Ga direct naar inhoud

Montageverzekering

Met de Montageverzekering verzeker je alle materiële schade die je veroorzaakt aan de installatiewerken.

Bereken je premie

Sluit direct af

Wat is een Montageverzekering voor installatiewerken?

Een Montageverzekering dekt tijdens de installatiewerkzaamheden schade aan de montagecomponenten. Zoals schade ontstaan door brand, vandalisme of diefstal.

Ook schade aan de eigendommen van uw opdrachtgever die worden veroorzaakt door een montagefout zijn verzekerd. Een standaard gebouw- of aansprakelijkheidsverzekering dekt schade door installatiewerkzaamheden vaak niet.

Eén verzekering voor alle projecten

De dekking geldt voor alle projecten die je uitvoert in Nederland, België en Duitsland. Je hoeft dus niet elk project apart te verzekeren. Zo kun je zonder zorgen je werk doen.

Diefstal van montage-componenten verzekerd

Naast schade aan het installatiewerk is ook diefstal van de door jou geleverde en te installeren montagecomponenten vanaf de werklocatie verzekerd.

De dekking geldt voor alle betrokken partijen

De dekking geldt voor jezelf, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de constructeur.


Wat is wel verzekerd ...

 • Het werk:
  • Materiële schade aan de installatiewerken tijdens de installatie- en montageperiode;
  • schade aan installatiematerialen die op de locatie aanwezig zijn;
  • kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.
 • Werken die je uitvoert in Nederland, België en Duitsland
 • Waterschade door een lekkende leiding als je de leiding niet goed monteert.

... en niet verzekerd

 • Als geen sprake is van beschadiging. Bijvoorbeeld als je kabels trekt die niet aan de eisen van de opdrachtgever voldoen en je het werk opnieuw moet uitvoeren.
 • Aansprakelijkheid
 • Schade die ontstaat buiten de verzekerde montage- en/of onderhoudstermijn.

Bekijk de polisvoorwaarden voor een overzicht van alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.


Meer informatie over jouw dekking en eigen risico

Bestaande eigendommen opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de montagewerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op de montagelocatie.

Persoonlijke eigendommen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van medewerkers van de verzekerden en hun medewerkers op de montagelocatie.

Transport

Verzekerd is beschadiging of diefstal van montagecomponenten tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als Hulpmateriaal is meeverzekerd, dan is het transport van het hulpmateriaal dat bestemd is om op de montagelocatie te gebruiken ook verzekerd.

Onderhoudstermijn

De dekking voor de montagetermijn eindigt op het moment dat je het werk oplevert of als dit technisch gereed is. Indien je met jouw opdrachtgever contractueel een onderhoudstermijn bent overeengekomen, bijvoorbeeld in het bestek of de aannemingsovereenkomst, dan loopt de dekking (op beperkte condities) door tot het einde van de overeengekomen onderhoudstermijn. De dekking eindigt altijd als de maximale duur van de onderhoudstermijn op de polis is bereikt, ook als de overeengekomen onderhoudstermijn langer is dan op de montagepolis is verzekerd.

Eigen risico

Voor dit product geldt het eigen risico per gebeurtenis dat voor het hele Zekerheidspakket is gekozen. Voor diefstal, vandalisme en storm geldt een minimum eigen risico per gebeurtenis van € 1.000,- en voor werk in België of Duitsland is dit € 2.500,-.

Waarom je kiest voor onze Montageverzekering

Bij online afsluiten via het Zekerheidspakket:

 • Kun je je verzekering op elk moment aanpassen, uitbreiden of beëindigen.
 • Krijg je pakketkorting tot 10% vanaf twee verschillende verzekeringen.
 • Ben je binnen het pakket nooit dubbel verzekerd.

Kun je deze verzekering niet online afsluiten? Dan is Zekerheid op Maat mogelijk.

Waarom zou ik als onderaannemer een Montageverzekering afsluiten?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer blijkt in veel gevallen niet verstandig. De dekking is immers afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Zo mag een onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en loopt de onderaannemer ook nog eens het risico dat schades op hem worden verhaald.

Daarnaast kennen verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico’s, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft. Een Montageverzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisvoorwaarden van de hoofdaannemer. En dat is wel zo zeker.


We geloven in de kracht van een verzekeringsadviseur

Jouw adviseur helpt je graag bij het afsluiten van een Montageverzekering. Neem voor advies contact op met je adviseur.

Heb je geen verzekeringsadviseur? Zoek er dan één bij jou in de buurt. Of sluit direct een verzekering af en krijg een adviseur toegewezen. Voor zzp’ers is dit ZZP Nederland, voor mkb’ers Polis Centraal. Zij controleren je aanvraag en geven telefonisch advies. Zo weet je altijd zeker dat je je bedrijf goed verzekert.


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Voorwaarden

Verzekeringskaarten

Met de Verzekeringskaart kun je eenvoudig onze producten vergelijken met andere aanbieders.

Montageverzekering - Zekerheidspakket

Montageverzekering - Zekerheid op Maat