Pensioen vooruitblik

Meer inzicht in je verwachte pensioen

Door verschillende ontwikkelingen waarop je geen invloed hebt, kan je pensioen mee- of tegenvallen. Natuurlijk wil je weten wat er bij veranderende economische omstandigheden met je pensioen gebeurt. Om je meer inzicht te geven, is de site mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid met de functie ‘vooruitblik’. Hiermee zie je hoeveel je straks met jouw pensioenuitkering kunt kopen. Zo krijg je een realistisch beeld van de waarde van je verwachte pensioen op langere termijn.

Als je bent ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl, vind je achter het tabblad ‘vooruitblik’ verschillende bedragen. Afhankelijk van je situatie zie je (onderin) je opgebouwde pensioen (deelnemers) of je huidige pensioenuitkering (gepensioneerden). De drie pijlen tonen je verwachte pensioenuitkering als het ‘meezit’ (rechts), ‘tegenzit’ (links), of gaat zoals ‘verwacht’ (rechtdoor).

De genoemde bedragen zijn netto per maand en inclusief je AOW-uitkering. In de berekening zijn prijsstijgingen (inflatie) en veranderende economische omstandigheden al meegenomen. De uitkomst is dus een voorspelling van wat je pensioen straks waard is (koopkracht). Om te bepalen of je pensioen toereikend is, kunt je jouw verwachte uitkering vergelijken met je huidige inkomen.

Wil je meer weten? Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Je kunt hier ook een informatieve video over dit onderwerp bekijken.

Uitbreiding van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Vanaf 2020 zien (oud-)deelnemers de drie toekomstscenario’s ook terug op het UPO. In de tussentijd kun je je verwachte pensioen bekijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Zijn de gegevens voor je pensioen bij Nationale-Nederlanden nog niet beschikbaar? Dan kun je dit aan ons doorgeven. Op verzoek verstrekken wij je de gewenste informatie.

Bekijk al je pensioenaanspraken op mijnpensioenoverzicht.nl

Wij informeren je alleen over de pensioenen die bij Nationale-Nederlanden zijn/worden opgebouwd. Heb je ook bij andere uitvoerders pensioenaanspraken? Dan ontvang je straks pensioen uit meerdere ‘potjes’.
Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je informatie over de pensioenen die je bij verschillende uitvoerders heeft opgebouwd. Ook zie je hier de hoogte van je toekomstige AOW-uitkering. Zo krijg je een uitgebreid beeld van je totale (pensioen)inkomsten.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door Stichting Pensioenregister (SPR). Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Om op de site in te loggen, heb je een DigiD of Europees erkend inlogmiddel (elDAS) nodig.


Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur