Ga direct naar inhoud

Verzekering stopzetten (afkopen)

U wilt uw levensverzekering stopzetten. En de waarde ontvangen, als uw verzekering die heeft. Dat noemen we afkopen. Afkoop van een levensverzekering voor de einddatum is vaak niet aantrekkelijk. Laat u daarom goed adviseren over de gevolgen. Hieronder leest u meer over de gevolgen van afkoop voor iedere verzekering.

Kapitaalverzekering box 3

1. U haalt uw financiële doel niet

U heeft uw verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. U wilt bijvoorbeeld een bedrag opbouwen om uw pensioen aan te vullen. Of om uw hypotheek af te lossen. Koopt u uw verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering en krijgt u een lagere uitkering dan wanneer u uw verzekering door laat lopen.

2. U betaalt nog niet verrekende kosten

Kapitaalverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. Verspreid over die looptijd verrekenen we kosten. Bij afkoop van uw verzekering betaalt u misschien kosten die we nog niet hebben verrekend. Dit hangt af van wanneer u uw verzekering heeft gesloten.

3. Uw aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En koopt u uw verzekering af? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

4. Belastingvrije vermogensopbouw in box 3 vervalt

Heeft u uw verzekering gesloten voor 15 september 1999? Dan bouwt u tot een bedrag van
€ 123.428,- belastingvrij vermogen op in box 3. Als u uw verzekering afkoopt, bent u dit belastingvoordeel kwijt.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

1. U haalt uw financiële doel niet

Heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan is deze kapitaalverzekering gekoppeld aan de schuld op uw woning (uw hypotheek). Koopt u uw KEW voor de einddatum af? Dan stopt uw verzekering en krijgt u een lagere uitkering dan wanneer u uw verzekering door laat lopen.

2. U betaalt misschien boeterente bij tussentijdse aflossing van uw hypotheek

Bij een KEW moet u de afkoopwaarde gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek. Bij veel geldverstrekkers mag u tussentijds maar een beperkt bedrag extra aflossen. Lost u meer af? Dan kan het zijn dat u een boeterente moet betalen.

3. Er blijft een restschuld over

Stopt u de verzekering voor de einddatum? Dan is de uitkering waarschijnlijk te laag voor de aflossing van uw hypotheek. Er blijft dan een restschuld over. Die schuld moet u op een andere manier aflossen. Uw netto maandlasten kunnen dan stijgen.

4. U betaalt nog niet verrekende kosten

Kapitaalverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. Verspreid over die looptijd verrekenen we kosten. Bij afkoop van uw verzekering betaalt u misschien kosten die we nog niet hebben verrekend. Dit hangt af van wanneer u uw verzekering heeft gesloten.

5. Belastingvrij vermogen opbouw vervalt

Met uw Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) bouwt u belastingvrij vermogen op. Als u uw verzekering afkoopt, bent u dit belastingvoordeel kwijt. U betaalt dan in box 3 belasting over het vermogen dat u opbouwt.

6. Uw aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En koopt u uw verzekering af? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Lijfrenteverzekering

1. U haalt uw financiële doel niet

U heeft uw verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. U wilt bijvoorbeeld een bedrag opbouwen om uw pensioen aan te vullen. Of om eerder te stoppen met werken. Koopt u uw verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering en krijgt u een lagere uitkering dan wanneer u uw verzekering door laat lopen.

2. U betaalt misschien (meer) belasting

Heeft u een lijfrenteverzekering en koopt u deze af? Dan moeten we belasting inhouden over de afkoopwaarde. Deze belasting dragen we af aan de Belastingdienst.

Heeft u een 'nieuw regime'-lijfrenteverzekering? Dan houden we 52% van de afkoopwaarde in. Heeft u een 'oud regime'-lijfrenteverzekering? Dan hangt het bedrag dat we inhouden af van de hoogte van de afkoopwaarde. Hoe hoger de afkoopwaarde van uw verzekering, hoe hoger het percentage dat we moeten inhouden. Hierbij geldt een maximum van 51,95%.

De Belastingdienst bepaalt op basis van uw belastingaangifte of u van dit ingehouden bedrag aan belasting iets terugkrijgt. Of dat u belasting moet bijbetalen.

3. U betaalt mogelijk revisierente

Heeft u een ‘nieuw regime’-lijfrenteverzekering waarvoor u de premie heeft afgetrokken bij uw belastingaangifte ? En is de afkoopwaarde hoger dan € 4.351,- (2018)? Dan betaalt u een belastingboete (revisierente) van 20% over de afkoopwaarde van de verzekering.
Meer informatie over de belastingregels leest u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u een ‘oud regime’-lijfrenteverzekering? Dan betaalt u geen revisierente.

4. U betaalt nog niet verrekende kosten

Lijfrenteverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. Verspreid over die looptijd verrekenen we kosten. Bij afkoop van uw verzekering betaalt u misschien kosten die we nog niet hebben verrekend. Dit hangt af van wanneer u uw verzekering heeft gesloten.

5. Uw aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En koopt u uw verzekering af? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Uitvaartverzekering

1. U haalt uw financiële doel niet

U heeft uw verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. U wilt de uitvaart van de verzekerde betalen met de uitkering uit uw uitvaartverzekering. Koopt u uw verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering en krijgt u geen uitkering bij overlijden. U krijgt de afkoopwaarde, als uw verzekering die heeft.

2. U betaalt nog niet verrekende kosten

Uitvaartverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. Verspreid over die looptijd verrekenen we kosten. Bij afkoop van uw verzekering betaalt u misschien kosten die we nog niet hebben verrekend. Dit hangt af van wanneer u uw verzekering heeft gesloten.

3. Uw aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En koopt u uw verzekering af? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Overlijdensrisicoverzekering

1. U haalt uw financiële doel niet

U heeft uw verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. U wilt uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Koopt u uw verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering en krijgt u geen uitkering bij overlijden. U krijgt de afkoopwaarde, als uw verzekering die heeft.

2. U betaalt nog niet verrekende kosten

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. Verspreid over die looptijd verrekenen we kosten. Bij afkoop van uw verzekering betaalt u misschien kosten die we nog niet hebben verrekend. Dit hangt af van wanneer u uw verzekering heeft gesloten.

3. Uw aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En koopt u uw verzekering af? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Afkopen

Wilt u uw verzekering direct afkopen? U kunt dit op twee manieren regelen:

Heeft u uw verzekering verpand?

Heeft u uw levensverzekering gekoppeld aan een lening (verpand)? Dan heeft u toestemming nodig van de geldverstrekker om uw verzekering af te kopen. Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

Nationale-Nederlanden is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING de geldverstrekker is, dan hoeft u niets te doen. U krijgt bericht of wij of ING akkoord gaan met het afkopen van uw verzekering.

Nationale-Nederlanden is geen geldverstrekker

Wilt u uw verpande levensverzekering afkopen? En zijn wij, of ING, niet de geldverstrekker? Dan volgt u de volgende stappen:

 • U vraagt toestemming aan de geldverstrekker voor het afkopen van uw verzekering. Daarvoor kunt u het formulier 'Verzoek aan pandhouder wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur deze naar de geldverstrekker.
 • De geldverstrekker vult vervolgens het formulier bij de brief in en stuurt het formulier terug naar u.
 • Heeft u het formulier met de toestemming van de geldverstrekker ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
 • De geldverstrekker kan het ingevulde formulier ook rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden sturen.

Alternatief: stoppen met premie betalen

Wilt u uw verzekering door laten lopen, maar wel stoppen met premie betalen? Dat kan. Daarvoor gelden wel bepaalde regels.

Gouden handdruk- of stamrechtverzekering

1. U haalt uw financiële doel niet

U heeft uw verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. Bijvoorbeeld om uw pensioen aan te vullen. Of om eerder te stoppen met werken. Koopt u uw verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering en krijgt u mogelijk een lager totaalbedrag dan wanneer u uw verzekering laat doorlopen.

2. Bij afkoop betaalt u loonbelasting en een bijdrage Zorgverzekeringswet

Uw ex-werkgever heeft de koopsom voor een gouden handdruk- of stamrechtverzekering betaald bij het beëindigen van uw dienstverband. U heeft over deze koopsom nog geen loonbelasting betaald. Koopt u de gouden handdruk- of stamrechtverzekering voor de einddatum af? Dan geldt de afkoopwaarde als inkomsten in dat jaar. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u dan misschien meer loonbelasting en een hogere bijdrage Zorgverzekeringswet dan bij de periodieke uitkering vanaf de einddatum.


Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier