Ga direct naar inhoud

Schade melden

Als u te maken krijgt met schade of een ongeluk, neem dan direct contact met ons op. U wordt dan snel en vakkundig geholpen. Als uw schade niet direct afgehandeld kan worden, krijgt u een vaste schademanager. U kunt uw schade op de volgende manieren melden. Houd daarbij uw polisnummer en bankrekeningnummer bij de hand.


Telefonisch

Bel ons op 088 663 31 11. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Schade melden voor Bootverzekering of Woonbootverzekering? Bel ons op 088 818 15 12. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Via de NN App

Meld uw schade veilig, snel en gemakkelijk via de Nationale-Nederlanden App.

Via uw adviseur

U kunt ook uw onafhankelijk adviseur inschakelen.


NN Alarmcentrale

Voor spoedeisende hulp in binnen- en buitenland:

  • Bij voertuigen
  • Bij medische hulp op reis
  • Bij boten en woonboten

Bel ons op +31 (0) 26 400 23 90.

Heeft u rechtsbijstand nodig?

Heeft u juridisch advies of rechtsbijstand nodig? Bel 020 651 87 75 of kijk op www.das.nl/nn.

Was u eerder verzekerd bij Delta Lloyd? Bel 020 651 88 15 of meld het juridisch geschil online. DAS helpt u graag verder.

Fraudebestrijding

Klanten die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen. Als dit te vaak gebeurt moeten wij de premie verhogen en dit benadeelt alle verzekerden. We kunnen dit voorkomen door fraude tegen te gaan.

Lees meer over ons fraudebeleid

Schade gemeld, en dan?

U heeft uw schade aan bijvoorbeeld uw spullen, uw auto of uw woning gemeld bij uw onafhankelijke adviseur of direct bij Nationale-Nederlanden.

Beeldvorming

Wij vormen ons een goed beeld van uw situatie. Als het nodig is, nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie. Lees meer over onze reactietijden.

Schadeherstel bij ingrijpende schade

Wij laten u zo snel mogelijk weten of uw schade verzekerd is en tot welk bedrag u verzekerd bent. Wij maken dan meteen afspraken met u over het vervolg. Betreft het een ingrijpende schade dan kunnen wij u voorstellen om direct onze schademanager bij u langs te sturen om u te helpen deze schade te regelen. In geval van spoed zorgen wij er voor dat er binnen twee uur noodmaatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Bij minder dringende zaken adviseren wij u wat u alvast kunt doen.

Schadeherstel door ons herstelbedrijf

Als uw schade verzekerd is, spreken wij met u af hoe wij de schade herstellen. Wij geven dan een herstelbedrijf uit ons eigen netwerk opdracht om uw schade te herstellen. Zij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om met u af te spreken wanneer zij aan de slag kunnen. Indien nodig kan het herstel ook ’s avonds en/of op zaterdag plaatsvinden. U hoeft niets voor te schieten en heeft dan ook geen eigen risico; wij regelen rechtstreeks de betaling met het herstelbedrijf.

Schadeherstel zelf (laten) herstellen

In overleg met ons kunt er ook voor kiezen om de schade zelf te (laten) herstellen. Wij bepalen de omvang van de schade op basis van uw melding. Soms kan dat aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of facturen. Ook kan het zo zijn dat een schade-expert ter plekke de schade opneemt. Zijn de facturen correct? Dan betalen wij de schadevergoeding op basis daarvan zo snel mogelijk aan u uit. Wij verminderen hierbij de vergoeding met het eigen risico. Het kan voorkomen dat u een voorschotbetaling nodig heeft. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Feedback schade afhandeling

Wij willen altijd graag weten hoe u de afhandeling van uw schade heeft ervaren. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. U ontvangt daarvoor van ons een vragenlijst. Wij stellen het op prijs als u die invult.

Expert en contra-expert

Als wij een expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen we ervoor dat die snel contact met u opneemt. Nationale-Nederlanden werkt alleen met onafhankelijke experts. De experts zijn dus niet bij ons in dienst, uitzondering daarop zijn de Bootverzekering en de Woonbootverzekering. De onafhankelijke experts stellen het schadebedrag vast, maar ze doen geen uitspraak over de vraag of de schade gedekt is.

U kunt zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen. U kunt dit meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die u zelf inschakelt, wordt ook wel contra-expert genoemd.
Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert inschakelen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat altijd ligt binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld.
Wie betaalt de kosten van de contra-expert?
De kosten van inschakeling van een contra-expert worden vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid.

Bij deze redelijkheid kijken we naar 2 zaken:

  • Is het noodzakelijk om een contra-expert in te schakelen? Dit is maar de vraag bij kleine en eenvoudige schades.
  • Zijn de gemaakte expertisekosten door de contra-expert redelijk?

Gedragscode

Elke expert moet zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus overleg eerst graag met ons. Dan weet u wie u kunt benaderen en krijgt u een goed beeld over de vergoeding.