Ga direct naar inhoud

Soorten en regels

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Voor de verschillende levensverzekeringen gelden ook verschillende regels. Dat zijn afspraken die u met ons heeft gemaakt. Maar ook regels van de Belastingdienst. Die geven bijvoorbeeld aan wanneer u wel of geen belasting betaalt over de waarde of de uitkering. En wat u met uw verzekering mag doen. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste soorten levensverzekeringen. En de regels die voor deze verzekeringen gelden.

Kapitaalverzekering box 3

Een kapitaalverzekering box 3 is een levensverzekering waarbij we in één keer een bedrag uitkeren. De Belastingdienst ziet deze kapitaalverzekering als een onderdeel van uw vermogen.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels voor een kapitaalverzekering box 3?

 • U mag de premie niet aftrekken van uw belastbare inkomen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.
 • Tijdens de looptijd van uw verzekering betaalt u inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) over de waarde van uw verzekering. Wilt u weten hoe dat werkt?
 • U betaalt geen belasting over de uitkering. Er gelden speciale regels als u uw kapitaalverzekering heeft afgesloten vóór 15 september 1999. Dit heet ‘overgangsrecht’.

Lees meer over de regels bij Uw belastingaangifte

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is een speciaal type levensverzekering. Met een KEW bouwt u een bedrag op dat u moet gebruiken om de schuld op uw woning (meestal uw hypotheek) af te lossen.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een KEW?

 • U (of degene die de uitkering krijgt bij overlijden) krijgt een eenmalig bedrag vanuit de verzekering.
 • U moet dit bedrag gebruiken om de schuld op uw woning (uw hypotheek) af te lossen.
 • U hoeft tijdens de looptijd geen belasting te betalen over de waarde.
 • U betaalt geen belasting over de uitkering als u voldoet aan bepaalde regels.

Lees meer over de regels bij uw belastingaangifte

Omzetten naar KEW is niet meer mogelijk

Vanaf 1 april 2013 mag u geen nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning meer afsluiten. Ook mag u uw kapitaalverzekering box 3 niet meer veranderen in een Kapitaalverzekering Eigen Woning. De wet staat dit niet meer toe.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een soort levensverzekering. Aan het einde van de looptijd heeft deze verzekering een bepaalde waarde. We maken deze waarde niet over naar uw betaalrekening. U moet hiermee namelijk een verzekering aankopen die recht geeft op een periodieke lijfrente-uitkering. Dit betekent dat u bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar een bedrag krijgt. Met een lijfrenteverzekering vult u meestal uw pensioen aan. U kunt de waarde ook laten overmaken naar een bankspaarrekening.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een lijfrenteverzekering?

 • U moet de uitkering van de lijfrenteverzekering gebruiken om een periodieke lijfrente te kopen. Dat is bijvoorbeeld een uitkering per maand of per jaar.
 • U mag van de Belastingdienst de uitkering in sommige gevallen in één keer ontvangen
 • Soms mag u de premie van de lijfrenteverzekering aftrekken van uw belastbare inkomen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dat mag alleen als u zelf de premie betaalt. En als u in een jaar minder pensioen heeft opgebouwd dan toegestaan. Dat noemt de Belastingdienst ‘jaarruimte’.
 • Heeft u uw premie afgetrokken van uw belastbare inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u inkomstenbelasting over de uitkering.

Regels afhankelijk van afsluitdatum

Niet alle lijfrenteverzekeringen zijn hetzelfde. Dat komt doordat de belastingregels voor lijfrenteverzekeringen tussentijds zijn aangepast. Voor oude lijfrenteverzekeringen gelden daarom andere regels dan voor nieuwere verzekeringen. De Belastingdienst gebruikt hiervoor de termen ‘oud en nieuw regime’.

Oud regime

 • Heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten vóór 16 oktober 1990? En daarna de premie niet meer verhoogd?
 • Of heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten met een koopsom vóór 1 januari 1992?

In deze gevallen valt uw lijfrenteverzekering onder het ‘oude regime’ van de Belastingdienst. U mag de uitkering dan in één keer laten uitbetalen en de uitkering schenken aan anderen.

Kiest u voor een periodieke lijfrente-uitkering – bijvoorbeeld een uitkering per maand? Dan bent u vrij om te bepalen wanneer de lijfrente-uitkering ingaat. Wel zijn er regels voor de einddatum van de lijfrente: er is een 'minimale duur'. Deze hangt af van de leeftijd van de verzekerde op het moment dat de lijfrente- uitkering ingaat.

Kiest u ervoor om uw lijfrenteverzekering onder te brengen in een bankspaarproduct? Uw verzekering valt vanaf dat moment automatisch onder de regels van het nieuwe regime.

Combinatie oud en nieuw regime

Het kan zijn dat uw lijfrenteverzekering een combinatie is van het ‘oude en nieuwe regime’:

 • Heeft u uw lijfrenteverzekering gesloten vóór 16 oktober 1990?
 • Heeft u de premie tussen 16 oktober 1990 en 1 januari 2001 niet verhoogd?
 • Heeft u ons verzocht om uw verzekering vanaf 2001 aan te passen aan de regels van het nieuwe regime?

Op alle vragen ‘ja’ geantwoord? Dan is uw verzekering een combinatie van het ‘oude en nieuw regime’ van de Belastingdienst.

Het deel van uw verzekering dat u heeft opgebouwd met premies die u heeft betaald tot en met 31 december 2000 valt onder de regels van het oud regime.

Het deel van de verzekering dat u heeft opgebouwd met premies die u heeft betaald op of na 1 januari 2001 valt onder de regels van het nieuwe regime. Deze regels staan hieronder.

Nieuw regime

 • Heeft u een lijfrenteverzekering gesloten op of ná 16 oktober 1990?
 • Of ná 16 oktober 1990 de premie van uw verzekering verhoogd?
 • Of heeft u een lijfrenteverzekering met een koopsom afgesloten op of ná 1 januari 1992?

Dan valt uw lijfrenteverzekering onder het ‘nieuwe regime’ van de Belastingdienst. Kiest u er voor om uw lijfrenteverzekering onder te brengen in een bankspaarproduct? Uw verzekering valt vanaf dat moment automatisch onder de regels van het nieuw regime. U mag dan minder met de uitkering doen. U mag deze bijvoorbeeld niet aan iemand anders schenken.

Laat u de uitkering in één keer uitbetalen? Dan moet u een renteboete (revisierente) aan de Belastingdienst betalen.

Bij ‘nieuw regime’-lijfrenteverzekeringen mag u niet zomaar bepalen wanneer de lijfrente-uitkeringen ingaan en eindigen. U kunt kiezen voor een lijfrente-uitkering op basis van een bankspaar- of verzekeringsoplossing. Hieronder staat een overzicht met de belangrijkste uitkeringsmogelijkheden.

Lijfrente-uitkeringen nieuw regime bij verzekeraar Lijfrente-uitkeringen nieuw regime bij bank
Levenslange oudedagslijfrente Deze lijfrente mag niet later ingaan dan vijf jaar na het jaar waarin de verzekeringnemer AOW gaat ontvangen. Deze lijfrente mag alleen stoppen als de verzekerde overlijdt. Deze lijfrente mag niet later ingaan dan vijf jaar na het jaar waarin de verzekeringnemer AOW gaat ontvangen. Deze lijfrente loopt 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan de AOW leeftijd.
Nabestaandenlijfrente Met deze lijfrente krijgt een begunstigde een uitkering, nadat de verzekerde van de lijfrenteverzekering is overleden. Deze lijfrente moet direct ingaan na het overlijden. De datum waarop de lijfrente mag stoppen hangt af van de relatie die de begunstigde heeft tot de overledene. Met deze lijfrente krijgt een begunstigde een uitkering, nadat de verzekerde van de lijfrenteverzekering is overleden. Deze lijfrente moet direct ingaan na het overlijden. De datum waarop de lijfrente mag stoppen hangt af van de relatie die de begunstigde heeft tot de overledene.
Tijdelijke oudedagslijfrente De uitkering uit deze lijfrente moet minimaal vijf jaar duren. De uitkering mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de verzekeringnemer AOW gaat ontvangen. De uitkering mag niet later ingaan dan vijf jaar na dat jaar. De uitkering uit deze lijfrente moet minimaal vijf jaar duren. De uitkering mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de verzekeringnemer AOW gaat ontvangen. De uitkering mag niet later ingaan dan vijf jaar na dat jaar.
Overbruggingslijfrente Deze mag u alleen afsluiten als u de premies voor de lijfrente heeft afgetrokken vóór 1 januari 2006. Deze lijfrente mag op ieder moment ingaan. De uitkeringen moeten uiterlijk stoppen in het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Of op het moment dat u pensioenuitkeringen gaat ontvangen. Deze lijfrente mag bij de bank niet worden gesloten.

Lees meer over de verschillen tussen een uitkering uit banksparen en een verzekeringsuitkering

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering heeft geen afgesproken einddatum. Wel stopt u op een bepaald moment met premie betalen. Bij de uitvaartverzekering keren we een bedrag uit als de verzekerde overlijdt.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een uitvaartverzekering?

 • De premie mag u niet aftrekken van uw belastbare inkomen.
 • Heeft u een uitvaartverzekering met een lijfrenteclausule? Dan mag u de premie wel aftrekken van uw belastbare inkomen.
 • Bij een uitvaartverzekering met lijfrenteclausule keren we bij overlijden van de verzekerde het verzekerd bedrag niet in een keer uit. De begunstigde moet een nabestaandenlijfrente kopen met de uitkering. De begunstigde krijgt dan periodiek, bijvoorbeeld iedere maand, een uitkering. Over deze uitkeringen betaalt de begunstigde dan inkomstenbelasting.

Lees meer over de regels bij Uw belastingaangifte

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven. We keren een bedrag uit als de verzekerde(n) voor de einddatum van de verzekering overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering is vaak gekoppeld aan een hypotheek (verpanden). Zo heeft de hypotheekverstrekker meer zekerheid dat u (een deel van) de hypotheek terugbetaalt. Bij overlijden van de verzekerde(n) keren we het verzekerd bedrag uit aan de hypotheekverstrekker.

Lees meer over de Overlijdensrisicoverzekering

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een overlijdensrisicoverzekering?

 • De premie mag u niet aftrekken van uw belastbare inkomen.
 • Heeft u een overlijdensrisicoverzekering met een lijfrenteclausule? Dan mag u de premie wel aftrekken van uw belastbare inkomen.
 • Bij een overlijdensrisicoverzekering met lijfrenteclausule keren we bij overlijden van de verzekerde het verzekerd bedrag niet in een keer uit. De begunstigde moet een nabestaandenlijfrente kopen met de uitkering. De begunstigde krijgt dan periodiek, bijvoorbeeld iedere maand, een uitkering. Over deze uitkeringen betaalt de begunstigde dan inkomstenbelasting.

Lees meer over de regels bij Uw belastingaangifte

Direct Ingaande Lijfrente

Dit is een verzekering waarbij u periodieke uitkeringen ontvangt tot de einddatum van de verzekering. Of tot het overlijden van de (laatste) verzekerde als dat eerder is. U kunt een Direct Ingaande Lijfrente niet stopzetten.

Gouden handdrukverzekering

Een gouden handdrukverzekering is een soort levensverzekering. De ontslagvergoeding (gouden handdruk) die u ontvangt van uw ex-werkgever, stort u in deze verzekering. Aan het einde van de looptijd heeft de verzekering een bepaalde waarde. U kunt het bedrag periodiek laten uitkeren. U opent dan een nieuwe bankspaarrekening of u sluit een nieuwe verzekering. We maken de waarde over naar deze rekening of verzekering. U kunt de waarde ook in een keer laten uitkeren naar uw betaalrekening. Of de waarde kan overgemaakt worden naar een eigen stamrecht BV.

U kunt bij ons kiezen voor een bankspaarrekening: Banksparen Ontslagvergoeding.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een gouden handdrukverzekering?

 • U kunt de uitkering van de gouden handdrukverzekering gebruiken om een periodieke uitkering te kopen. Dat is bijvoorbeeld een uitkering per maand of per jaar.
 • Over de ontslagvergoeding heeft u nog geen belasting betaald. U betaalt pas inkomstenbelasting over de periodieke uitkering die u ontvangt.
 • U kunt uw gouden handdrukverzekering naar een periodieke uitkering omzetten. Dit kan tot uiterlijk 31 december in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Dit is de redelijke beslistermijn. Daarnaast geldt dat deze beslistermijn minimaal zes maanden is. Volgens de fiscale regels moet de uitkering vanaf die datum ingaan.
 • Er zijn ook regels voor de einddatum van de periodieke uitkering: er is een ‘minimale duur’. Deze hangt af van de leeftijd van de verzekerde op het moment dat de periodieke uitkering ingaat.
 • Bij overlijden van de begunstigde, mag de waarde uit een gouden handdrukverzekering alleen maar worden overgedragen aan:
  • uw (ex) echtgenoot
  • uw (ex) partner of
  • uw kinderen jonger dan 30 jaar.
 • Een gouden handdrukverzekering zit voor de inkomstenbelasting in box 1. Er is geen sprake van vermogensrendementsheffing in box 3. U hoeft dus tijdens de looptijd geen belasting te betalen over de waarde. U betaalt wel belasting over de uitkering.
 • U kunt er ook voor kiezen om de uitkering in één keer te ontvangen. Let op: het kan zijn dat u veel belasting betaalt over het gouden handdrukkapitaal.

Op zoek naar een nieuwe levensverzekering?

Wilt u een nieuwe levensverzekering (af)sluiten? Lees dan meer op de pagina levensverzekering afsluiten.


Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier