Ga direct naar inhoud

Schadeverzekeringen van Nationale-Nederlanden

De bemiddelaar: Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is de bemiddelaar van je particuliere schadeverzekering. Je bemiddelaar zorgt ervoor dat je jouw verzekeringszaken via nn.nl en mijn.nn kunt regelen. Denk aan het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een verzekering, het melden van een schade of het inzien van je verzekeringen. Bellen kan natuurlijk ook via 088 663 06 63. De informatie die je over je verzekeringen krijgt, is geen persoonlijk advies. Jij bepaalt zelf of de verzekeringen die je kiest aansluiten bij je persoonlijke situatie. Nationale-Nederlanden Bank N.V. brengt de verzekeringen onder bij de schadeverzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Nationale-Nederlanden Bank N.V. ontvangt voor de bemiddeling van deze verzekeringen provisie.

Nationale-Nederlanden Bank N.V. bemiddelt alleen in particuliere schadeverzekeringen van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en niet van andere schadeverzekeraars. NN Group N.V. is de moedermaatschappij van zowel Nationale-Nederlanden Bank N.V. als van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en houdt een gekwalificeerde deelneming in beiden.

De verzekeraar: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. is de verzekeraar en is verantwoordelijk voor de administratie van je verzekeringen. Ook schrijven ze de premie af en betalen ze eventuele schadevergoedingen uit. De (polis)informatie die je over je verzekeringen krijgt, ontvang je van de verzekeraar. Denk hierbij aan informatie naar aanleiding van het afsluiten, wijzigen of verlengen van een verzekering via je bemiddelaar Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Heb je een klacht?

Wij doen onze uiterste best, zodat je tevreden kunt zijn over onze dienstverlening als bemiddelaar. Ben je toch niet tevreden, laat het ons dan weten via nn.nl/klachten. Daar kun je ook meer lezen over onze klachtenprocedure. Vul online op nn.nl/klachten een klachtenformulier in. Of bel ons op 088 663 06 63. Je kunt ook een brief sturen naar Nationale-Nederlanden, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag.

Ben je hierna niet tevreden over het standpunt van de klachtbehandelaar van Nationale-Nederlanden Bank N.V.? Dan kun je tegen dit standpunt bezwaar indienen. Bezwaar maak je bij de directie van Nationale-Nederlanden Bank N.V.. Dat doe je online, door een klachtenformulier in te vullen ter attentie van de directie via www.nn.nl/klachten; of schriftelijk, door een brief te sturen naar de directie: Nationale-Nederlanden Bank N.V. T.a.v. de directie, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag.

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost door de bank? Dan kan je jouw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid): Kifid, T.a.v. Consumentenloket, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Meer informatie vind je op www.kifid.nl.

Je kan je klacht ook voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Heb je een klacht over je schadeverzekering? In de polisvoorwaarden van je schadeverzekering staat hoe je een klacht kunt indienen.


Meer informatie

Nationale-Nederlanden Bank N.V. (Nationale-Nederlanden, Nationale-Nederlanden Bank, NN, NN Bank) is statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, handelsregisternr. 52605884 en is als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunning nr. 12041350.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. is statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, handelsregisternr. 27023707 en is als verzekeraar geregistreerd bij de AFM onder vergunning nr. 12000475.

Nationale-Nederlanden Bank N.V. en Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. staan onder toezicht van DNB en de AFM.

Neem voor informatie over het toezicht op Nationale-Nederlanden Bank N.V. en Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. contact op met DNB (www.dnb.nl) of de AFM (www.afm.nl).