Ga direct naar inhoud

Senioren Autoverzekering

 • Tot maar liefst 80% no-claimkorting
 • Uit te breiden met modules voor Pechhulp, Rechtsbijstand en Schade Inzittenden
 • 24/7 hulp bij schade

Bereken je premie

Informatie over de Autoverzekering

Autoverzekering voor senioren

Ben je op zoek naar een autoverzekering voor senioren? Met de Autoverzekering van Nationale-Nederlanden ben je als senior goed verzekerd! Er zijn verzekeraars die ervoor kiezen om senioren niet te accepteren vanwege hun leeftijd. Of er zijn aangepaste voorwaarden. Bij Nationale-Nederlanden kan je als senior gewoon een Autoverzekering afsluiten. Zonder aangepaste voorwaarden en tegen een marktconforme premie.

Welke dekkingen zijn er?

Bij Nationale-Nederlanden kies je uit de dekkingen WA, WA Plus en WA All risk. De dekking WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze dekking is minimaal verplicht voor iedere auto.

Met de dekking WA ben je verzekerd als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade die je met jouw auto veroorzaakt aan de auto en spullen van anderen. Ook ben je verzekerd voor kosten van letsel aan personen na een auto-ongeluk als je aansprakelijk bent. Sluit je de dekking WA Plus af, dan ben je ook verzekerd voor een aantal schades aan je eigen auto. Bijvoorbeeld bij schade aan je ruiten, diefstal of schade door hagel en storm. De dekking WA All risk is de meest uitgebreide dekking en dekt ook andere schades aan je eigen auto door bijvoorbeeld aanrijding en vandalisme.

Waarvoor ben je niet verzekerd met de Autoverzekering?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade of hulp als je:

 • jouw auto verhuurt of als taxi gebruikt;
 • rijdt onder invloed van drugs, alcohol of lachgas;
 • meedoet aan wedstrijden waarbij het gaat om snelheid en behendigheid;
 • rijdt met een ongeldig rijbewijs.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Daarin lees je precies waarvoor je wel en niet verzekerd bent.

Breid je verzekering uit met modules

Schade Inzittenden

Je kunt jouw Autoverzekering uitbreiden voor schade aan spullen en letselschade van de bestuurder en passagiers met de module Schade Inzittenden. Deze module vergoedt dan tot € 1.000.000 per gebeurtenis de schade, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Dus ook als jij alleen in de auto rijdt en een ongeluk krijgt wordt de schade vergoed. Of als er een discussie is met de tegenpartij over wie schuld heeft.

Rechtsbijstand

Wil je jezelf verzekeren voor juridische conflicten in het verkeer met je auto? En voor conflicten over koop, onderhoud of reparatie van je auto? Met de module Rechtsbijstand staan de juristen van DAS je bij. Tip! Je kunt er ook voor kiezen de module Verkeer af te sluiten bij de Nationale-Nederlanden
Rechtsbijstandverzekering. Met de module Verkeer ben je uitgebreider verzekerd. Je verzekert je dan niet alleen als verkeersdeelnemer met de auto en motor, maar ook als voetganger en fietser of als passagier in bus, boot, trein en vliegtuig.

Pechhulp

En met de module Pechhulp krijg je dag en nacht hulp als je auto stuk gaat en je niet (verder) kunt rijden. Je kunt kiezen uit de modules Nederland en Europa. Met Pechhulp Europa ben je verzekerd voor pechhulp in het gebied van de groene kaart, exclusief Nederland. Wil je in Nederland én Europa verzekerd zijn voor pechhulp? Dan heb je beide modules nodig.

Welke dekking past bij mijn auto?

Welke verzekering je voor je auto afsluit, kies je natuurlijk helemaal zelf. Om je een beetje te helpen, zijn dit de dekkingen die andere autobezitters het meest kiezen:

Leeftijd auto Meest gekozen
0-6 jaar WA All risk
7-11 jaar WA Plus
12+ jaar WA

Naast de leeftijd van je auto, kun je bij het kiezen van een dekking nog denken aan het volgende:

 • Wat is de dagwaarde van je auto? Je auto gaat al wat jaartjes mee, maar als deze gestolen wordt en je bent alleen WA verzekerd, dan krijg je niets vergoed. Kies je voor WA Plus of All risk dan krijg je de dagwaarde vergoed. Bovendien profiteer je bij All risk de eerste twee jaar na aankoop van je nieuwe auto van de nieuwwaarderegeling. En koop je je auto tweedehands dan krijg je bij WA Plus en WA All risk, onder voorwaarden, de eerste twee jaar de aanschafwaarde terug bij total loss.
 • Wat is je financiële buffer? Stel je hebt al je spaarcenten gestoken. Ben je WA verzekerd en raakt je auto onherstelbaar beschadigd, dan krijg je niets vergoed.
 • Welke schades wil je verzekeren? Bij een mindere uitgebreide dekking dan WA All risk moet je bepaalde schades aan je auto zelf betalen. Bij WA Plus en WA ben je niet verzekerd voor schades door een aanrijding die je zelf veroorzaakt en door vandalisme.
 • Heb je veel schadevrije jaren en is je auto al iets ouder? Dan kan het premieverschil tussen bijvoorbeeld WA All risk en WA Plus beperkt zijn. Vraag jezelf af of het premieverschil opweegt tegen het extra risico dat je loopt als je kiest voor een minder uitgebreide dekking.

Al deze afwegingen zijn persoonlijk, zorg ervoor dat je bewust een keuze maakt. Lees vooral ook de voorwaarden die gelden voor de verschillende dekkingen.

Wat zijn schadevrije jaren?

Vanaf het moment dat je een autoverzekering hebt bouw je schadevrije jaren op. Als senior heb je misschien al veel rijervaring en veel schadevrije jaren opgebouwd. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger je korting. Bij Nationale-Nederlanden ontvang je tot maar liefst 80% korting. Meer informatie vind je op de pagina Schadevrije jaren.

10% voordeel bij meerdere Autoverzekeringen

Voor de tweede, derde of vierde auto die jij, je inwonende partner of inwonende kind(eren) verzekeren bij Nationale-Nederlanden, ontvang je 10% korting op de premie van de auto die je extra verzekert. De extra auto verzeker je eenvoudig via nn.nl.

Je bemiddelaar

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is de bemiddelaar van deze verzekering. Je sluit de Autoverzekering eenvoudig online via ons af zonder advies. Wij brengen deze verzekering onder bij de verzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Wijzigingen regel je ook via ons. Wij ontvangen een vast percentage van je premie als provisie.

Lees meer over je bemiddelaar

Wil of heb je een adviseur?

Voor advies kun je terecht bij een onafhankelijk adviseur. Deze biedt een andere Autoverzekering van Nationale-Nederlanden aan dan op nn.nl wordt aangeboden met andere dekkingen en voorwaarden.

Lees over verzekeringen via een adviseur

Belangrijke informatie over de Autoverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Autoverzekering. Op je polisblad of in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Autoverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Autoverzekering WA

Verzekeringskaart Autoverzekering WA Plus

Verzekeringskaart Autoverzekering WA All risk

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het vanuit de verzekeraar nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeert de verzekeraar je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht. Ook legt de verzekeraar uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade?

Als je een schade doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Dit doet de verzekeraar onder andere met behulp van de gegevens die op het schadeformulier staan, inlichtingen die jij en je (eventuele) tegenpartij de verzekeraar geven, en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

Ben je verzekerd voor je schade? En is je tegenpartij aansprakelijk? Dan zal de verzekeraar jouw schade op hem proberen te verhalen. Of op zijn verzekeraar.

Ben je niet verzekerd voor je schade? En is je tegenpartij aansprakelijk? In sommige gevallen kan de verzekeraar je dan proberen te helpen om je schade te verhalen. Hoe dat werkt lees je op www.nn.nl/dsa.

Ben je zelf aansprakelijk? Dan neemt de verzekeraar contact op met je tegenpartij of zijn verzekeraar om zijn schade te regelen.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
De verzekeraar regelt de schade met de tegenpartij binnen de verplichtingen die zij heeft. Zij mag schade direct aan je tegenpartij vergoeden of met hem een schikking treffen. Let op! Heb je je tegenpartij laten weten dat je aansprakelijk bent? Of heb je toegezegd dat hij recht heeft op een schadevergoeding? Dan is de verzekeraar daar niet aan gebonden. Zij beoordeelt of je volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade. Je bent bijvoorbeeld aansprakelijk als je een verkeersregel overtreedt: je hebt geen voorrang verleend met je auto en daardoor is het verkeersongeval ontstaan.

WA Plus en WA All risk
Heb je schade aan je eigen auto en kan de schade hersteld worden? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalve als de reparatiekosten van je auto hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde.

Zijn de reparatiekosten van je auto hoger dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde? Dan is je auto total loss. De omvang van de schade is dan gelijk aan dit verschil of als dat hoger is het verschil tussen de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10 procent meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde.

Ben je je auto kwijt door een gebeurtenis die onder het onderdeel Diefstal is verzekerd? Dan is de omvang van de schade gelijk aan: de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis of als dat hoger is de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus tien procent meteen voor de gebeurtenis.

Is er sprake van schade aan of diefstal van accessoires? Dan stelt de verzekeraar de omvang van de schade zo vast: de eerste 12 maanden na aanschaf schrijft zij 1,5% per maand (of een gedeelte daarvan) af op de aanschafprijs. Vanaf de 13e maand na aanschaf schrijft zij 1% per maand (of een gedeelte daarvan) af op de aanschafprijs.

Total loss
Is je auto total loss, of ben je je auto kwijt door een gebeurtenis die onder het onderdeel 'diefstal' is verzekerd? Dan vergoedt de verzekeraar de schade pas als je de eigendom van je auto aan de verzekeraar hebt overgedragen. Ook ben je verplicht om alle zaken die bij je auto horen aan de verzekeraar te overhandigen.
Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Autoverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor kosten die worden gemaakt bij schade van en door autobezit. De auto moet een Nederlands kenteken hebben.


Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact op.

Naar Service & Contact