Ga direct naar inhoud
Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Financiële zekerheid en volledige ondersteuning voor werkgever en werknemer

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering vergoedt de kosten van de loondoorbetalingsverplichting die je als werkgever hebt, wanneer je werknemer ziek is. De kosten voor loondoorbetaling en re-integratie kunnen flink oplopen bij (langdurig) verzuim. Vooral voor mkb-bedrijven kan dit een grote last zijn.

Met onze verzuimverzekering, het Verzuimpakket Werkgever, ben je voor al jouw werknemers goed verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast ondersteunen wij je volledig bij de re-integratie van zieke werknemers.

Preventiepakket om ziekteverzuim te voorkomen

Met de huidige krappe arbeidsmarkt en de stijgende (loon)kosten, is het voor jou als werkgever nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Daarom is er een preventiepakket voor het mkb.

Lees meer over het preventiepakket

Onze oplossing voor de kosten van verzuim

Wil je als werkgever goed verzekerd zijn tegen de kosten van verzuim? Kies dan voor ons meest complete pakket: de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid is een onderdeel van het Verzuimpakket werkgever. Deze verzekering biedt:

Gemak

Na de ziekmelding start de ondersteuning én vergoeden we het verzekerde loon van de zieke werknemer. Je hoeft je financieel geen zorgen meer te maken.

Ondersteuning

Volledige ondersteuning bij re-integratie van zieke werknemers: samen met specialisten helpen we jouw werknemers sneller terugkeren naar werk. Zo voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.

Direct persoonlijk advies aanvragen

Vergoeding

Volledige vergoeding van de kosten die nodig zijn om de werknemer weer terug te laten keren naar werk, na advies van de bedrijfsarts of de casemanager.

Voor wie is een verzuimverzekering?

 • Ieder werkgever met personeel in dienst loopt het risico dat een werknemer ziek wordt. Een dag verzuim kost gemiddeld: € 250,- tot € 300,- per dag.

 • Voor iedere werkgever die dit risico niet zelf kan of wil dragen.
 • We bieden hiervoor verschillende oplossingen met het Verzuimpakket Werkgever.

Wat is verzekerd bij een verzuimverzekering?

Dit is verzekerd

 • Een verzuimverzekering vergoedt het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van je werknemer.
 • Kies je voor onze module Ziekteverzuim mkb uitgebreid van het Verzuimpakket Werkgever? Dan vergoeden we ook alle kosten die nodig zijn om je werknemer weer aan het werk te krijgen.
 • De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid vergoedt juridische bijstand bij een conflict met een werknemer over de loondoorbetalingsverplichting of over de re-integratieverplichtingen.
 • De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid helpt verzuim voorkomen: we vergoeden maximaal 50% van de kosten als de bedrijfsarts of casemanager preventieve dienstverlening inzet.
 • De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid zorgt voor een stabielere premie, omdat het effect van het eigen verzuim op de premie gemaximeerd is.
 • De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid is een volledige verzuimverzekering waarmee je als werkgever voldoet aan je wettelijke verplichtingen én die het keurmerk mkb verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars heeft.

Welke keuzes kan ik maken?

Je bepaalt zelf:
 • Het verzekerde bedrag.
 • De eigenrisicotermijn, variërend van 10 tot 130 werkdagen.
 • Of je alleen het eerste of ook het tweede ziektejaar verzekert.
 • Of je werkgeverslasten (verplichte bijdragen aan de sociale zekerheid zoals de Ziektewet) mee verzekert (tot 25%).
 • De arbodienstverlener: ArboNed, ArboDuo, HCS of Zorg van de Zaak.
 • Of je gebruik wilt maken van een brancheoplossing. Bekijk onze brancheoplossingen of neem contact op met je adviseur.

Veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

Welke plichten heb ik als werkgever als een werknemer ziek is?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Daarnaast stelt de Wet verbetering poortwachter eisen aan de begeleiding bij ziekteverzuim. En moet je aan veel administratieve plichten voldoen, zoals het maken van een Plan van Aanpak als een werknemer acht weken ziek is. Soms stelt een cao aanvullende eisen over de vergoedingen aan je werknemer en de begeleiding bij verzuim.

Wat zijn de voor- en nadelen van de verzuimverzekering?

Voordelen zijn de financiële zekerheid en begeleiding voor jou en je zieke werknemers. Daarnaast heb je bij onze module Ziekteverzuim mkb uitgebreid geen kennis nodig van de wettelijke verplichtingen, omdat we je daarbij helpen. Een nadeel is dat je premie betaalt voor je verzekering, ook als je geen zieke werknemers hebt.

Wat kost een verzuimverzekering?

De premie van de verzuimverzekering is afhankelijk van je bedrijfsgegevens, de sector, de loonsom van je bedrijf, je verzuimgegevens en de gegevens van je werknemers.

Welke verzuimverzekering past bij mij?

Welke oplossing het beste bij jouw bedrijf past, vraag je aan je adviseur. Neem contact op met je adviseur of zoek een onafhankelijke adviseur in de buurt.

Vind een adviseur


Eén van onze schilders blijkt allergisch te zijn voor verf. Heel fijn dat we volledige ondersteuning ontvangen, zodat wij ons financieel geen zorgen hoeven te maken en hij uitzicht heeft op een andere leuke baan.

Samira Faïz van Schildersbedrijf De Vakbroeders

Lees hier het hele verhaal

Onze verzuimverzekering: het Verzuimpakket Werkgever

Hoeveel kost verzuim?


Bereken de verzuimkosten van je werknemer

Krijg direct inzicht in de kosten van verzuim. Als werkgever ben je verplicht om het loon van je zieke werknemers gedurende twee jaar door te betalen.

Bereken direct


Meer verdiepende informatie over de verzuimverzekering

Is een verzuimverzekering verplicht?
Nee, het sluiten van een verzekering is niet verplicht. Als je als werkgever voldoende financiële middelen hebt om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar lang door te betalen, dan kun je dat risico zelf dragen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratiekosten en administratieve plichten. Het is belangrijk dat je dan kennis hebt van de Wet verbetering poortwachter, zodat je aan je wettelijke verplichtingen voldoet.
Wat regel ik met de verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening?

Je regelt zo eenvoudig:

 • Verzuim- en re-integratie-dienstverlening via ArboNed, ArboDuo, HCS of Zorg van de Zaak. Kijk op arbodienstverlening voor meer informatie over onze partners en hun dienstverlening.
 • Om een werknemer in één keer ziek- en beter te melden via Meldverzuim.
 • Een volledige vergoeding van diensten die nodig zijn om je werknemer weer aan het werk te krijgen.
 • Poortwachtergarantie: een vergoeding van een eventuele sanctie van UWV, na het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts of casemanager.
Wat is een conventionele verzuimverzekering?
Onze module Ziekteverzuim mkb uitgebreid is een conventionele verzuimverzekering. Dat betekent dat wij na de eigenrisicoperiode het (gemaximeerde) dagloon van je zieke werknemer vergoeden. De eigenrisicoperiode kies je zelf: vanaf 10 tot 130 werkdagen.
Wat is een stop loss verzekering?
Onze module Ziekteverzuim Calamiteiten is een stop loss verzekering. Dat betekent dat wij jaarlijks het bedrag vergoeden van het totaal door jou doorbetaalde loon bij ziekte in een kalenderjaar, dat boven het afgestemde eigen risico bedrag uitkomt.
Hoe doe ik een ziek- of betermelding?
Met Meldverzuim kun je je werknemers eenvoudig ziek en weer beter melden. Dit doe je in één keer voor zowel de module Ziekteverzuim als voor de module WGA Eigenrisicodragen.
Wat regel ik nog meer in het Verzuimpakket Werkgever?
Je kunt aanvullend de module WGA Eigenrisicodragen sluiten in het Verzuimpakket Werkgever. Wil je meer informatie hierover? Kijk dan op WGA Eigenrisicodragen of neem contact op met je adviseur.

Handige documenten

Een overzicht van alle documenten zoals polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.

Bekijk alle documenten

Heb je vragen?

Neem contact op met je adviseur of zoek een onafhankelijke adviseur in de buurt.

Vind een adviseur

Of bel ons direct op: 070 513 04 01
(ma-vrij: 8:00 – 17.30 uur)