Ga direct naar inhoud

Pensioenoverzichten

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Heeft u een pensioenproduct bij Nationale-Nederlanden? Dan ontvangt u periodiek een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met relevante pensioeninformatie. In onderstaande video geven we een toelichting op de rubrieken in uw UPO.

Ik bouw via mijn werkgever pensioen op bij Nationale-Nederlanden

Dan ontvangt u ieder jaar vóór 1 oktober een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht vindt u informatie over:

 • Uw opgebouwde pensioen / De waarde van uw opgebouwde pensioen(beleggings)kapitaal. Dit is de stand op 31 december van het voorgaande jaar.
 • Uw te bereiken pensioen / Uw verwachte pensioen. Dit is de (verwachte) uitkering die u bij gelijke omstandigheden in deze pensioenregeling kunt bereiken.
 • De pensioenbedragen die uw partner en/of kinderen ontvangen als u overlijdt.
 • Hoe zeker uw pensioen is. Hier leest u of/hoe uw pensioen wordt verhoogd. En wat uw pensioen kan worden als het mee of tegenzit. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op nn.nl/pensioen-vooruitblik.

Let op: bent u dit jaar in dienst gekomen? Dan ontvangt u uw eerste UPO volgend jaar vóór 1 oktober.

Bekijk hier een voorbeeld van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is bedoeld om u eenduidig en transparant te informeren. Het UPO geeft u inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie van uzelf en uw nabestaanden.

Door de uniforme structuur zijn UPO’s vergelijkbaar. Pensioenen die u (of uw partner) bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd, kunt u gemakkelijk bij elkaar optellen. Zo krijgt u een beter beeld van het totale inkomen als u (beiden) met pensioen bent. Let op: de ingangsdatum en uitkeringsduur kan per pensioen verschillen.

Voor een totaaloverzicht van al uw pensioenen, kunt u terecht op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u hoeveel pensioen u bij Nationale-Nederlanden en eventuele andere uitvoerders heeft opgebouwd. Ook vindt u hier informatie over de AOW-uitkering die u straks gaat ontvangen. Gebruik uw DigiD om op de site in te loggen.

Waar kan ik mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) inzien?

Heeft u een pensioen bij Nationale-Nederlanden of voormalig Delta Lloyd? Dan is uw UPO standaard beschikbaar in de online-omgeving mijn.nn. Op verzoek kunt u uw UPO ook per post ontvangen.

Ik heb in het verleden pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden

Dan ontvangt u vanaf 2019 jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor gewezen deelnemers. In dit overzicht vindt u informatie over:

 • De pensioenuitkering die u ontvangt als uw pensioen ingaat.
 • De pensioenuitkering die uw partner en/of kinderen ontvangen als u overlijdt.
 • Hoe zeker uw pensioen is. Hier leest u of/hoe uw pensioen wordt verhoogd.

Wat is een ‘gewezen deelnemer’?

U bent een gewezen deelnemer als u geen pensioen meer opbouwt in de pensioenregeling.
Dit is het geval als uw:

 • Dienstverband is geëindigd. De pensioenopbouw stopt vanaf de datum van uw uitdiensttreding.
 • Werkgever de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden heeft beëindigd.
Ik ontvang een pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden

Dan ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor pensioengerechtigden. In dit overzicht vindt u informatie over:

 • De pensioenuitkering die u op dit moment ontvangt. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn, maar ook een ingegaan partnerpensioen of wezenpensioen.
 • De pensioenuitkering die uw partner en/of kinderen ontvangen als u overlijdt. Dit is het partnerpensioen en/of wezenpensioen dat nog niet is ingegaan.
 • Hoe zeker uw pensioen is. Hier leest u of/hoe uw pensioen wordt verhoogd. En wat uw pensioen kan worden als het mee of tegenzit. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op nn.nl/pensioen-vooruitblik

U kunt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ook downloaden vanaf mijn.nn.

Ik heb een pensioenregeling voor mijn werknemers bij Nationale-Nederlanden

De verzending van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) betekent voor u als werkgever dat:

 • Uw werknemer(s) jaarlijks een UPO van Nationale-Nederlanden ontvangen. Hierin staat informatie over de (verwachte) pensioenuitkeringen die in uw pensioenregeling zijn opgebouwd.
Ik heb een inkomensverzekering bij Nationale-Nederlanden

Heeft u een van de onderstaande inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden? Dan ontvangt u jaarlijks vóór 1 oktober een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

In dit overzicht staat wat er voor u verzekerd is als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.

Let op: bent u dit jaar in dienst gekomen? Dan ontvangt u uw eerste UPO volgend jaar vóór 1 oktober.

Ik heb recht op partnerpensioen als mijn ex-partner overlijdt

Dan ontvangt u eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor ex-partners. In dit overzicht vindt u informatie over:

 • Het bijzonder partnerpensioen dat u ontvangt als uw ex-partner overlijdt.
 • Hoe zeker uw pensioen is. Hier leest u hoe/of uw pensioen wordt verhoogd. En wat uw pensioen kan worden als het mee of tegenzit. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op nn.nl/pensioen-vooruitblik
Ik ontvang een Uniform Pensioenoverzicht of Pensioengerechtigden Overzicht terwijl ik geen uitkering van jullie ontvang

Uw werkgever heeft uw pensioen verzekerd bij Nationale-Nederlanden, maar betaalt de pensioenuitkering rechtstreeks aan u uit. Op de UPO ziet u daarom dat de uitkering die u ontvangt voor een deel bestaat uit een uitkering van Nationale-Nederlanden.

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoe uw pensioenuitkering is opgebouwd uit de verschillende delen. Als u die bij elkaar optelt, dan ziet u wat uw bruto pensioenuitkering per jaar is.

Contact bij onjuiste gegevens of inhoudelijke vragen
Ontvangt u wel een Uniform Pensioenoverzicht (UPO), maar ligt het beheer van uw pensioenfonds niet bij ons of heeft uw werkgever geen pensioen bij ons verzekerd? Dan kan het zijn dat uw gegevens bij ons niet (meer) kloppen.

Neem contact met ons op via het Contactformulier Pensioen. U kunt dan ook met ons chatten.
Wilt u liever bellen? Dat kan op telefoonnummer 088 663 6000, op werkdagen tussen 08.00-17.30 uur.

English version

Uniform Pension Statement (in Dutch: UPO) 2020

Introduction

Pension schemes are an important part of future financial planning. Since 2008, Nationale-Nederlanden provides annual pension statements to all active participants in pension schemes. Since these statements are structured in a uniform matter, participants can simply add the amounts accrued in different pension schemes and get an overview of their total future pension benefits.

It is important to Nationale-Nederlanden that customers have a clear insight in what they can expect from their future pension benefits. However, due to legal and technical reasons we cannot issue UPO-statements in English.

Frequency

The UPO is based on the individual pension benefits administered on 31 December 2017. Nationale-Nederlanden will send the UPO’s over a period of six months: starting in April and ending in June. Anyone participating in a pension scheme via his or her employer, will receive their annual UPO by the end of June.

What is shown on the Uniform Pension Statement (UPO)

Your UPO shows the amounts you will receive either upon retirement or (if covered under your company’s pension scheme) in case of any occupational disability. When insured, it also shows the amounts your partner and children, if applicable, will receive upon your death during your employment and before your retirement. Furthermore, two options are calculated: the pension benefits you may expect to receive in the future if you remain continuously employed at your current employer until retirement with your current pension scheme. And the pension benefits you have accumulated until the last day of the previous year with your current employer.

‘Zero (0) amounts’

Because of the uniform nature of this document a variety of pension categories is shown on the UPO. If your company pension scheme does not cover a certain pension category, the amount accrued will be shown as zero. This means that this particular form of pension is not covered in this particular policy. If you think you miss a type of coverage, check the policy number to see if it corresponds with the number on the UPO. It might be covered by a different policy.

Consolidation

Nationale-Nederlanden will initially provide one statement per policy. In case a member has multiple policies, we will consolidate these statements if possible. In some cases however a member might receive multiple statements.