Pensioenoverzichten

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Heb je een pensioenproduct bij Nationale-Nederlanden? Dan ontvang je periodiek een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met relevante pensioeninformatie. In onderstaande video geven we een toelichting op de rubrieken in jouw UPO.

Ik bouw via mijn werkgever pensioen op bij Nationale-Nederlanden

Dan ontvang je ieder jaar vóór 1 oktober een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht vind je informatie over:

 • Je opgebouwde pensioen / De waarde van je opgebouwde pensioen(beleggings)kapitaal. Dit is de stand op 31 december van het voorgaande jaar.
 • Je te bereiken pensioen / Je verwachte pensioen. Dit is de (verwachte) uitkering die je bij gelijke omstandigheden in deze pensioenregeling kunt bereiken.
 • De pensioenbedragen die jouw partner en/of kinderen ontvangen als je overlijdt.
 • Hoe zeker jouw pensioen is. Hier lees je of/hoe jouw pensioen wordt verhoogd. En wat jouw pensioen kan worden als het mee of tegenzit. Voor meer informatie hierover kun je kijken op nn.nl/pensioen-vooruitblik.

Let op: ben je dit jaar in dienst gekomen? Dan ontvang je jouw eerste UPO volgend jaar vóór 1 oktober.

Bekijk hier een voorbeeld van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is bedoeld om je eenduidig en transparant te informeren. Het UPO geeft je inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie van jezelf en jouw nabestaanden.

Door de uniforme structuur zijn UPO’s vergelijkbaar. Pensioenen die je (of jouw partner) bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd, kun je gemakkelijk bij elkaar optellen. Zo krijg je een beter beeld van het totale inkomen als je (beiden) met pensioen bent. Let op: de ingangsdatum en uitkeringsduur kan per pensioen verschillen.

Voor een totaaloverzicht van al jouw pensioenen, kun je terecht op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier zie je hoeveel pensioen je bij Nationale-Nederlanden en eventuele andere uitvoerders hebt opgebouwd. Ook vind je hier informatie over de AOW-uitkering die je straks gaat ontvangen. Gebruik jouw DigiD om op de site in te loggen.

Waar kan ik mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) inzien?

Heb je een pensioen bij Nationale-Nederlanden of voormalig Delta Lloyd? Dan is jouw UPO standaard beschikbaar in de online-omgeving mijn.nn. Op verzoek kun je jouw UPO ook per post ontvangen.

Waarom zijn de bedragen die ik op mijn pensioen omgeving (mijn.nn) zie anders?

Het is lastig om de bedragen die je op je UPO ziet staan, te vergelijken met de bedragen op je pensioen omgeving. Maar waarom is dat zo? Dat leggen we hieronder uit:

 • Op je UPO zie je bedragen die op één vast moment per jaar (31 december) zijn berekend. Op je pensioen omgeving worden de bedragen regelmatig bijgewerkt.
 • Bij de berekening van de bedragen op je UPO wordt koopkracht meegenomen. Op je pensioen omgeving wordt koopkracht niet meegenomen in de berekening van de bedragen.

Wat is koopkracht?

Voor je inkomen na je pensioen is het niet alleen belangrijk hoeveel euro’s je op jouw bankrekening krijgt. Het is net zo belangrijk hoeveel je voor iedere euro straks kunt kopen. Dit noemen we inflatie. Als je inkomen gelijk blijft, kun je hiervan dus steeds minder kopen. Wat je echt aan goederen en diensten kunt kopen van je inkomen, noemen we koopkracht.

Stel, twintig jaar geleden kostte een brood nog € 1,50. Nu betaal je hiervoor € 2,00. En over twintig jaar misschien wel € 3,00. Als je inkomen gelijk blijft, kun je daarvan steeds minder broden kopen. Je koopkracht wordt dus kleiner.

Ik heb in het verleden pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden

Dan ontvang je vanaf 2019 jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor gewezen deelnemers. In dit overzicht vind je informatie over:

 • De pensioenuitkering die je ontvangt als jouw pensioen ingaat.
 • De pensioenuitkering die jouw partner en/of kinderen ontvangen als je overlijdt.
 • Hoe zeker jouw pensioen is. Hier lees je of/hoe jouw pensioen wordt verhoogd.

Wat is een ‘gewezen deelnemer’?

Je bent een gewezen deelnemer als je geen pensioen meer opbouwt in de pensioenregeling.
Dit is het geval als jouw:

 • Dienstverband is geëindigd. De pensioenopbouw stopt vanaf de datum van jouw uitdiensttreding.
 • Werkgever de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden heeft beëindigd.
Ik ontvang een pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden

Dan ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor pensioengerechtigden. In dit overzicht vind je informatie over:

 • De pensioenuitkering die je op dit moment ontvangt. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn, maar ook een ingegaan partnerpensioen of wezenpensioen.
 • De pensioenuitkering die jouw partner en/of kinderen ontvangen als je overlijdt. Dit is het partnerpensioen en/of wezenpensioen dat nog niet is ingegaan.
 • Hoe zeker jouw pensioen is. Hier lees je of/hoe jouw pensioen wordt verhoogd. En wat jouw pensioen kan worden als het mee of tegenzit. Voor meer informatie hierover kun je kijken op nn.nl/pensioen-vooruitblik

Je kunt jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ook downloaden vanaf mijn.nn.

Ik heb een pensioenregeling voor mijn werknemers bij Nationale-Nederlanden

De verzending van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) betekent voor jou als werkgever dat:

 • Jouw werknemer(s) jaarlijks een UPO van Nationale-Nederlanden ontvangen. Hierin staat informatie over de (verwachte) pensioenuitkeringen die in jouw pensioenregeling zijn opgebouwd.
Ik heb een inkomensverzekering bij Nationale-Nederlanden

Heb je één van de onderstaande inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden? Dan ontvang je jaarlijks vóór 1 oktober een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

In dit overzicht staat wat er voor je verzekerd is als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.

Let op: ben je dit jaar in dienst gekomen? Dan ontvang je jouw eerste UPO volgend jaar vóór 1 oktober.

Ik heb recht op partnerpensioen als mijn ex-partner overlijdt

Dan ontvang je eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor ex-partners. In dit overzicht vind je informatie over:

 • Het bijzonder partnerpensioen dat je ontvangt als jouw ex-partner overlijdt.
 • Hoe zeker jouw pensioen is. Hier lees je hoe/of jouw pensioen wordt verhoogd. En wat jouw pensioen kan worden als het mee of tegenzit. Voor meer informatie hierover kun je kijken op nn.nl/pensioen-vooruitblik
Ik ontvang een Uniform Pensioenoverzicht of Pensioengerechtigden Overzicht terwijl ik geen uitkering van jullie ontvang

Je werkgever heeft jouw pensioen verzekerd bij Nationale-Nederlanden, maar betaalt de pensioenuitkering rechtstreeks aan jou uit. Op de UPO zie je daarom dat de uitkering die je ontvangt voor een deel bestaat uit een uitkering van Nationale-Nederlanden.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoe jouw pensioenuitkering is opgebouwd uit de verschillende delen. Als je die bij elkaar optelt, dan zie je wat jouw bruto pensioenuitkering per jaar is.

Contact bij onjuiste gegevens of inhoudelijke vragen
Ontvang je wel een Uniform Pensioenoverzicht (UPO), maar ligt het beheer van uw pensioenfonds niet bij ons of heeft je werkgever geen pensioen bij ons verzekerd? Dan kan het zijn dat jouw gegevens bij ons niet (meer) kloppen.

Neem contact met ons op via het Contactformulier Pensioen. Je kunt dan ook met ons chatten.
Wil je liever bellen? Dat kan op telefoonnummer 088 663 6000, op werkdagen tussen 08.00-17.30 uur.

English version

Uniform Pension Statement (in Dutch: UPO) 2020

Introduction

Pension schemes are an important part of future financial planning. Since 2008, Nationale-Nederlanden provides annual pension statements to all active participants in pension schemes. Since these statements are structured in a uniform matter, participants can simply add the amounts accrued in different pension schemes and get an overview of their total future pension benefits.

It is important to Nationale-Nederlanden that customers have a clear insight in what they can expect from their future pension benefits. However, due to legal and technical reasons we cannot issue UPO-statements in English.

Frequency

The UPO is based on the individual pension benefits administered on 31 December 2017. Nationale-Nederlanden will send the UPO’s over a period of six months: starting in April and ending in June. Anyone participating in a pension scheme via his or her employer, will receive their annual UPO by the end of June.

What is shown on the Uniform Pension Statement (UPO)

Your UPO shows the amounts you will receive either upon retirement or (if covered under your company’s pension scheme) in case of any occupational disability. When insured, it also shows the amounts your partner and children, if applicable, will receive upon your death during your employment and before your retirement. Furthermore, two options are calculated: the pension benefits you may expect to receive in the future if you remain continuously employed at your current employer until retirement with your current pension scheme. And the pension benefits you have accumulated until the last day of the previous year with your current employer.

‘Zero (0) amounts’

Because of the uniform nature of this document a variety of pension categories is shown on the UPO. If your company pension scheme does not cover a certain pension category, the amount accrued will be shown as zero. This means that this particular form of pension is not covered in this particular policy. If you think you miss a type of coverage, check the policy number to see if it corresponds with the number on the UPO. It might be covered by a different policy.

Consolidation

Nationale-Nederlanden will initially provide one statement per policy. In case a member has multiple policies, we will consolidate these statements if possible. In some cases however a member might receive multiple statements.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur