanvulling.

Vrijwillige premie voor extra pensioen

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan kan een (ex-)werknemer extra premie inleggen.

Communicatie

Hoe zorgt Nationale-Nederlanden voor goede service en duidelijke communicatie?

In uw afgeschermde online-omgeving kunt u veel zelf regelen en opzoeken. U kunt het beheer van uw pensioenregeling ook door uw adviseur laten doen. Uw werknemers krijgen toegang tot een persoonlijk portaal met uitgebreide mogelijkheden. Deze omgeving is ook beschikbaar in het Engels. Daarnaast vinden zij er alle pensioencommunicatie in begrijpelijke taal.

Voor u als werkgever: pensioenregeling online inzien en beheren

U krijgt toegang tot Pensioen Services Online. Via Pensioen Services Online kunt u of kan uw adviseur snel en gemakkelijk veranderingen doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in salarissen, nieuwe en vertrekkende werknemers of wijzigingen in persoonlijke gegevens van werknemers en hun partners. Door koppeling met uw salarisadministratie worden veel wijzigingen zelfs automatisch bijgewerkt. Bovendien vindt u op Pensioen Services Online alle belangrijke documenten overzichtelijk bij elkaar. En komt u er online niet helemaal uit? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder. Lees meer over Pensioen Services Online.

Voor uw werknemers: inzicht in pensioen en begeleiding bij keuzes

Als werkgever wilt u uw werknemers goed informeren. Met het Persoonlijk Pensioen Plan krijgen uw werknemers ook toegang tot hun persoonlijke pensioenomgeving. Hier kan uw werknemer:

 • Polisgegevens en belangrijke documenten inzien, zoals Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.
 • Inzicht krijgen in zijn pensioen en in zijn totale toekomstige inkomen met de Inkomensplanner.
 • Dit totale verwachte inkomen afzetten tegen zijn verwachte uitgaven na zijn pensioen.
 • Zien hoeveel pensioen hij naar verwachting later krijgt uit het Persoonlijk Pensioen Plan, zowel bij gemiddelde, slechte als goede beleggingsresultaten.
 • Berekenen wat het betekent als hij een deel van de premie of beleggingswaarde omzet naar gegarandeerd pensioen.
 • Zijn beleggingskeuzes aanpassen en zien wat de mogelijke gevolgen zijn voor zijn pensioenuitkering.

Pensioen Services Online is voor uw werknemers ook beschikbaar in het Engels.
Wij helpen u graag bij uitleg van de pensioenregeling aan uw werknemers. In een aantal uitlegvideo’s geven wij antwoord op belangrijke vragen. Ook kunnen uw werknemers terecht bij de medewerkers van onze klantenservice.

Persoonlijke pensioencommunicatie in begrijpelijke taal

Uiteraard communiceren we met uw werknemers op relevante momenten en in begrijpelijke taal. Dat doen we zo persoonlijk mogelijk, onder meer door begeleiding en informatie in hun persoonlijke omgeving. Denk aan:

 • Bericht aan werknemers als het belangrijk is beleggingskeuzes te maken
 • Bericht aan werknemers bij levensgebeurtenissen met invloed op het pensioen
 • Pensioen 1-2-3: gelaagde informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor actieve werknemers (elk jaar)
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor ex-werknemers (elk jaar)
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor pensioengerechtigden (elk jaar)
 • Informatiebrieven bij uitdiensttreding, pensionering of scheiden
 • Gegevens voor het Pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl)
Kosten

Hoe hoog zijn de pensioenkosten?

De hoogte van uw pensioenkosten hangt af van:

 • de samenstelling van uw werknemersbestand, zoals het aantal werknemers, de leeftijd en het salaris;
 • de opbouwpremie op basis van de nettostaffel;
 • of u een eigen bijdrage vraagt van uw werknemers;
 • de (extra) dekkingen; deze bepalen de hoogte van de risicopremies.

U heeft volledig inzicht in uw kosten. Doordat de uitgangspunten van de regeling vaststaan, kunt u de verwachte kosten vooraf berekenen. Stel dat de gemiddelde leeftijd van uw werknemers stijgt. Dan kunt u goed berekenen wat het gevolg is voor de pensioenpremie.

Geen kosten bij individuele waardeoverdracht

U betaalt geen kosten als individuele werknemers pensioen dat ze eerder bij andere werkgevers hebben opgebouwd, overdragen naar het Persoonlijk Pensioen Plan. Of als vertrekkende werknemers hun opgebouwde pensioen overdragen naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever.

Het Persoonlijk Pensioen Plan biedt een flexibele pensioenregeling die past bij een wereld in beweging. Oók voor de DGA. U kunt deelnemen aan de collectieve regeling van de werknemers. Maar u kunt ook zelf een individuele regeling vormgeven. Met Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA heeft u de zekerheid van een voorspelbare pensioenpremie. En u kunt de regeling aanpassen aan uw eigen wensen.

Voordelen van Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA

 • Het is fiscaal aantrekkelijk door de omkeerregeling. U betaalt geen belasting en premies volksverzekeringen over de pensioenpremie die u inlegt. Die worden betaald bij de uitkering.
 • PPP biedt u een totaaloplossing: ouderdomspensioen én een partner- en wezenpensioen.
 • U kunt uw regeling zelf vormgeven. Zo weet u zeker dat de regeling aansluit bij uw wensen en behoeften. U kunt zelf beslissen over de hoogte van de premie.
 • Nationale-Nederlanden zorgt voor professioneel beleggingsbeleid in lifecycles, met aantrekkelijke beheerkosten. U kunt hierop zelf invloed uitoefenen door de lifecycle te kiezen die bij u past. Of door zelf uw beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf Beleggen’).
 • Met onze portalen heeft u altijd online inzicht in uw totale inkomen voor later. Én ziet u wat uw mogelijkheden zijn om dit te beïnvloeden.
DGA

Voor DGA’s gelden enkele andere wettelijke regels dan voor werknemers aan een collectieve pensioenregeling:

 • Als DGA valt u niet onder Pensioenwet. Wij sturen u wel bij het begin van uw deelname uw Pensioen 1-2-3 en jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht.
 • Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA valt niet onder de Wet Medische Keuringen. We stellen bij toetreding enkele gezondheidsvragen. Daarna nodigen we mogelijk uit voor een (medische) keuring.
 • U bent als DGA waarschijnlijk niet verzekerd voor de WIA. Dit betekent dat u geen WIA-uitkering krijgt van de overheid als u (deels) arbeidsongeschikt wordt. Bij het Persoonlijk Pensioenplan voor de DGA hoort op dit moment altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Maar hierop kunt u alleen aanspraak maken als u een (inkomens vervangende) loongerelateerde uitkering krijgt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of -pensioen. Het is dan nodig dat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.
 • Wordt u arbeidsongeschikt? En wordt de mate van arbeidsongeschiktheid niet beoordeeld door het UWV omdat u niet verzekerd bent voor de WIA? Dan voert Nationale-Nederlanden de medische beoordeling uit.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA?

Wilt u weten of Persoonlijk Pensioen Plan voor de DGA bij u past? Of hoe u deze regeling kunt aanpassen aan úw wensen? Neem contact op met uw financieel adviseur.

Zoek een adviseur

Links en documenten

LifeCycle Beleggen

Fondsen Actueel Actief Beheerd

Fondsen Actueel Index Volgend

Formulieren

Andere documenten


Kunnen wij u helpen?