Ga direct naar inhoud

Verpanden of een verpanding opheffen

U kunt ervoor kiezen om uw verzekering te koppelen aan een lening (verpanden). Of om deze verpanding eraf te halen. Hieronder leest u hier meer over.

Waarom verpanden?

Bij verpanding is uw verzekering gekoppeld aan een lening. Door uw beleggingsverzekering te verpanden, heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat u (een deel van) de lening terugbetaalt. Daarom is het verpanden van uw verzekering soms een voorwaarde om een lening te krijgen. Bijvoorbeeld bij een hypotheek.

Gevolgen van verpanding

Verpanden van uw verzekering houdt in dat:

  • U de uitkering uit uw beleggingsverzekering moet gebruiken om uw lening af te lossen. De uitkering maken we over naar de geldverstrekker.
  • U soms toestemming nodig heeft van de geldverstrekker als u uw verzekering wilt veranderen.

Een verpanding van uw polis halen

Is uw beleggingsverzekering gekoppeld aan een lening? En wilt u deze verpanding eraf halen? Dan heeft u toestemming nodig van de geldverstrekker. Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

Nationale-Nederlanden is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING geldverstrekker is, dan hoeft u niets te doen. U krijgt bericht of wij of ING het goed vinden dat u de verpanding van uw verzekering haalt.

Nationale-Nederlanden is geen geldverstrekker

Wilt u de verpanding van uw verzekering opheffen? Dan volgt u de volgende stappen:

  • U vraagt toestemming aan de geldverstrekker. Daarvoor kunt u het formulier 'Verzoek aan geldverstrekker wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur deze naar de geldverstrekker.
  • Vul de gegevens op de voorbeeldbrief in en stuur deze naar de geldverstrekker.
  • De geldverstrekker vult vervolgens het formulier bij de brief in en stuurt het formulier terug naar u.
  • Heeft u het formulier met de toestemming van de geldverstrekker ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
  • De geldverstrekker kan het ingevulde formulier ook rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden sturen.

Kunnen wij u helpen?