Ga direct naar inhoud

Module Buitenshuis

Extra dekking voor je Inboedelverzekering

 • Waardevolle spullen buiten je huis verzekerd
 • Het hele gezin is meeverzekerd
 • Af te sluiten bij de Inboedelverzekering All risk

Bereken je premie

Waardevolle spullen buitenshuis verzekerd

Je camera die uit je handen glipt en op straat kapot valt. Of de gitaar van je zoon die wordt gestolen. Het kan iedereen overkomen. Door je Inboedelverzekering All risk uit te breiden met de module Buitenshuis ben je hiervoor verzekerd.


Wat is verzekerd?

Je waardevolle spullen zijn in huis verzekerd met een Inboedelverzekering. Maar wat als je je koptelefoon onderweg naar de trein laat vallen? Of je fotocamera wordt bij een uitstapje gestolen? Daarvoor is er de module Buitenshuis. Met deze module zijn je persoonlijke bezittingen en die van andere gezinsleden ook in Nederland buiten de deur verzekerd.De module Buitenshuis sluit je af met onze Inboedelverzekering All risk.

Wel verzekerd

 • Schade door brand, rook, schroeien en blusschade
 • Schade door diefstal
 • Schade door storm, bliksem, hagel, sneeuw of regen
 • Waterschade
 • Schade door vandalisme of rellen
 • Schade die je per ongeluk zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld door vallen of stoten

Niet verzekerd

 • Schade door normaal gebruik (zoals krassen, barsten en vlekken)
 • Schade die geleidelijk is ontstaan (bijvoorbeeld door slijtage, veroudering of roest)
 • Het kwijtraken van waardevolle spullen
 • Diefstal van waardevolle spullen die zijn achtergelaten in een auto;
 • Schade door opzet

We geven hier alleen een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden van de Woonverzekering lees je in hoofdstuk 4.12 precies wat wel en niet gedekt is.

Welke waardevolle bezittingen vallen onder de module Buitenshuis?

Dit zijn de waardevolle spullen die je verzekert tegen schade en diefstal met de module Buitenshuis:

 • sieraden en horloges;
 • muziekinstrumenten;
 • sportuitrusting en sportattributen (geen kleding en schoenen);
 • optische instrumenten, zoals een verrekijker;
 • identiteitsbewijzen en rijbewijzen (we vergoeden alleen de vervangingskosten);
 • medische instrumenten en hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rolstoel of bloeddrukmeter;
 • audiovisuele- en computerapparatuur. Let op: geen smartphones, tablets, laptops en wearable devices .

Welke waardevolle spullen zijn met deze module Buitenshuis niet verzekerd?

 • (elektrische) fietsen, inclusief onderdelen en accessoires zoals accu’s en fietstassen;
 • motorrijtuigen;
 • luchtvaartuigen (zoals drones en (zweef)vliegtuigen);
 • sportwapens en munitie;
 • spullen die eigendom zijn van derden (personen en bedrijven);
 • overige inboedel.

Wat is de maximale vergoeding bij diefstal of schade?

Je kunt zelf kiezen voor welk bedrag je waardevolle spullen wilt verzekeren. Je hebt de keuze uit een maximale vergoeding van € 5.000, € 15.000 of € 30.000 per gebeurtenis. Voor sieraden en horloges is de maximale vergoeding nooit meer dan € 5.000,- per schade.

Let op! Wil je je mobiele elektronica (zoals smartphones, laptops, tablets en wearable devices) buitenshuis verzekeren? Dan kun je hiervoor de module Mobiele elektronica bij je Inboedelverzekering afsluiten.


Wat is een buiten-de-deur-verzekering?

Met een Buiten-de-deur-verzekering of Buitenshuis module verzeker je jouw waardevolle spullen ook buitenshuis. Via ons sluit je eenvoudig de module Buitenshuis af bij je Inboedelverzekering All risk.

Wat kost de module Buitenshuis?

De premie hangt af van het maximaal verzekerde bedrag dat je kiest. Je kunt kiezen uit de volgende bedragen: € 5.000,-, € 15.000,- of € 30.000,-.

Direct geregeld

Heb je al een Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden en wil je deze uitbreiden met de module Buitenshuis? Neem contact op via de chat of telefoon: 088 663 06 63. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Je bemiddelaar

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is de bemiddelaar van deze verzekering. Je sluit de Inboedelverzekering eenvoudig online via ons af zonder advies. Wij brengen deze verzekering onder bij de verzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Wijzigingen regel je ook via ons. Wij ontvangen een vast percentage van je premie als provisie.

Lees meer over je bemiddelaar

Belangrijke informatie over je Inboedelverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Woonverzekering. Op je polisblad en in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Inboedelverzekering

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeren wij je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht van ons. Ook leggen wij uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door ons een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade

Als je een schade aan de verzekeraar doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Hierbij gebruikt de verzekeraar onder andere de gegevens die op het schadeformulier staan, de inlichtingen die je de verzekeraar geeft en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

De verzekeraar stelt het schadebedrag in overleg met jou vast. Schakelt de verzekeraar een expert in? Dan gaat de verzekeraar uit van het schadebedrag en de oorzaak van de schade die deze expert vaststelt. De verzekeraar erkent daarmee nog niet dat zij de schade ook aan jou moeten vergoeden. De expert die de verzekeraar inschakelt is ingeschreven bij het NIVRE en houdt zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt je op nivre.nl en verzekeraars.nl.

Ben je het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert die de verzekeraar heeft ingeschakeld? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Dit heet een “contra-expert”. In dat geval stellen beide experts het schadebedrag vast. Vooraf zullen zij een derde expert benoemen. Dit heet een “arbiter”. Komt het bedrag van de schadevaststelling tussen beide experts namelijk niet overeen, dan stelt de arbiter het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de arbiter is bindend. Zowel voor jou als voor de verzekeraar. De arbiter moet zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.

De verzekeraar betaalt de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert en de arbiter.

Heb je een contra-expert ingeschakeld? Dan betaal je eerst zelf de kosten van deze contra expert. De verzekeraar vergoedt deze kosten vervolgens aan je voor zover deze redelijk zijn.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van het beschadigde voorwerp direct voor en direct na de gebeurtenis. In de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden lees je welke waarde de verzekeraar voor elk voorwerp gebruikt. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Wij gaan 5 jaar uit van de nieuwwaarde.

Reparatiekosten

Is de schade te repareren en is de schadevergoeding op basis van reparatie lager dan de schadevergoeding op basis te vergoeden waarde uit de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden? Dan kiest de verzekeraar voor een schadevergoeding op basis van reparatiekosten.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van je woning direct voor en direct na de gebeurtenis. Daarbij kan zij uitgaan van de reparatiekosten, de herbouwwaarde of de verkoopwaarde. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Bij elke schade heeft de verzekeraar het recht om de schade in natura te vergoeden. Dit houdt in dat bij een verzekerde gebeurtenis zij de schade laat herstellen of de beschadigde of gestolen zaken vervangt. Bijvoorbeeld je laminaatvloer, tapijt of meubels. Je schade wordt snel en goed hersteld, op een moment dat het jou uitkomt. Is er na reparatie sprake van waardevermindering dan vergoedt de verzekeraar aanvullend deze waardevermindering. Dit is het verschil tussen de waarde voor de schade en de waarde na de reparatie. Je hoeft geen geld voor te schieten. De reparateur stuurt de factuur rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden.

Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Inboedelverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (inwoners van 18 jaar en ouder). En die hun vermogen willen beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun koop- of huurwoning.


Nationale-Nederlanden Inboedelverzekering afsluiten

Bereken je premie

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact