Ga direct naar inhoud

Ander beleggingsfonds kiezen

Ieder fonds heeft een eigen risicoprofiel, van sterk risicovol tot sterk risicomijdend. U bepaalt in welke beleggingsfondsen wij voor u beleggen. U bepaalt daarmee dus het beleggingsrisico van uw verzekering.

Bij veel beleggingsverzekeringen is het mogelijk om te veranderen van beleggingsfonds. Een voordeel is dat u de fondsen dan beter kunt laten aansluiten op uw beleggingsprofiel. Een nadeel is dat u niet zeker weet of een wijziging van fondsen voordelig is voor u.

Het is niet voor elke beleggingsverzekering mogelijk of verstandig om te veranderen van beleggingsfonds. Bijvoorbeeld als u een beleggingsverzekering met garantieregeling of garantiekapitaal heeft. Bekijk uw polis om te zien of u uw fondsen mag wijzigen. En raadpleeg een adviseur om u te helpen bij het aanpassen van uw verzekering. Heeft u geen adviseur? Zoek een onafhankelijk adviseur of neem contact met ons op.

Switchen

U kunt de opgebouwde waarde in een fonds (gedeeltelijk) omzetten naar een ander fonds. Wij noemen dit switchen. Als u switcht, dan beleggen wij alleen de opgebouwde waarde anders. De premie die u nog moet betalen, beleggen wij zoals u dat oorspronkelijk heeft aangegeven.

Kosten voor switchen

U mag maximaal tien keer per jaar wisselen van beleggingsfonds (switchen) zonder dat u daarvoor mutatiekosten hoeft te betalen. Switcht u meer dan tien keer? Dan berekenen wij u vanaf de elfde keer mutatiekosten. Deze mutatiekosten tellen niet mee voor het kostenmaximum van 1,25%.

Als u switcht, dan brengen wij aankoopkosten in rekening. De eerste twee keer dat u switcht, tellen de aankoopkosten mee voor het kostenmaximum van 1,25%. Switcht u vaker? Dan tellen de aankoopkosten niet mee voor het kostenmaximum.

Heeft u de beleggingsverzekering afgesloten bij Delta Lloyd? Dan gelden andere regels en kosten voor switchen. Neem eerst contact op met ons via het contactformulier als u uw beleggingsfondsen wilt aanpassen.

Toestemming hypotheekverstrekker

Is uw beleggingsverzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om iets te wijzigen. Vraag uw hypotheekverstrekker hiernaar.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) switchen? Bel ons dan op 0800-7014 of raadpleeg uw adviseur.

Heraanwijzen

U kunt de premies die u nog moet betalen anders laten beleggen. Het gaat hierbij dus om de toekomstige opbouw van waarde. Dit noemen we ‘wijzigen van de verdeelsleutel’ of ‘heraanwijzen’. Als u heraanwijst, dan beleggen wij alleen uw toekomstige premiebetalingen anders. Het kapitaal dat u eerder heeft opgebouwd, blijft belegd zoals u dat oorspronkelijk heeft aangegeven. Voor heraanwijzen hoeft u geen kosten te betalen.

Toestemming hypotheekverstrekker

Is uw beleggingsverzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om te heraanwijzen.

Indextrackers

U kunt ervoor kiezen om de premies die u nog moet betalen te laten beleggen in een indextracker. Een indextracker is een beleggingsfonds dat zo goed mogelijk een bepaalde beursindex volgt. We noemen een indextracker ook wel een Exchange Traded Fund (ETF). Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u meer informatie hierover, zoals de aandachtspunten voor het beleggen in indextrackers. Met indextrackers heeft u een ruimere keuze in beleggingsfondsen. Zo kunt u een fonds kiezen dat aansluit bij uw persoonlijke financiële situatie.

U kunt beleggen in de volgende indextrackers:
SSgA EMU Government Bond Index Fund-P
iShares MSCI World EUR Hedged
In de essentiële beleggersinformatie (EBI) staat informatie over de doelstelling, de risico’s en de kosten van het beleggingsfonds.

Deze indextrackers worden beheerd door grote, toonaangevende partijen, namelijk:
State Street
iShares Blackrock

Informatie over de koersen van de indextrackers vindt u op nn.nl/fondsen-en-koersen.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) heraanwijzen of beleggen in indextrackers? Neem dan contact met ons op of raadpleeg uw adviseur.

uniqueid