Ga direct naar inhoud

Smartphone verzekeren met je inboedelverzekering

 • Verzeker je smartphone, tablet, laptop én wearable devices tot € 7.500,-
 • Verzekerd in huis, buiten de deur en op reis in Nederland
 • Ook tegen ongelukjes, zoals vallen en stoten

Smartphone verzekeren

Je hebt je smartphone laten vallen. Het gevolg: je scherm zit vol met barsten. Of je mobiele telefoon is uit je tas gestolen. Het kan iedereen overkomen. Een kapotte of gestolen smartphone is vervelend. Het repareren van je scherm of een nieuwe smartphone kopen kost ook nog eens veel geld.

Je kunt je hiervoor verzekeren met de module Mobiele elektronica bij je Inboedelverzekering. Daarmee is niet alleen jouw eigen mobiele telefoon verzekerd. Maar alle mobiele telefoons, tablets, laptops en wearable devices in huis, buiten en op reis in Nederland. Van je hele gezin.


Valt mijn smartphone onder de inboedelverzekering?

Of je verzekering schade aan je smartphone dekt, hangt af van je dekking. Heb je alleen een Inboedelverzekering bij ons? Dan is je telefoon verzekerd voor water- en brandschade en diefstal uit huis. Met de module Mobiele elektronica ben je ook verzekerd voor val- en stootschade. En diefstal van je smartphone in heel Nederland. Je tablet, laptop en wearable devices zijn ook verzekerd met deze aanvullende module.

Voordelen module Mobiele elektronica

 • Smartphones, tablets, laptops en wearable devices van je hele gezin verzekerd.
 • Ook voor schade die je per ongeluk zelf veroorzaakt.
 • Vijf jaar nieuwwaarde vergoed.
 • Dekking binnen Nederland: in huis en buiten de deur.

Wat is verzekerd?

 • Diefstal buiten de woning in heel Nederland
 • Schade die je per ongeluk zelf veroorzaakt, zoals vallen of stoten. Bijvoorbeeld als je telefoon uit je broekzak valt
 • Schade die je van tevoren niet had kunnen verwachten. Bijvoorbeeld je kind die de tablet van de tafel stoot

De maximale vergoeding per gebeurtenis is € 7.500,-

Wat is niet verzekerd?

 • Kwijtraken
 • Opzet en roekeloosheid
 • Schade door normaal gebruik, denk aan krassen, vlekken of deuken
 • Diefstal van spullen die je hebt achtergelaten in de auto
 • Eigen gebrek van je telefoon, denk aan een niet-werkende volumeknop of kapot oplaadpunt.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Daarin lees je precies waarvoor je wel en niet verzekerd bent.


Welk bedrag krijg ik voor mijn smartphone terug?

Per gebeurtenis, zoals een inbraak of als je bijvoorbeeld je telefoon hebt laten vallen, vergoeden we maximaal € 7.500,- euro. Is je telefoon kapot? Dan kijken we eerst of we de schade kunnen laten repareren. Is hij onherstelbaar beschadigd? Dan vergoeden we de nieuwwaarde. Dit doen we tot vijf jaar na aanschaf. Je krijgt van ons het bedrag om hetzelfde of een gelijkwaardig product nieuw te kunnen kopen.

Voorbeeld:
Je hebt 2 jaar geleden een iPhone gekocht voor € 800,-. Deze raakt onherstelbaar beschadigd door brand. Een vergelijkbaar toestel kost nu nieuw € 650,-. Je krijgt dan van ons € 650,-. Voor dit bedrag kun je een nieuw, gelijkwaardig toestel kopen.


Geen inboedelverzekering, maar losse telefoonverzekering

Je kunt er ook voor kiezen om een losse verzekering bij je nieuwe telefoon af te sluiten. Dit is vaak duurder en dekt slechts één apparaat. Bekijk dus altijd goed de voorwaarden. Hoe hoog is bijvoorbeeld het eigen risico? Vergoedt de verzekering de nieuwwaarde of de dagwaarde? Kijk ook naar de looptijd. Vaak is die bij een dergelijke verzekering maar één of twee jaar. Gaat je smartphone in het derde jaar kapot, dan draai je alsnog zelf voor de kosten op.

Sparen in plaats van inboedelverzekering telefoon afsluiten

Ook is er de optie om te sparen. Breng in kaart wat de waarde van je (mobiele) spullen is en wat je maandelijks kunt sparen. Zo weet je of het een goed idee is om de module Mobiele elektronica voor je telefoon af te sluiten.


Schade aan je smartphone claimen

Is je smartphone kapot en heb je de module Mobiele elektronica? Meld je schade dan snel en gemakkelijk via mijn.nn of via de NN App.

Smartphones verzekeren bij je inboedelverzekering

Wil je je smartphone, tablet, wearable devices en laptop verzekeren? Je kunt de module Mobiele elektronica afsluiten bij de Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden.

Bereken je premie

Heb je al een inboedelverzekering bij Nationale-Nederlanden? En wil je de module Mobiele elektronica toevoegen? Neem contact op via de chat of telefoon: 088 663 06 63. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Belangrijke informatie over je Inboedelverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Woonverzekering. Op je polisblad en in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Inboedelverzekering

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeren wij je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht van ons. Ook leggen wij uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door ons een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade

Als je een schade aan de verzekeraar doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Hierbij gebruikt de verzekeraar onder andere de gegevens die op het schadeformulier staan, de inlichtingen die je de verzekeraar geeft en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

De verzekeraar stelt het schadebedrag in overleg met jou vast. Schakelt de verzekeraar een expert in? Dan gaat de verzekeraar uit van het schadebedrag en de oorzaak van de schade die deze expert vaststelt. De verzekeraar erkent daarmee nog niet dat zij de schade ook aan jou moeten vergoeden. De expert die de verzekeraar inschakelt is ingeschreven bij het NIVRE en houdt zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt je op nivre.nl en verzekeraars.nl.

Ben je het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert die de verzekeraar heeft ingeschakeld? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Dit heet een “contra-expert”. In dat geval stellen beide experts het schadebedrag vast. Vooraf zullen zij een derde expert benoemen. Dit heet een “arbiter”. Komt het bedrag van de schadevaststelling tussen beide experts namelijk niet overeen, dan stelt de arbiter het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de arbiter is bindend. Zowel voor jou als voor de verzekeraar. De arbiter moet zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.

De verzekeraar betaalt de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert en de arbiter.

Heb je een contra-expert ingeschakeld? Dan betaal je eerst zelf de kosten van deze contra expert. De verzekeraar vergoedt deze kosten vervolgens aan je voor zover deze redelijk zijn.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van het beschadigde voorwerp direct voor en direct na de gebeurtenis. In de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden lees je welke waarde de verzekeraar voor elk voorwerp gebruikt. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Wij gaan 5 jaar uit van de nieuwwaarde.

Reparatiekosten

Is de schade te repareren en is de schadevergoeding op basis van reparatie lager dan de schadevergoeding op basis te vergoeden waarde uit de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden? Dan kiest de verzekeraar voor een schadevergoeding op basis van reparatiekosten.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van je woning direct voor en direct na de gebeurtenis. Daarbij kan zij uitgaan van de reparatiekosten, de herbouwwaarde of de verkoopwaarde. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Bij elke schade heeft de verzekeraar het recht om de schade in natura te vergoeden. Dit houdt in dat bij een verzekerde gebeurtenis zij de schade laat herstellen of de beschadigde of gestolen zaken vervangt. Bijvoorbeeld je laminaatvloer, tapijt of meubels. Je schade wordt snel en goed hersteld, op een moment dat het jou uitkomt. Is er na reparatie sprake van waardevermindering dan vergoedt de verzekeraar aanvullend deze waardevermindering. Dit is het verschil tussen de waarde voor de schade en de waarde na de reparatie. Je hoeft geen geld voor te schieten. De reparateur stuurt de factuur rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden.

Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Inboedelverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (inwoners van 18 jaar en ouder). En die hun vermogen willen beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun koop- of huurwoning.


Nationale-Nederlanden Inboedelverzekering afsluiten

Bereken je premie

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact