Ga direct naar: inhoud

Anw-hiatenverzekering

  • Extra financiële zekerheid voor nabestaanden
  • Altijd een uitkering
  • Collectief tarief dus gunstig

Extra financiële zekerheid voor nabestaanden

Met de Collectieve Anw-hiatenverzekering biedt u extra financiële zekerheid aan nabestaanden van overleden werknemers.

Kunnen wij u helpen?

Extra financiële zekerheid

U denkt er liever niet aan. Maar het kan gebeuren dat een werknemer overlijdt. Met de Collectieve Anw-hiatenverzekering helpt u de nabestaanden met de uitkering van een tijdelijk partnerpensioen. Hierdoor geeft u hun extra financiële zekerheid.

Altijd een uitkering!

Er wordt altijd uitgekeerd, onafhankelijk van de inkomsten van de partner. Ook hertrouwen, samenwonen of de mate van arbeids(on)geschiktheid van de partner is niet van invloed. De uitkering stopt als de partner overlijdt, 67 jaar wordt of als zij/hij eerder dan op leeftijd 67 recht heeft op AOW.

Als aanvulling op uw pensioenverzekering

De Collectieve Anw-hiatenverzekering kan alleen gesloten worden als aanvulling op een pensioenverzekering van Nationale-Nederlanden.

Productkaarten

Voorwaarden Anw vanuit de overheid

De Anw-hiatenverzekering keert uit op het moment dat uw werknemer overlijdt. De nabestaande (partner) moet voor de uitkering dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • De partner verzorgt een of meer kinderen onder de 18 of is zwanger
  • De partner is voor 45% of meer arbeidsongeschikt

De uitkering vervalt bij (her)trouwen of samenwonen. En inkomsten uit arbeid worden volledig op de Anw-uitkering gekort. Ook kan de Anw-uitkering gekort worden als op het adres van de partner andere personen wonen die 21 jaar of ouder zijn.