Ga direct naar inhoud

Flexibel Garantie Pensioen

  • Levenslang gegarandeerde uitkering
  • Onderscheidende indexatiekracht
  • Professionele administratie
  • Persoonlijke aandacht en communicatie

Zekerheid voor uw collectieve regeling

Voor collectieve pensioenregelingen biedt Nationale-Nederlanden met het Flexibel Garantie Pensioen levenslang gegarandeerde uitkeringen met een onderscheidende indexatiekracht. We administreren uw regeling zorgvuldig en communiceren hierover persoonlijk met u en uw deelnemers.

Kunnen wij je helpen?

Gegarandeerd Pensioen

Gegarandeerde Pensioenuitkering

Het Flexibel Garantie Pensioen geeft deelnemers de zekerheid van een levenslange pensioenuitkering. Om dit pensioen op te bouwen, betaalt u een maandelijkse premie. Deze premie wordt belegd op een aparte (‘gesepareerde’) beleggingsrekening bij NN Investment Partners. De beleggingsportefeuille stellen wij in nauw overleg met u samen.

Hoeveel premie u moet inleggen om uw deelnemers een gegarandeerd pensioen op te laten bouwen, hangt af van de rekenrente die wij garanderen. Afhankelijk van de actuele marktrente bedraagt deze 3% of marktrente bij benadering. Hierbij geldt uiteraard hoe lager de gegarandeerde rente, hoe hoger de premie die u betaalt om aan de uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Indexatie

Indexatiekracht

Wanneer het rendement op de ingelegde premies groter is dan de rekenrente is het overschot voor u en/of uw deelnemers. Dit overschot bovenop de rekenrente, noemen we overrente. U kunt de overrente bijvoorbeeld aanwenden om de pensioenen te indexeren.

U kiest bij het Flexibel Garantie Pensioen voor een balans tussen rendementskansen en (risico)kosten die past bij uw wensen en mogelijkheden. Dit kan door de beleggingen in een zelf te bepalen verhouding over twee portefeuilles te spreiden.

Het grootste deel van de beleggingen wordt ondergebracht in een grotendeels risicoloze Matching portefeuille met vooral obligaties. Een kleiner deel beleggen we met u in een meer risicovolle Return portefeuille met het accent op aandelen.

Administratie en Communicatie

Professionele Administratie

Nationale-Nederlanden neemt u de zorg voor de administratie van uw pensioenregeling volledig uit handen. Een goede administratie vereist in de eerste plaats een goede implementatie. Daarom werken wij met een gespecialiseerd implementatieteam dat zorgt voor vlekkeloze invoer van uw pensioenregeling in onze systemen. U krijgt een eigen implementatieadviseur die persoonlijk verantwoordelijk is voor het bewerkstelligen van een vlotte en efficiënte overgang naar Nationale-Nederlanden.

Nadat de implementatie naar uw tevredenheid is afgerond, gaan we over tot het beheer van uw pensioenregeling. We begrijpen het grote belang van een zorgvuldige administratie. Om die reden hebben we de afgelopen jaren en zullen we de komende jaren sterk blijven investeren in onze administratieve systemen. Zo krijgt u bij Nationale-Nederlanden toegang tot mijn.nn.nl voor de werkgever (ook wel werkgeversportal) waarmee u (ook in bulk) real time mutaties kunt doorgeven en gemakkelijk inzage heeft in uw deelnemers. Voor uw deelnemers hebben wij mijn.nn.nl voor de werknemer (ook wel werknemersportal). Hiermee krijgt de deelnemer inzicht in zijn pensioengegevens en kan hij ook simulaties uitvoeren met zijn pensioenaanspraken.

Persoonlijke communicatie

Persoonlijk met u. Nationale-Nederlanden stelt voor uw pensioenregeling een team samen dat u begeleidt naar een passende pensioenoplossing. Binnen dit team kent u één aanspreekpunt in de vorm van een Client Director of Senior Accountmanager waar u altijd terecht kunt met uw vragen. De director of accountmanager en zijn team zijn niet slechts verantwoordelijk voor de offerte, maar ook voor de administratieve implementatie, tussentijdse evaluaties en de relatie gedurende de gehele contractsperiode. Bij Nationale-Nederlanden heeft u een eigen salesmanager, zodat u niet alleen weet wat u aan ons heeft, maar ook met wie u de hele looptijd samenwerkt.

Persoonlijk met uw deelnemers. Wanneer u NN Pensioencommunicatie inschakelt, lichten wij uw deelnemerspersoonlijk in over (de voordelen van) de door u geboden pensioenregeling. De concrete invulling gebeurt altijd in nauw overleg met u en is dan ook altijd maatwerk.

_1478134_