Ga direct naar: inhoud

Een hypotheek voor ouderen die past bij het leven van nu

  • Senioren Verhuisregeling vanaf 57 jaar
  • Verhuizen naar een woning met lagere maandlasten
  • Ook vaak mogelijk met een lager (pensioen)inkomen

Maak een afspraak

Hoe werkt een hypotheek voor ouderen?

Wilt u verhuizen naar een andere koopwoning? En bent u 57 jaar of ouder? Dan kan het soms lastig zijn om een hypotheek te krijgen volgens de reguliere verstrekkingsnormen. Nationale-Nederlanden biedt daarom de Senioren Verhuisregeling, een extra financieringsmogelijkheid, speciaal voor hypotheekaanvragers die binnen tien jaar met pensioen gaan of al met pensioen zijn.

Afspraak maken

Hypotheek berekenen


Senioren Verhuisregeling voor nieuwe en bestaande klanten

Bij een hypotheekaanvraag via de Senioren Verhuisregeling kijken wij naar de werkelijke bruto maandlasten voor de nieuwe koopwoning én houden wij rekening met uw inkomen dat al zeker is na pensionering. Als de nieuwe bruto maandlasten lager of gelijk zijn aan de bruto maandlasten van uw huidige hypotheek, dan is een nieuwe hypotheek vaak toch mogelijk. Op basis van uw persoonlijke situatie beoordelen wij of de nieuwe hypotheek verantwoord is. Hierdoor kunt u die nieuwe woning misschien wél kopen.

Voorbeeld

Hanneke (68) en Aad (71) wonen al 27 jaar in hun eigen eengezinswoning. Vroeger samen met hun twee kinderen, maar die zijn inmiddels al jaren het huis uit. Ze willen graag verhuizen naar een kleinere woning. Dat scheelt een hoop trappen lopen en schoonmaken. Hanneke en Aad hebben alleen een pensioeninkomen op basis waarvan ze momenteel geen hypotheek kunnen krijgen voor de nieuwe woning. Zelfs al is de nieuwe woning goedkoper dan de huidige woning en worden hun maandlasten lager. De Senioren Verhuisregeling biedt in dit geval de oplossing:

Op dit moment betalen Hanneke en Aad maandelijks € 750,- aan bruto hypotheeklasten voor hun eengezinswoning. De woning die zij op het oog hebben, is iets goedkoper. En omdat de hypotheekrente momenteel zo laag is, bedragen de maandelijkse bruto hypotheeklasten voor de nieuwe woning € 500,-. Dat is een flinke besparing van € 250,- per maand. Normaal gesproken zouden Hanneke en Aad voor de aankoop van deze woning geen hypotheek krijgen. Met de Senioren Verhuisregeling wel. Op basis van de werkelijke lasten is deze hypotheek nu wél mogelijk, en kunnen Hanneke en Aad verhuizen naar de kleinere woning.


Wanneer kan ik gebruik maken van de
Senioren Verhuisregeling?

U kunt gebruikmaken van de Senioren Verhuisregeling als u binnen 10 jaar met pensioen gaat of al met pensioen bent. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft in het vorige kalenderjaar of het kalenderjaar waarin u de hypotheek passeert bij de notaris een koopwoning in bezit (gehad).
  • Als de huidige koopwoning nog niet is verkocht, dan moet de woning verkocht worden voordat de nieuwe hypotheek passeert bij de notaris.
  • De werkelijke bruto maandlasten van de hypotheek voor de nieuwe koopwoning moeten gelijk of lager zijn dan aan de werkelijke bruto maandlasten van de oude hypotheek.
  • Voor de berekening van de werkelijke bruto maandlasten mogen ook, indien van toepassing, de periodieke erfpachtcanon worden meegenomen.
  • We financieren niet meer dan zes keer het bruto jaarinkomen.
  • Bij naderend pensioen worden toekomstige lijfrente-uitkeringen niet meegenomen bij de berekening van het toekomstig inkomen uit een lijfrenteproduct.
  • Als u met pensioen bent bij de aanvraag en er is sprake van een lijfrente-uitkering, dan kan deze alleen worden meegenomen in de inkomensberekening als de looptijd van de hypotheek korter is of gelijk aan de looptijd van de lijfrente-uitkering.

Een hypotheek met of zonder NHG afsluiten?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie voor het terugbetalen van de hypotheek. Ook als u 57 jaar of ouder bent, kunt een hypotheek met NHG afsluiten. Dit is mogelijk wanneer u onder de grens van € 290.000,- blijft voor de aankoop of verbouwing van een woning. En om het huis energiezuiniger te maken kunt u tot € 307.400,- met NHG lenen, zo lang het extra bedrag geheel in energiebesparende maatregelen gestoken wordt.

Lees meer over NHG


Van koopwoning naar koopwoning

De Senioren Verhuisregeling is speciaal voor senioren die nu al een koopwoning bezitten of hun koopwoning recent hebben verkocht en in datzelfde of het volgende kalenderjaar de hypotheek voor de nieuwe woning passeren bij de notaris. Huurt u een woning en heeft u dit kalenderjaar geen koopwoning in bezit gehad? Dan kunt u geen gebruikmaken van de Senioren Verhuisregeling. U kunt dan wel een reguliere hypotheekaanvraag doen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze Senioren Verhuisregeling of meer informatie over uw mogelijkheden voor een hypotheek? Vraag ernaar bij uw hypotheekadviseur.

Maak een afspraak


Wat is mijn pensioeninkomen?

Als u met pensioen gaat, dan verandert uw inkomen. U krijgt een basisinkomen, de AOW. Daarnaast ontvangt u pensioen als u dat via één of meer werkgevers heeft opgebouwd. Als u zelf extra gespaard heeft, kunt u aanvullend pensioen ontvangen uit een lijfrente. Hoeveel u precies krijgt en wanneer is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer inzicht in uw pensioeninkomen.