Ga direct naar inhoud


Overzicht veelgestelde vragen zakelijk


Schadeverzekeringen

Algemeen

Kun je mij een premie-berekening geven voor een zakelijke schadeverzekering?

Voor het afsluiten van onze verzekeringen kan je terecht bij een onafhankelijk adviseur die je voorziet van een onderbouwd advies. Voor een aantal beroepen en bedrijven, kan je wel via nn.nl een premieberekening maken.Sluit je de verzekering af, dan wordt deze gekoppeld aan de adviseur die je naast het aanvraagscherm ziet staan..

Ik kan geen premie berekenen op nn.nl voor mijn bedrijf. Hoe sluit ik dan een zakelijke verzekering af?

Als je beroep er niet tussen staat of je wilt een maatwerk offerte, neem dan contact op met je adviseur. Als je nog geen onafhankelijk adviseur hebt, dan kan je zoeken naar een adviseur bij jou in de buurt.

Kan ik de contractsduur van een lopende overeenkomst tussentijds wijzigen?

Het is niet mogelijk om tijdens de looptijd van de overeenkomst de contractsduur te wijzigen. De contractsduur kan per verlengingsdatum worden gewijzigd. Je verzoek dient uiterlijk 2 maanden voor de verlengingsdatum bij ons binnen te zijn. Let op: er kan een toeslag gelden voor een kortere contractsduur.

Hoe kan ik mijn zakelijke schadeverzekering laten wijzigen?

Je kunt een wijziging voor je zakelijke schadeverzekering doorgeven via je onafhankelijk adviseur. Gegevens van jouw adviseur staan op je polisblad vermeld. Weet je niet wie jouw adviseur is? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik mijn zakelijke schadeverzekering laten beëindigen?

In de polisvoorwaarden staat bij het artikel beëindiging wanneer je jouw zakelijke verzekering tussentijds kunt beëindigen. Geef een opzegging door via je onafhankelijk adviseur. Gegevens van je adviseur staan op het polisblad vermeld. Weet je niet wie je adviseur is? Neem dan contact met ons op.

Hoe kom ik aan een kopie van mijn polisblad?

Als je de polis van je schadeverzekering kwijt bent, neem dan contact op met je adviseur. Die kan je een kopie van de polis sturen. Weet je niet wie je adviseur is? Neem dan contact met ons op.

Ik heb een nota ontvangen voor het betalen van de jaarpremie van mijn zakelijke verzekering. Waarom ontvang ik hier geen (kopie) polis bij?

Je ontvangt alleen een nieuwe polis bij een wijziging van de polisgegevens.

Welke informatie hebben jullie van mij nodig voor het actualiseren van mijn zakelijke schadeverzekering?

Je ontvangt van ons bericht als je verzekering geactualiseerd moet worden. Daarin staat ook welke gegevens je moet controleren. We hebben dan altijd je reactie nodig, ook als de gegevens niet wijzigen. Je onafhankelijk adviseur kan je hierbij helpen. Gegevens van je adviseur staan op je polisblad vermeld. Weet je niet wie je adviseur is? Neem dan contact met ons op.


Claims

Is autohuur op een autoverzekering meeverzekerd?

Bij een WA+ Beperkt Casco of Cascodekking krijg je bij schade gratis een gelijkwaardige auto te leen bij herstel door een Schadegarantreparateur. In andere gevallen is autohuur niet verzekerd.

Wat is Schadegarant?
 • Gratis vervangend vervoer tijdens het schadeherstel van uw auto
 • Maximaal vijf dagen vervangend vervoer bij total loss
 • Haal- en brengservice binnen 25 kilometer
 • Korting op uw standaard eigen risico
 • De fabrieksgarantie blijft geldig
 • De rekening gaat rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden, je betaalt (indien van toepassing) alleen je eigen risico.

Hoe kan ik een schade op een zakelijke schadeverzekering melden?

Heb je schade en wil je deze melden, dan kan dat bij je adviseur of telefonisch bij ons. Meer hierover lees je op de pagina schademelden.


Zekerheidspakket

Ik werk in de zomermaanden met extra personeel. Kan ik met deze oproepkrachten toch een Zekerheidspakket Horeca afsluiten

Het Zekerheidspakket Horeca is geschikt voor maximaal 50 medewerkers (inclusief jezelf en oproepkrachten). Heb je meer medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur.

Welke beroepen vallen onder het Zekerheidspakket Zorg en Uiterlijk?

Het Zekerheidspakket Zorg en Uiterlijk is geschikt voor zzp’ers in de zorg. Zoals fysiotherapeuten, tandartsen en kraamverpleegkundigen. Maar ook voor professionals in de thuiszorg en nagelstylisten. Vraag je onafhankelijk adviseur of dit pakket voor jouw beroep geschikt is. Meer informatie over het pakket vind je op deze pagina.

Voor welke beroepen is er een Zekerheidspakket voor zzp'ers mogelijk?

Wij bieden verschillende Zekerheidspakketten aan. Kijk op deze pagina om te zien welke Zekerheidspakketten we aanbieden. Heb je nog geen onafhankelijk adviseur? Zoek dan een adviseur bij je in de buurt.

Mijn bedrijf zet meer dan € 10 miljoen om en/of heeft meer dan 50 medewerkers. Kan ik toch een Zekerheidspakket afsluiten?

Een Zekerheidspakket is mogelijk tot € 10 miljoen omzet en/of tot 50 medewerkers (inclusief de eigenaar). Is de situatie van jouw bedrijf anders? Vraag je adviseur naar een oplossing die bij jou past. Heb je nog geen onafhankelijk adviseur? Zoek dan een adviseur bij je in de buurt.


Inkomensverzekeringen

Meldverzuim

Waar vind ik de handleiding voor Meldverzuim?

Je kunt de handleiding voor Meldverzuim op deze pagina downloaden.

Het lukt niet om een werknemer met een contract met bepaalde tijd toe te voegen in Meldverzuim. Wat kan ik doen?

Wanneer er sprake is van een contract met bepaalde tijd, kun je 'onbepaalde tijd' selecteren. Vervolgens sla je dit op. Wanneer de werknemer uit dienst treedt kun je dit weer wijzigen. Meldverzuim kent geen codering 'bepaalde tijd'.

Welke datums moet ik in Meldverzuim invoeren bij het uploaden van de nota van UWV?

Bij het uploaden van een nota in Meldverzuim voer je de eerste en de laatste datum van de maand in waar de nota over gaat.

Het lukt niet om een werknemer toe te voegen in Meldverzuim. Wat kan ik doen?

Je kunt een werknemer in Meldverzuim toevoegen, door eerst een afdeling aan te maken. Vervolgens kies je in de oranje menubalk voor het tabblad 'werknemers' en vervolgens voor 'werknemer toevoegen'. Zie ook pagina 3 van de handleiding voor Meldverzuim. Je kunt de handleiding voor Meldverzuim op deze pagina downloaden.

Kan ik als werkgever ook (spoed)controles laten uitvoeren bij zieke werknemers?

Je kunt als werkgever ook (spoed)controles laten uitvoeren bij zieke werknemers. Hiervoor volgt wel een aparte nota.

Hoe geef ik ziek- en betermeldingen van een werknemer door?

In het Verzuimpakket Werkgever geef je ziek- en betermeldingen aan ons door via Meldverzuim in Mijn NN Zakelijk. De melding wordt dan ook automatisch doorgegeven aan de arbodienst als je via Nationale-Nederlanden arbodienstverlening afneemt. Je kunt hier inloggen in Mijn NN Zakelijk. Meer informatie over Meldverzuim vind je hier.

In Meldverzuim staat het salaris van een werknemer op € 0,00. Hoe kan dat?

Het salaris van de werknemer staat op € 0,00 omdat bij het overgaan op een nieuwe versie van Meldverzuim het salaris van een werknemer niet is overgenomen.

Hoe kan ik in Meldverzuim het salaris wijzigen wanneer dit op € 0,00 staat?

Om het salaris in Meldverzuim te wijzigen, pas je het loon aan door een nieuw sub-dienstverband aan te maken. Zie ook pagina 8 van de handleiding voor Meldverzuim. Je kunt de handleiding van Meldverzuim op deze pagina downloaden.

Waar kan ik de inlogcodes voor Meldverzuim vinden?

Bij het sluiten van je Verzuimpakket Werkgever heb je bij je polis de inloggegevens voor Meldverzuim ontvangen. Voor vragen over codes van Meldverzuim kun je ons bellen op: 070 513 07 57 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur).


Ziekteverzuim

Waar kan ik terecht met een vraag over een factuur van de arbodienst voor een verrichte dienst?

Je kunt voor vragen over een factuur van de arbodienst terecht bij je eigen arbodienst.

Welke arbodienst is aan het Verzuimpakket Werkgever gekoppeld of mag ik zelf kiezen?

In het Verzuimpakket Werkgever kun je kiezen voor verschillende pakketten bij ArboNed, ArboDuo, HCS en Zorg van de Zaak. Als je kiest voor een eigen arbodienst dan is het belangrijk dat de door jou gekozen dienstverlening voldoet aan wet- en regelgeving zoals in de 'Wet Verbetering Poortwachter' en onze polisvoorwaarden is vastgelegd. Ook moet je verzuim registeren.

Is het mogelijk in het Verzuimpakket Werkgever de DGA/ondernemer mee te verzekeren?

In het Verzuimpakket Werkgever van Nationale-Nederlanden kunnen geen Directeuren Grootaandeelhouders verzekerd worden. Je kunt hiervoor een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten.

Kan ik in een lopend Verzuimpakket Werkgever alsnog arbodienstverlening bijsluiten?

Je kunt via je adviseur arbodienstverlening bijsluiten. Wel moet je er rekening mee houden dat er een opzegtermijn is voor je huidige arbodienst. Je adviseur helpt je graag verder.

Wat is het verschil tussen WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (de zogenaamde Basisdekking) en WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid?

Als een werknemer een WGA-vervolguitkering van UWV krijgt, dan vult WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (basisdekking) het inkomen van de werknemer deels aan. Wij keren uit als de werknemer minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit benut. Wij berekenen de uitkering als volgt: (70% x arbeidsongeschiktheidspercentage) x (oude jaarloon tot maximaal het maximum premieloon - minimumloon).

Als een werknemer een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV krijgt, dan vult WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid het inkomen van de werknemer aan tot 70% van het oude loon (tot maximaal het maximum premieloon). Het maakt daarbij niet uit of hij wel of niet werkt. Dus ook bij volledige of gedeeltelijke werkloosheid heeft de werknemer de zekerheid van voldoende inkomen. WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid stimuleert de werknemer wel om zoveel mogelijk te blijven werken. Verdient hij minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een bonus van 5% van zijn oude jaarloon.

Volgt de verzuimverzekering de verhoging van de AOW-leeftijd?

De modules Ziekteverzuim en WGA Eigenrisicodragen in het Verzuimpakket Werkgever volgen de wettelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Hoe weet ik onder welke bedrijfstak/sector mijn bedrijf valt?

Je kunt UWV of de Belastingdienst bellen om na te vragen onder welke bedrijfstak jouw bedrijf valt. Je adviseur kan je hier ook bij helpen. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen.

Ik heb arbodienstverlening via Nationale-Nederlanden gesloten. Welke diensten/verrichtingen binnen mijn arbopakket worden niet vergoed?

Voor de diensten die in het overzicht arbodienstverlening als 'exclusief' staan vermeld, ontvang je geen vergoeding. Als je gebruik maakt van deze diensten, ontvang je hiervoor een aparte factuur. Deze dienstverleningsdocumenten vind je op deze pagina.

Ik heb arbodienstverlening via Nationale-Nederlanden gesloten. Welke diensten/verrichtingen binnen mijn arbopakket worden (zonder extra kosten) vergoed?

De diensten die in het overzicht Arbodienstverlening als 'inclusief' staan vermeld, worden automatisch vergoed. Deze dienstverleningsdocumenten vind je op deze pagina.

Welke diensten zitten in het Horeca Verzuimloket?

In het Horeca Verzuimloket zitten alle wettelijk verplichte poortwachter-stappen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een bezoek aan een bedrijfsarts. Verder voert HCS het casemanagement vanaf week zes uit.


Pensioen

Algemeen

Kan ik de premie van mijn pensioenverzekering (tijdelijk) verlagen?

De premie van een pensioensverzekering is gebaseerd op de pensioenovereenkomst. In sommige gevallen is het mogelijk de overeenkomst en de premie te wijzigen. Dit gaat wel ten koste van het pensioen van je werknemers. Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw onafhankelijk adviseur.

Hoe kan ik een pensioenverzekering afsluiten voor mijn medewerkers?

Werk je in het MKB, neem dan contact op met je onafhankelijk adviseur. Werk je in het corporate segment of bij een pensioenfonds, neem dan contact met onze afdeling Corporate Clients op voor meer informatie.

Kan ik ondersteuning krijgen bij het informeren van mijn werknemers over hun pensioenregeling?

Voor ondersteuning bij het informeren van je werknemers over hun pensioenregeling kun je contact opnemen met de specialisten van NN Pensioen Communicatie van Corporate Clients of per e-mail via nnpensioencommunicatie@nn.nl.

Waar kan een van mijn (ex) werknemers terecht bij Nationale-Nederlanden met een verzoek tot waardeoverdracht?

Een verzoek tot waardeoverdracht moet binnen zes maanden worden aangevraagd bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Als het gaat om een inkomende waardeoverdracht, dan kunnen werknemers contact opnemen met ons. Kies daarvoor het telefoonnummer onder het kopje Vermogen & Pensioen. Meer informatie vindt u ook op Informatiekaart Pensioen en Waardeoverdracht


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Hoe weet ik wanneer mijn werknemers het UPO gaan ontvangen?

De verzending van het UPO vindt plaats vanaf juli tot eind september.

Waar kunnen mijn werknemers terecht met (andere) vragen over de pensioenverzekering bij Nationale-Nederlanden?

Je kunt zelf met vragen terecht bij je onafhankelijk adviseur of je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden. Deelnemers kunnen contact opnemen met medewerkers van Nationale-Nederlanden. Het telefoonnummer van ons staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Meer informatie staat op de pagina Pensioenoverzichten.

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden?

Met vragen over je pensioenregeling kun je het beste contact opnemen met je onafhankelijk adviseur of je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden. Als het nodig is, zal een specialist vanuit Nationale-Nederlanden geraadpleegd worden.

Waarom heeft een van werknemers (nog) geen UPO ontvangen?

Als de werknemer pas kort in dienst is, kan het voorkomen dat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nog niet wordt verstrekt. Als de werknemer na 31 december in dienst is getreden, dan ontvangt hij/zij het UPO het volgende jaar. De UPO's worden niet in één keer verzonden, maar in fases. De verzending vindt plaats vanaf juli tot eind september. Denkt je dat een werknemer een UPO hoort te ontvangen maar heeft hij of zij na 1 oktober nog geen UPO ontvangen? Dan kan je werknemer contact met ons opnemen via UPO@nn.nl.


ANW-hiatenverzekering

Wordt ANW bij parttimers naar evenredigheid verzekerd?

ANW wordt bij parttimers niet naar evenredigheid verzekerd. ANW wordt gezien als vervanging van een bestaande uitkering vanuit de overheid.

Is een stijgende ANW-uitkering mogelijk?

De werkgever kan ervoor kiezen een stijgende uitkering te verzekeren. Hiervoor is wel een opslag of een hogere premie verschuldigd.

Is het inkomen van de partner van invloed op de hoogte van de door Nationale-Nederlanden uit te keren ANW-uitkering?

In tegenstelling tot de uitkering vanuit de overheid wordt er bij deze verzekering niet gekeken naar het inkomen.

Is hertrouwen, samenwonen of mate van arbeidsongeschiktheid van invloed op de door Nationale-Nederlanden uit te keren ANW-uitkering?

De uitkering wordt niet herzien bij hertrouwen, samenwonen of wijziging van mate van arbeidsongeschiktheid.


Waardeoverdracht Verzekering

Wat is het Wettelijk Standaard Tarief?

Het Wettelijk Standaard Tarief zijn de rekenregels die de wetgever heeft voorgeschreven (standaardtarief) voor de wettelijke individuele waardeoverdrachten. De rente voor dit tarief stelt De Nederlandse Bank (DNB) jaarlijks vast op 1 oktober voor het daaropvolgende jaar (marktrente).

Moet de werkgever meewerken aan een waardeoverdracht?

De werkgever is wettelijk verplicht mee te werken aan een waardeoverdracht als de werknemer binnen zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever een verzoek tot individuele waardeoverdracht doet. Uitzonderingen hierop zijn faillissement, pensioenfondsen in onderdekking en de aanspraken van vóór 8 juli 1994. Het wettelijk recht is dan niet meer van toepassing.

Moet de pensioenuitvoerder meewerken aan een waardeoverdracht?

Als de werknemer binnen zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever een verzoek tot waardeoverdracht doet, is de pensioenuitvoerder wettelijk verplicht mee te werken aan een waardeoverdracht. Als de pensioenuitvoerder zich in een slechte financiële situatie bevindt, wordt op grond van de Pensioenwet deze verplichting tijdelijk opgeschort. Dit geldt bijvoorbeeld ter voorkoming van een verdere verslechtering van de financiële positie door uitgaande waardeoverdrachten, maar ook ter bescherming van de toetredende deelnemers in geval van inkomende waardeoverdrachten. Van een slechte financiële positie is sprake als de dekkingsgraad zich onder de 100% bevindt (pensioenfonds), of wanneer sprake is van een noodregeling of faillissement (verzekeraar).

Wat verzekert de Waardeoverdracht Verzekering?

De Waardeoverdracht Verzekering dekt bij een uitgaande individuele waardeoverdracht het verschil tussen de contractueel opgebouwde waarde van de aanspraken (vaste rekenrente) en de over te dragen waarde op basis van het Wettelijk Standaard Tarief (marktrente). De Waardeoverdracht Verzekering dekt bij een inkomende individuele waardeoverdracht het verschil tussen de inkomende waarde op basis van het Wettelijk Standaard Tarief (marktrente) en de contractuele inkoopsom (vaste rekenrente). Meer informatie over de Waardeoverdracht Verzekering vindt u op deze pagina.

Kan ik de Waardeoverdracht Verzekering ook los afsluiten?

Je kunt de Waardeoverdracht Verzekering alleen afsluiten in combinatie met een collectieve pensioenverzekering bij Nationale-Nederlanden. Dit omdat de waardeoverdrachten deel uitmaken van de bij Nationale-Nederlanden verzekerde pensioenen. De Waardeoverdracht Verzekering kun je afsluiten bij de start van je pensioenregeling of als je verlengt.

Wat is `stabiliteit op de winst- en verliesrekening` in het kader van waardeoverdracht?

Door in- en uitgaande waardeoverdrachten ontstaan onverwachte baten en lasten voor een werkgever. Deze baten en lasten komen op de winst- en verliesrekening. De werkgever betaalt na het afsluiten van een Waardeoverdracht Verzekering een (vooraf bekende) premieopslag. De baten en lasten waarvan de hoogte onbekend is, zijn voor rekening van Nationale-Nederlanden.

Zijn alle waardeoverdrachten gedekt binnen de Waardeoverdracht Verzekering?

Hiervoor kijkt Nationale-Nederlanden strikt naar de contractperiode van de Waardeoverdracht Verzekering. De datum waarop de deelnemer in de nieuwe pensioenregeling wordt opgenomen, moet bij de Waardeoverdracht Verzekering liggen binnen de contractperiode van de verzekering.

Kan de werkgever een Waardeoverdracht Verzekering afsluiten voor een beschikbare premieregeling?

De werkgever kan alleen voor het garantiepensioen een Waardeoverdracht Verzekering afsluiten voor een beschikbare premieregeling. De financiering gebeurt op basis van een beschikbare premie, maar er is sprake van een gegarandeerd pensioen waardoor het Wettelijk Standaard Tarief (WST) van toepassing is. Voor de overige beschikbare premieregelingen is er geen reden een Waardeoverdracht Verzekering af te sluiten, omdat bij die regelingen (kapitaal- en beleggingsregelingen) de opgebouwde waarde wordt overgedragen. Hierdoor ontstaan voor de werkgever geen extra kosten.

Dekt de Waardeoverdracht Verzekering ook de administratiekosten?

De Waardeoverdracht verzekering dekt alleen administratiekosten die voor de waardeoverdracht van toepassing zijn. De administratiekosten voor de reguliere pensioenregeling brengt Nationale-Nederlanden nog steeds in rekening.

Waar vind ik meer informatie over de Waardeoverdracht Verzekering?

U vindt op deze pagina de productbrochure van de Waardeoverdracht Verzekering.

Wat is het verschil tussen (meerdere) individuele waardeoverdrachten en een collectieve waardeoverdracht?

Een individuele waardeoverdracht gaat uit van de deelnemer. Hij neemt zijn pensioen mee naar de pensioenregeling van een volgende werkgever. Zo wordt pensioenbreuk voorkomen/verminderd bij individuele wisseling van dienstverband. Een collectieve waardeoverdracht is op verzoek van de werkgever. De waarde van het pensioen van alle werknemers wordt overgebracht naar een andere pensioenregeling of uitvoerder. De nieuwe pensioenaanspraken moeten altijd actuarieel gelijkwaardig zijn aan de oude. De medewerking aan een wettelijke individuele waardeoverdracht verplicht is voor werkgever en pensioenuitvoerder. De wetgever heeft de rekenregels voorgeschreven voor de berekening van de overdrachtswaarde en de financiering daarvan.

Waarom zijn er voor de werkgever vanaf 2011 geen baten bij inkomende waardeoverdrachten?

Vóór 2011 was de marktrente die DNB vaststelt op basis van het Wettelijk Standaard Tarief hoger dan de contractuele rekenrente van 3% of 4%. Hierdoor betaalden werkgevers bij voor inkomende waardeoverdrachten, maar kon er geld overblijven bij uitgaande waardeoverdrachten. Door de lage marktrente vanaf 2011 is de overdrachtswaarde lager dan de inkoopsom. Hierdoor moeten werkgevers bijbetalen bij uitgaande waardeoverdrachten en blijft er geld over bij inkomende waardeoverdrachten. De wetgever heeft bepaald dat de totale overdrachtswaarde bij inkomende waardeoverdrachten gebruikt moet worden voor extra pensioen voor de werknemer in de vorm van extra diensttijd. Een overschot op de contractuele inkoopsom komt niet aan de werkgever ten goede. Hierdoor zijn er geen baten voor de werkgevers.

Waarom betalen werkgevers bij tot en met december 2010 bij inkomende waardeoverdrachten en vanaf 2011 juist bij uitgaande waardeoverdrachten?

Dit komt door het verschil tussen de marktrente in het Wettelijk Standaard Tarief en de contractuele rekenrente. Vóór 2011 bedroeg de marktrente altijd meer dan 4% (hoger dan de rekenrente), maar vanaf 2011 is de rente vastgesteld op een percentage dat onder de 3% ligt (lager dan de rekenrente). Daarom betaalt de werkgever vanaf 2011 zowel bij 3% contracten (en liggende reserves) als bij 4% contracten (en liggende reserves) extra kosten bij uitgaande waardeoverdrachten.

Kan de Waardeoverdracht Verzekering nog worden voortgezet, als het pensioencontract premievrij is achtergelaten bij Nationale-Nederlanden?

Het is niet mogelijk om de Waardeoverdracht Verzekering voort te zetten als het pensioencontract premievrij is achtergelaten bij Nationale-Nederlanden.

Zijn binnen de Waardeoverdracht Verzekering ook de aanspraken van vorige contractperiodes bij Nationale-Nederlanden gedekt?

Deze aanspraken vallen onder de dekking van de Waardeoverdracht Verzekering. Van belang is of de opnamedatum in de pensioenregeling binnen de contractperiode van de Waardeoverdracht Verzekering ligt.


Algemene vragen

Beëindigen verzekering

Hoe kan ik de verzekering van mijn bedrijf beëindigen?

Je kunt je zakelijke verzekering opzeggen via je onafhankelijk adviseur. Gegevens van jouw adviseur staan op je polisblad vermeld of kun je vinden op het werkgeversportaal.

Heb je geen adviseur of weet je niet wie jouw adviseur is? Neem dan contact met ons op

Premie betalen

Hier vind je alles over het betalen van je premie.

Het betalen van je premie


Advieskosten

Distributiekosten

Wat zijn distributiekosten?

Onder distributiekosten verstaat de wet:

 • Kosten
  voor het completeren van het dossier ten behoeve van de aanvraag van de
  offerte;
 • Kosten
  voor het ondersteunen van de consument bij de aanvraag en bij het aangaan
  van een overeenkomst van een financieel product;
 • Kosten
  voor het maken van reclame-uitingen voor advies en de genoemde
  werkzaamheden.
Hoe hoog zijn de distributiekosten bij Nationale-Nederlanden?

De hoogte van de distributiekosten verschilt per product. De distributiekosten staan op je offerte vermeld of op de factuur van de adviseur van Nationale-Nederlanden. Meer informatie vind je op deze pagina. Je kunt ook contact opnemen met jouw onafhankelijk adviseur.


Provisieverbod

Wat houdt het provisieverbod in?

Met provisie wordt iedere beloning of vergoeding van de bank of verzekeraar aan adviseurs bedoeld. Als gevolg van het provisieverbod betaal je vanaf 1 januari 2013 afzonderlijk voor financieel advies bij complexe financiële producten. De advieskosten kunnen dus niet meer via de premie of inleg betaald worden. Nationale-Nederlanden stuurt je een aparte rekening voor advies-werkzaamheden. Als je advies via een onafhankelijke adviseur hebt ingewonnen, ontvang je van hem voor deze werkzaamheden een aparte rekening.

Wat wordt verstaan onder provisie?

Met provisie wordt iedere beloning of vergoeding van de bank of verzekeraar aan adviseurs bedoeld. Als gevolg van het provisieverbod betaal je vanaf 1 januari 2013 afzonderlijk voor financieel advies bij complexe financiële producten. De advieskosten kunnen dus niet meer via de premie of inleg betaald worden. Nationale-Nederlanden stuurt je een aparte rekening voor haar advies-werkzaamheden. Als je advies via een onafhankelijke adviseur hebt ingewonnen, ontvangt je van hem voor deze werkzaamheden een aparte rekening.
Kunnen wij je helpen?