Ga direct naar inhoud

Vervoerdersaansprakelijkheids­verzekering

Verzekerd voor aansprakelijkheid bij beschadiging en verlies van andermans goederen tijdens transport.

Bereken je premie

Sluit direct af

Wat is een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

De Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade aan andermans goederen tijdens transport. Denk aan verlies of beschadiging van de lading. Maar ook kosten door vertraging en schade die ontstaat door laden en/of lossen. Deze verzekering is voor bedrijven die het transport uitvoeren of regelen.

Aansprakelijkheid tot € 1.250.000,-

Je aansprakelijkheid als vervoerder voor transportschade is standaard verzekerd tot € 1.250.000,- per gebeurtenis.

Schade - Schade melden - Nationale-Nederlanden

Andere kosten die wij ook vergoeden

Maak je kosten door vertraging, voor rechtshulp of om de beschadigde lading op te ruimen of te vernietigen? Dan vergoeden wij deze kosten.

Extra zekerheid voor wegvervoerders

Verzeker je aanvullend voor schade tijdens uitbesteed vervoer en physical distribution, aan containers of trailers en door uitval van een koel- of vriesmotor.


Wat verzekeren we wel?

 • Schade tijdens vervoer in Europa.
 • Doorbreken aansprakelijkheidslimiet bij vervoer over de grens (CMR).
 • Schade aan hulpmiddelen voor laden en lossen.
 • Kosten voor vertraging, opruiming en vernietiging van lading en rechtshulp.
 • Schade tijdens vervoer binnen een Europees land, behalve Nederland (cabotage).

... en wat niet?

 • Schade doordat goederen in beslag zijn genomen.
 • Schade door oorlog of staking in het land waar je de goederen naartoe vervoert.
 • Zonder vergunning of vrijstelling goederen vervoeren van of naar personen of landen die op een sanctielijst staan.
 • Veevervoer.

Bekijk de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.


Wat kun je aanvullend verzekeren?

Koel-, vries- en thermosvervoer

Schade aan de goederen doordat een koel- of vriesmotor uitvalt.

Uitbesteed vervoer

Laat je als hoofdvervoerder de goederen door een andere vervoerder uitvoeren? De schade aan de goederen die dan ontstaat, is met deze dekking verzekerd. In de polisvoorwaarden staat voor welke landen dit geldt.

Physical distribution

Schade aan andermans goederen tijdens de op- en overslag ervan, orderpicking of het laden en lossen.

Containers of trailers

Schade aan containers en/of trailers van anderen die je gebruikt.

Waarom je kiest voor onze aansprakelijkheidsverzekering voor vervoerders?

Bij online afsluiten via het Zekerheidspakket:

 • Kun je je verzekering op elk moment aanpassen, uitbreiden of beëindigen.
 • Krijg je pakketkorting tot 10% vanaf twee verschillende verzekeringen.
 • Ben je binnen het pakket nooit dubbel verzekerd.


Een adviseur controleert jouw aanvraag

Sluit je jouw verzekering online af? Dan koppelen we je aan een adviseur. Deze adviseur controleert je aanvraag en geeft je telefonisch advies. Zo weet je zeker dat je je werk goed verzekert.

Als zzp’er krijg je Zicht of ZZP Nederland als adviseur. Ben je mkb’er? Dan wordt Boval of Zicht je adviseur. Natuurlijk kun je ook zelf een adviseur zoeken en hier een afspraak mee maken.

Sluit direct af Zoek een eigen adviseur

Veelgestelde vragen

Kan ik de volledige waarde van goederen verzekeren?

Een lading volledig verzekeren kan met de Goederentransportverzekering. Deze verzekering kan je afsluiten als je bijvoorbeeld eigenaar bent van de goederen.

Is er schade aan de lading die je vervoert en ben je daarvoor aansprakelijk? Voor dit risico dat je als vervoerder loopt, kan je de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Wat kost de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?
De kosten van een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bereken je eenvoudig online. De kosten hangen af van de bedrijfsactiviteiten. Maar ook van de dekkingen die je kiest en de jaaromzet.
Is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Nee, een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. 
Is de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering geschikt voor zzp’ers?
Ja, de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor zzp’ers. 
Waarom krijg ik automatisch een adviseur als ik online aanvraag? 
Je wilt je bedrijf goed verzekeren. We vinden het daarom belangrijk dat een adviseur met je meekijkt. Jullie bespreken samen of je niet onder- of oververzekerd bent. En of je verzekering aansluit bij je wensen. Zo weet je zeker dat je recht hebt op de juiste vergoeding bij schade. 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
Je kunt de verzekering elke dag opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.