Ga direct naar inhoud

Montageverzekering

Met de Montageverzekering verzeker je alle materiële schade die je veroorzaakt aan de installatiewerken.

Bereken je premie

Sluit direct af

Wat is een Montageverzekering voor installatiewerken?

Heb je een installatiebedrijf? Met een Montageverzekering verzeker je je werk tegen schade. Denk aan schade door diefstal, brand, vandalisme of storm. Of als je schade hebt gemaakt door verkeerd te werken.

Ook schade aan de eigendommen van jouw opdrachtgever die wordt veroorzaakt door een montagefout is verzekerd. Een standaard gebouw- of aansprakelijkheidsverzekering dekt schade door installatiewerkzaamheden vaak niet.

Eén verzekering voor alle projecten

De dekking geldt voor alle projecten die je uitvoert in Nederland, België en Duitsland. Je hoeft dus niet elk project apart te verzekeren. Zo kun je zonder zorgen je werk doen.

Diefstal van montage-onderdelen verzekerd

Heb je montage-onderdelen geleverd op de werklocatie? En moet je de onderdelen nog monteren? Dan ben je ook verzekerd voor diefstal van de onderdelen.

De dekking geldt voor alle partijen

De dekking geldt voor jezelf, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de constructeur. Kortom: voor alle betrokken partijen bij projecten.


Wat verzekeren we...

 • Het werk:
  • Materiële schade aan de installatiewerken tijdens de installatie- en montageperiode;
  • Schade aan installatiematerialen die op de locatie aanwezig zijn;
  • Kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.
 • Werken die je uitvoert in Nederland, België en Duitsland
 • Waterschade door een lekkende leiding als je de leiding niet goed monteert.

Bekijk de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.

... en wat niet

 • Als er geen sprake is van beschadiging. Onder andere als je kabels trekt die niet aan de eisen van de opdrachtgever voldoen. En je daardoor het werk opnieuw moet doen.
 • Aansprakelijkheid
 • Schade die ontstaat buiten de verzekerde montage- en/of onderhoudstermijn.

Wat kun je aanvullend verzekeren?

Bestaande eigendommen opdrachtgever
Schade die door de montage-activiteiten ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever is verzekerd.
Hulpmateriaal
Verzekerd zijn hulpmaterialen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Denk hierbij aan gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op de montagelocatie.
Persoonlijke eigendommen
Schade aan en diefstal van spullen van medewerkers is verzekerd. Ook van de verzekerden en hun medewerkers op de montagelocatie.
Transport
Beschadiging of diefstal van montage-onderdelen tijdens het transport hiervan is binnen Nederland verzekerd. Is het hulpmateriaal meeverzekerd? Dan is het transport van dit hulpmateriaal bestemd voor de montagelocatie ook verzekerd.
Onderhoudstermijn

De dekking voor de montagetermijn eindigt op het moment dat je het werk oplevert. Of als het werk technisch klaar is. Heb je met jouw opdrachtgever een onderhoudstermijn afgesproken? En is dit vastgelegd in een contract? Dat kan zijn in het bestek of de aannemingsovereenkomst. Dan loopt de dekking door tot het einde van de overeengekomen onderhoudstermijn. De dekking geldt op beperkte condities. Ook eindigt de dekking altijd als de maximale duur van de onderhoudstermijn op de polis is bereikt. Ook als de afgesproken onderhoudstermijn langer is dan op de montagepolis is verzekerd.

Meer informatie over jouw eigen risico

Eigen risico
Kies voor een eigen risico van € 125,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Voor diefstal, vandalisme en storm geldt een minimum eigen risico per gebeurtenis van € 1.000,-. Voor werk in België of Duitsland is dit € 2.500,-.

Waarom kies je voor onze Montageverzekering?

Bij online afsluiten via het Zekerheidspakket:

 • Kun je je verzekering op elk moment aanpassen, uitbreiden of stopzetten.
 • Krijg je pakketkorting tot 10% vanaf twee verschillende verzekeringen.
 • Ben je binnen het pakket nooit dubbel verzekerd.

Kun je deze verzekering niet online afsluiten? Dan is Zekerheid op Maat mogelijk.

We geloven in de kracht van een verzekeringsadviseur

Sluit je jouw verzekering online af? Dan koppelen we je aan een adviseur. Deze adviseur controleert je aanvraag en geeft je telefonisch advies. Zo weet je zeker dat je je werk goed verzekert.

Als zzp'er krijg je Zicht of ZZP Nederland als adviseur. Ben je mkb'er? Dan wordt Boval of Perrée & Partners je adviseur. Natuurlijk kun je ook zelf een adviseur zoeken en hier een afspraak mee maken.


Veelgestelde vragen

Waarom heb ik als onderaannemer een Montageverzekering nodig?

In de bouw wordt vaak met onderaannemers gewerkt. Hierdoor is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Met de Montageverzekering ben je als onderaannemer ook verzekerd tegen schade. Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer is in veel gevallen niet verstandig. Je bent dan afhankelijk van de polis van de hoofdaannemer. Zo mag een onderaannemer de schade vaak niet claimen op de polis van de hoofdaannemer. En loopt de onderaannemer het risico dat hij de schades moet betalen.

Daarnaast kennen verzekeringen van grote aannemers vaak erg hoge eigen risico’s. Veroorzaak je als onderaannemer schade? Dan blijven de schadekosten vaak helemaal of voor een groot deel voor je eigen rekening. Een Montageverzekering voor de onderaannemer biedt dus zekerheid. Zekerheid dat door jou uitgevoerd werk is gedekt op je eigen polis. En dan maakt het dus niet uit welke verzekering en polisvoorwaarden de hoofdaannemer heeft. Wel zo fijn!

Wat zijn de kosten van een Montageverzekering?
De kosten van een Montageverzekering bereken je eenvoudig online. De kosten hangen af van het aantal werknemers, de jaaromzet en de dekking die je kiest. 
Waarom krijg ik automatisch een adviseur als ik online aanvraag?
Je wilt je bedrijf goed verzekeren. We vinden het daarom belangrijk dat een adviseur met je meekijkt. Jullie bespreken samen of je niet over- of onderverzekerd bent. En of je verzekering aansluit bij je wensen. Zo krijg je de juiste vergoeding bij schade.
Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering elke dag opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.
Op mijn AVB kan ik geen opzicht verzekeren. Kan dit wel op de Montageverzekering worden verzekerd?
U bent met de Montageverzekering onder Rubriek Bestaande eigendommen opdrachtgeververzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de 'opzicht' uitsluiting.
Kan ik inloop en uitloop meeverzekeren op de Montageverzekering?
Inloop is standaard meeverzekerd en uitloop kan niet worden meeverzekerd op de Montageverzekering.
Is een Montageverzekering verplicht?
Nee, de Montageverzekering is niet verplicht.
Voor wie is de Montageverzekering geschikt?

De Montageverzekering voor installatiewerken is geschikt voor:

 • zzp’ers en installatiebedrijven (zowel hoofd- als onderaannemers) die werkzaam zijn in het mkb
 • bedrijfsmatige of particuliere opdrachtgevers van installatieprojecten

Voorwaarden

Verzekeringskaarten

Met de Verzekeringskaart kun je eenvoudig onze producten vergelijken met andere aanbieders.