Ga direct naar inhoud

Nu 20% korting* op de Woonverzekering

 • Huis en spullen goed verzekerd
 • Keuze uit extra modules
 • Duurzaam herstellen mogelijk

Bereken je premie

Je ontvangt korting op de Opstalverzekering, de Inboedelverzekering én alle aanvullende modules. *Er gelden actievoorwaarden.

Woonverzekering

Een Woonverzekering bestaat uit een Opstalverzekering en een Inboedelverzekering. Deze verzekeringen dekken schades die veel voorkomen aan je woning (ook wel ‘opstal’ genoemd). En de spullen die erin staan (ook wel ‘inboedel’ genoemd). Denk hierbij aan brand, inbraak of diefstal, storm en waterschade.


Kies 1 of beide verzekeringen

Samen vormen ze de Woonverzekering

Opstalverzekering

De Opstalverzekering (soms ook woonhuisverzekering genoemd) vergoedt de meest voorkomende schades aan je koopwoning. Zoals brand- of waterschade. Onder de Opstalverzekering vallen ook je schuur of tuinhuisje.

 • Inclusief garantie tegen onderverzekering
 • Zonnepanelen, warmtepomp en laadpaal meeverzekerd
 • Een jaar lang 20% korting*

Bereken je premie

Opstalverzekering bekijken

Inboedelverzekering

De Inboedelverzekering vergoedt de meest voorkomende schades aan de spullen in je (koop- of huur)woning, tuin en schuur. Zoals na brand of diefstal. Je inboedel is bijvoorbeeld: meubels, woonaccessoires, televisies en kleding.

 • Tot € 150.000,- verzekerd
 • Keuze uit drie aanvullende modules
 • Een jaar lang 20% korting*

Bereken je premie

Inboedelverzekering bekijken

Je leest hier een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden zie je precies wat wel en niet is gedekt.

Een jaar lang 20% korting*

Kies zelf welke verzekeringen en modules je met korting afsluit:

 • De Opstalverzekering
 • De Inboedelverzekering
 • Alle modules (Mobiele elektronica, Glas en Buitenshuis)

De actie loopt t/m 31 januari 2024. *Er gelden actievoorwaarden.

5% combinatiekorting

Wist je dat je - naast de 20% actiekorting* - een vaste 5% combinatiekorting krijgt, als je via ons de Opstal- en Inboedelverzekering hebt? Extra voordeel voor jou!

Bereken je premie met korting


Aanvullende modules

Mobiele elektronica

Smartphones, tablets, laptops en wearable devices (zoals een smartwatch) van je hele gezin verzekerd.

Bekijk module Mobiele electronica

Glas

Verzekerd voor schade aan de ruiten van je woning die je per ongeluk zelf veroorzaakt. Inclusief serres, glas in overkappingen, hobbykassen en kweekbakken.

Buitenshuis

Waardevolle spullen buitenshuis in Nederland verzekerd. Af te sluiten met Inboedelverzekering All risk.

Bekijk module Buitenshuis

Je leest hier een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden zie je precies wat wel en niet is gedekt.

Hulp bij overstappen

Wil je overstappen naar de Woonverzekering van Nationale-Nederlanden? Zeg dan makkelijk je oude verzekering(en) op met de online overstapservice. Zo geregeld!

Gebruik de overstapservice

Je bemiddelaar

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is de bemiddelaar van deze verzekering. Je sluit de Woonverzekering online via ons af zonder advies. Wij brengen deze verzekering onder bij de verzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Wijzigingen regel je ook via ons. Wij ontvangen een vast percentage van je premie als provisie.

Lees over de bemiddeling

Wil of heb je een adviseur?

Voor advies kun je terecht bij een onafhankelijk adviseur. Via de adviseur sluit je een andere Woonverzekering van Nationale-Nederlanden af dan op nn.nl. De dekkingen en voorwaarden zijn anders.

Lees over verzekeren via een adviseur


Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Opstalverzekering en de Inboedelverzekering?

De Woonverzekering van Nationale-Nederlanden bestaat uit de Inboedelverzekering en de Opstalverzekering. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze twee?

Met een inboedelverzekering verzeker je je voor diefstal en schade aan de spullen in je koop- of huurhuis. Deze verzekering is niet verplicht, maar biedt wel extra zekerheid als er iets misgaat in huis.

Met de Opstalverzekering ben je verzekerd voor schade aan je huis. Deze verzekering hoef je alleen af te sluiten als je een koophuis hebt. Sommige banken verplichten een opstalverzekering als je een hypotheek afsluit. Heb je een appartement gekocht? Dan is de opstalverzekering soms al voor het hele gebouw geregeld via de VvE.

Heb ik een eigen risico?

Je kiest zelf het eigen risico. Wil je per gebeurtenis de volledige schade vergoed krijgen? Dan is het verstandig geen eigen risico te nemen (€ 0,-). Kies je wel voor een eigen risico? Dan krijg je korting op je premie. Let op: Bij de Inboedel- en Opstalverzekering geldt een eigen risico bij schade door extreem weer.

Inboedelverzekering en eigen risico

Bij de Inboedelverzekering kun je kiezen uit een eigen risico van € 0,- of € 100,- per gebeurtenis.

€ 100,- eigen risico
Kies je voor een eigen risico van € 100,-? Dan krijg je korting op je premie. En wordt de schade hersteld door één van de bedrijven uit ons professionele schadeherstelnetwerk? Dan betaal je geen eigen risico.

Eigen risico bij schade door extreem weer
Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortbui) aan huurdersbelang of eigenaarsbelang geldt € 250,- eigen risico. Met andere woorden: Dat eigen risico geldt bij schade door extreem weer aan veranderingen die je zelf deed als huurder van een woning of eigenaar van een appartement binnen een VvE. Of veranderingen die je overnam van de vorige huurder of eigenaar van je appartement. Denk aan een nieuwe schutting in de tuin van je huurhuis. Of een nieuwe keuken die je zelf kocht en niet via de VvE is verzekerd.

Gaat het niet om huurders- of eigenaarsbelang? Dan geldt bij schade door extreem weer het eigen risico dat je kiest (€ 0,- of € 100,-).

Opstalverzekering en eigen risico

Bij de Opstalverzekering kies je uit een eigen risico van € 0,- of een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

€ 100,- eigen risico
Kies je voor een eigen risico van € 100,-? Dan krijg je korting op je premie. En wordt de schade hersteld door één van de bedrijven uit ons professionele schadeherstelnetwerk? Dan betaal je geen eigen risico.

Eigen risico bij schade door extreem weer
Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortbui) geldt altijd een eigen risico van € 250,-.

Belangrijke informatie over je Woonverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Woonverzekering. Op je polisblad en in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Opstalverzekering en Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Opstalverzekering

Verzekeringskaart Inboedelverzekering

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het vanuit de verzekeraar nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeert de verzekeraar je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht. Ook leggen wij uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade

Als je een schade doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Hierbij gebruikt de verzekeraar onder andere de gegevens die op het schadeformulier staan, de inlichtingen die je de verzekeraar geeft en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

De verzekeraar stelt het schadebedrag in overleg met jou vast. Schakelt de verzekeraar een expert in? Dan gaat zij uit van het schadebedrag en de oorzaak van de schade die deze expert vaststelt. De verzekeraar erkent daarmee nog niet dat zij de schade ook aan jou moeten vergoeden. De expert die zij inschakelt is ingeschreven bij het NIVRE en houdt zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt je op nivre.nl en verzekeraars.nl.

Ben je het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert die de verzekeraar heeft ingeschakeld? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Dit heet een “contra-expert”. In dat geval stellen beide experts het schadebedrag vast. Vooraf zullen zij een derde expert benoemen. Dit heet een “arbiter”. Komt het bedrag van de schadevaststelling tussen beide experts namelijk niet overeen, dan stelt de arbiter het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de arbiter is bindend. Zowel voor jou als voor de verzekeraar. De arbiter moet zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.

De verzekeraar betaalt de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert en de arbiter.

Heb je een contra-expert ingeschakeld? Dan betaal je eerst zelf de kosten van deze contra expert. De verzekeraar vergoedt deze kosten vervolgens aan je voor zover deze redelijk zijn.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van het beschadigde voorwerp direct voor en direct na de gebeurtenis. In de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden lees je welke waarde de verzekeraar voor elk voorwerp gebruikt. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

De verzekeraar gaat 5 jaar uit van de nieuwwaarde.

Reparatiekosten
Is de schade te repareren en is de schadevergoeding op basis van reparatie lager dan de schadevergoeding op basis van de te vergoeden waarde uit de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden? Dan kiest de verzekeraar voor een schadevergoeding op basis van reparatiekosten.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van je woning direct voor en direct na de gebeurtenis. Daarbij kan zij uitgaan van de reparatiekosten, de herbouwwaarde of de verkoopwaarde. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Bij elke schade heeft de verzekeraar het recht om de schade in natura te vergoeden. Dit houdt in dat bij een verzekerde gebeurtenis zij de schade laat herstellen of de beschadigde of gestolen zaken vervangt. Bijvoorbeeld je laminaatvloer, tapijt of meubels. De verzekeraar werkt met een duurzaam herstelnetwerk. Deze herstellers zijn in het bezit van het keurmerk GroenGedaan! Zo wordt je schade op een duurzame manier, goed en snel hersteld. Je leest hier meer over op de pagina Schade melden.

Je schade wordt snel en goed hersteld, op een moment dat het jou uitkomt. Is er na reparatie sprake van waardevermindering dan vergoedt zij aanvullend deze waardevermindering. Dit is het verschil tussen de waarde voor de schade en de waarde na de reparatie. Je hoeft geen geld voor te schieten. De reparateur stuurt de factuur rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden.

Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Opstalverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (inwoners) van 18 jaar en ouder met een koopwoning. En die hun vermogen willen beschermen voor de kosten bij schade aan hun eigen zelfstandige woning.

De Inboedelverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (inwoners van 18 jaar en ouder). En die hun vermogen willen beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun eigen zelfstandige koop- of huurwoning.

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact op.

Naar Service & Contact