Ga direct naar inhoud

Beleggen voor een hoger pensioen

  • Met beleggen kunt u meer pensioen opbouwen, maar loopt u ook risico
  • We helpen u te bepalen hoeveel beleggingsrisico bij ú past
  • Voor uw pensioendatum bouwen we de risico’s voor u af

English version

Beleggen voor uw pensioen zoals bij ú past

Bouwt u via uw (ex-)werkgever een beleggingspensioen op bij Nationale-Nederlanden? Dan beleggen wij uw pensioengeld voor u. Maar we helpen u om de manier van beleggen bij u te laten aansluiten. Nu én als uw omstandigheden veranderen. Ook als u geen pensioen meer opbouwt in deze pensioenregeling, bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent gegaan.

Beleggen: verantwoord en duurzaam

We kijken heel zorgvuldig waar we uw geld in beleggen. De kosten en de verwachte opbrengsten spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol. We beoordelen elk jaar de beleggingsfondsen waarin we voor u beleggen. We kijken dan of de resultaten die deze fondsen kunnen geven in verhouding staan tot de risico’s.

Samen werken aan duurzaamheid

Maar we kijken óók naar de toekomst. Daarom vinden we het belangrijk dat onze activiteiten en beleggingen duurzaam zijn. We baseren onze investeringsbeslissingen op sociale, bestuurlijke en milieunormen (zogenaamde ESG-criteria, dit is een afkorting van Environmental, Social, Governance criteria).

Daarnaast beheren we ook fondsen die specifiek beleggen in duurzame industrieën. We gaan het gesprek aan met bedrijven om te zien hoe we samen stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Bovendien hebben we een uitsluitingenbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van controversiële (omstreden) wapens en tabak.

Meer over het verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden leest u op onze pagina Verantwoord zakendoen.

Beleggingsbeleid (SFDR)

Om inzicht te geven in het duurzame beleggingsbeleid van financiële instellingen is er de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR). Binnen deze regelgeving is veel aandacht voor duurzaamheid en de toepassing van ESG-criteria. Lees hoe wij risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid betrekken in onze beleggingsbeslissingen.

Het nut van beleggen

Waarom beleggen we eigenlijk met uw pensioengeld? Dit doen we zodat u meer pensioen kunt opbouwen. We leggen het u graag uit.

De kans om meer pensioen op te bouwen

Om pensioen op te bouwen, draagt uw werkgever pensioenpremie voor u af. Of uw vroegere werkgever heeft dit voor u gedaan. Met het pensioenkapitaal dat u zo opbouwt, koopt u op uw pensioendatum een uitkering. Maar alleen premie betalen is niet genoeg voor een goed pensioen. Daarom beleggen wij met dit geld. Op de lange termijn levert beleggen namelijk bijna altijd meer op dan sparen. Zo kan uw pensioenkapitaal verder aangroeien, en kunt u op uw pensioendatum een hogere pensioenuitkering kopen.

De manier van beleggen

Beleggen betekent altijd dat u risico loopt. Bij het beleggen van uw pensioengeld gaan wij heel zorgvuldig om met dit risico. Dit doen we onder meer door lifecycles te gebruiken.

Risico afbouwen voor uw pensioendatum

Beleggen in lifecycles betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als uw pensioendatum dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. We beleggen in kleine stapjes een steeds groter deel van uw pensioengeld in ‘risicomijdende beleggingen’. Dit zijn beleggingen met een kleiner risico.

Mogelijk kunt u ook zelf uw beleggingsfondsen kiezen (‘Zelf beleggen’). Dit hangt af van uw pensioenregeling. Als u hiervoor kiest, beleggen we niet voor u in een lifecycle. U bent er dan zelf verantwoordelijk voor dat u niet te veel risico loopt, als uw pensioendatum dichterbij komt.

Mogelijkheden voor beleggen

Bij een beleggingspensioen hangt de hoogte van uw pensioenuitkering later onder andere af van het resultaat van de beleggingen. We kunnen voor u beleggen in een lifecycle die risicovoller is. Uw pensioen kan hierdoor hoger worden dan wanneer u minder risico loopt. Maar uw pensioen kan ook juist lager worden. Of we kunnen minder risicovol voor u beleggen. Uw pensioen kan dan minder hoog, maar ook minder laag worden.

We helpen u bepalen of meer of minder risico bij u past. Mogelijk kunt u ook zelf kiezen of u meer of minder risico wilt lopen. Heeft u de mogelijkheid voor ‘Zelf beleggen’, en kiest u hiervoor? Dan bepaalt u zelf of u belegt in meer of minder risicovolle fondsen.

Meer over beleggen voor uw pensioen

Welke keuzes u precies heeft, hangt af van uw pensioenregeling. Kijk daarom voor meer informatie bij de pensioenregeling die uw werkgever voor u heeft afgesloten en klik op de link die voor u geldt.

Persoonlijk Pensioen Plan of Pensioen Continu Plan

Welke beleggingsvorm voor u geldt, leest u in laag 2 van Pensioen 1-2-3, onder ‘Hoe bouwt u pensioen op?'.

Collectieve beleggingsverzekering, NN bedrijfspensioen of NN bedrijfspensioen plus

Informatie en formulieren om uw keuzes door te geven vindt u op nn.nl/zorgplicht.

Bewust Pensioen

Meer informatie over beleggen voor uw Bewust Pensioen vindt u als u inlogt op mijn.nn.

Pensioen Plus

Beleggen met uw pensioengeld: Beleggingsvormen Index Volgend en Actief Beheerd.


Kunnen wij u helpen?