Ga direct naar: inhoud

Pensioenoverzichten

  • Wat is het UPO?
  • Welke pensioenoverzichten zijn er?

Ieder jaar of één keer in de vijf jaar ontvangt u van Nationale-Nederlanden een pensioenoverzicht. Welke pensioenoverzichten zijn er? En wanneer krijgt u welk overzicht?

Uniform Pensioenoverzicht

Bouwt u op dit moment pensioen op? Dan ontvangt u ieder jaar van ons het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit document geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige pensioensituatie.

Lees meer

Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden

Ontvangt u nu al pensioen van ons? Dan krijgt u ieder jaar een ‘UPO Pensioengerechtigden’. Daarin vindt u niet alleen een overzicht van uw ingegane pensioenen. Ook staan in het UPO Pensioengerechtigden de pensioenen die nog niet zijn ingegaan, maar die wel bij uw pensioen horen. Zoals partnerpensioen of wezenpensioen.

Lees meer

Uniform Pensioenoverzicht
Gewezen Deelnemer

Een ‘UPO Gewezen Deelnemer’ ontvangt u één keer in de vijf jaar als u in het verleden een pensioen opbouwde bij Nationale-Nederlanden en u dit pensioen niet heeft overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. In dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt als u met pensioen gaat. En de bedragen die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.

Lees meer

Uniform Pensioenoverzicht
Ex-partner

Heeft u na uw scheiding nog steeds aanspraak op partnerpensioen? Dan krijgt u één keer in de vijf jaar van ons een ‘UPO Ex-partner’. Hierin staat welk pensioen u kunt verwachten als uw ex-partner overlijdt.

Lees meer