Ga direct naar inhoud

WIA-verzekering:
een introductie

Vitale en veerkrachtige werknemers vormen de basis van een gezond bedrijf. Maar wat als het onverwacht toch een keer misgaat? Met een WIA-verzekering bescherm je als werkgever jouw werknemers voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Welke WIA verzekeringen biedt Nationale-Nederlanden?

WGA Hiaat Uitgebreid WIA Excedent
Bescherm het inkomen van zieke werknemers die na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk zijn. Bescherm zieke werknemers met een hoog inkomen die na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk zijn.
De verzekering verzorgt een aanvulling tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 71.628,- (1 januari 2024). Bescherming voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemers met een salaris boven € 71.628,- (1 januari 2024).
Vast premiepercentage voor drie jaar. Vast premiepercentage voor drie jaar.
Premie is fiscaal aftrekbaar. Premie is fiscaal aftrekbaar.
Keuze tussen verplichte- of vrijwillige deelname. Keuze tussen verplichte- of vrijwillige deelname.
WIA-index: de uitkering stijgt jaarlijks mee op basis van de WIA-indexatie. Flexibiliteit met de keuze voor het gelijk houden of het jaarlijks verhogen van de hoogte van de uitkering met 2 of 3%.

Wat zijn de voordelen van een WIA-verzekering?

  • Beschermt tegen inkomensterugval
  • Geeft invulling aan goed werkgeverschap
  • Is onderdeel van secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Biedt hulp bij re-integratie
Voordelen WIA-verzekering

Onze WIA-verzekeringen hebben betrekking op de WIA: Wat is de WIA precies?

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, ook wel WGA-uitkering
    De werknemer heeft recht op een WGA-uitkering als hij 2 jaar of langer ziek is en (in de toekomst) nog kan werken. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 tot 80% of meer dan 80% met kans op herstel ontvangt jouw werknemer een WGA-uitkering.
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, ook wel IVA-uitkering
    De werknemer heeft recht op een IVA-uitkering als hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij herstelt.  Indien jouw werknemer meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij in aanmerking voor een IVA-uitkering.


Hoe werkt de WIA?

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt een uitkering als een werknemer in één van beide regelingen komt. In de 88e week krijg jij en je werknemer een brief over de aanvraag WIA. Jouw werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan op uwv.nl. UWV controleert de aanvraag en bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook bepaalt UWV de hoogte van de uitkering. Deze uitkering kan ver onder het loon liggen dat de werknemer op dat moment verdiende. Een WIA-uitkering is dus meestal een stuk lager dan het inkomen dat je werknemer gewend was. Het verschil tussen de WGA-uitkering en het laatstverdiende salaris noemen we ook wel het WGA-gat of WGA-Hiaat.


Bereken inkomensterugval

Krijg direct inzicht in de inkomensterugval van je werknemer bij arbeidsongeschiktheid en zie direct de mogelijkheden om het inkomensverlies op te vangen.

Bereken direct

Welke mogelijkheden heb je als werkgever met betrekking tot WIA-verzekeringen?

Een werkgever kan zijn werknemers beschermen voor inkomensterugval door zich te verzekeren. Met een WIA-verzekering voorkom je dat werknemers te maken krijgen met een WIA-gat. De WIA-verzekeringen vullen dit aan. De WGA Hiaat Uitgebreid vult de WGA-uitkering aan en WIA Excedent is een aanvulling op de IVA-uitkering.

Lees meer over WGA Hiaat verzekering

Lees meer over WIA Excedent