Ga direct naar inhoud

Wanneer betaalt u een boete?

Er zijn drie situaties waarin u misschien een boete moet betalen voor uw hypotheek: als u extra aflost, als u tussentijds een andere rente kiest of als u uw hypotheek helemaal aflost.

Extra aflossen

Elk kalenderjaar kunt u maximaal 10% van uw oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Lost u in een kalenderjaar meer af dan boetevrij is toegestaan? Dan betaalt u een boete aan ons als de marktrente lager is dan uw huidige hypotheekrente. In dat geval hebben we namelijk renteverlies. Dit verlies berekenen we aan u door. U betaalt de boete over het bedrag boven de 10%.

Zo berekenen we de boete

Aan de hand van 4 stappen leggen we uit hoe de boete berekend wordt. Voor de boeteberekening zijn we uitgegaan van de volgende voorbeeldgegevens.

Annuïteiten Hypotheek
Berekeningsdatum 12-5-2017
Aflosdatum 15-5-2017
Einddatum rentevaste periode 1-8-2020
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Hoofdsom € 289.842,07
Extra aflosbedrag € 50.000,00
Annuïteit € 1.223,72

Stap 1: het bedrag waarover u boete betaalt

De boete die u moet betalen, wordt berekend over het bedrag dat u aan ons terugbetaalt. Van dit bedrag trekken we het bedrag af dat u nog boetevrij mag aflossen. Over het bedrag dat dan overblijft, betaalt u een boete.

Voorbeeld:

Extra aflosbedrag € 50.000,00
Jaarlijks boetevrij aflosbedrag € 29.400,00
Dit jaar reeds afgelost € -
Bedrag waarover u boete betaalt € 20.600,00

Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

We bekijken welke rente u heeft betaald voor uw hypotheek. Dat noemen we de contractrente. Vervolgens bekijken wij welke hypotheekrente nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort lening als u heeft. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente hebben we nodig om het renteverlies te berekenen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar uw hypotheekvorm, in welke tariefklasse uw hypotheek op dit moment valt, de resterende rentevaste periode en eventuele persoonlijke kortingen die u heeft.
Bieden we uw resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we voor u de dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor u, want uw boete is dan lager.

Voorbeeld:

De contractrente 2,90%
De vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevaste periode 5 jaar

Meer informatie vindt u op nn.nl/rente

Stap 3: het renteverlies berekenen

Om het renteverlies te berekenen, rekenen we eerst uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies. Bij het maken van deze berekeningen houden we rekening met de toekomstige contractuele maandelijkse aflossingen. Heeft u een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan wordt de inleg of premie gezien als aflossing.

Omdat u een extra bedrag van € 50.000,00 aflost, berekenen we naar verhouding wat de maandelijkse contractuele aflossing is die bij deze extra aflossing hoort.

Voorbeeld:

Bedrag waarover de berekeningen worden uitgevoerd € 20.600,00
Toekomstige contractuele aflossing (naar verhouding berekend) € 211,11

Voorbeeld:

Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 1.620,62
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 1.089,73
Berekend renteverlies € 530,89

Stap 4: de contante waarde vaststellen

Omdat u het boetebedrag in één keer betaalt, levert ons dat voordeel op. We hebben dan namelijk minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan u door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaalt u een lager bedrag aan boete. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Berekend renteverlies € 530,89
Dit leidt tot een boete (contante waarde) € 515,21
Tussentijds rente aanpassen

Als u een hypotheek afsluit, lenen wij geld op de kapitaalmarkt om het vervolgens aan u uit te lenen. We betalen zelf ook rente over dat geleende geld. Dat doen we met de rente die u aan ons betaalt. Als u uw hypotheek aanpast door een nieuwe rentevaste periode te kiezen, moeten wij de oorspronkelijk afgesproken rente blijven betalen. Die kosten lopen voor ons dus door. Om die kosten te dekken, proberen we het geld dat we aan u hadden uitgeleend opnieuw uit te lenen voor de nog resterende rentevaste periode. Maar soms is de hypotheekrente gedaald en hebben we verlies. Dit verlies berekenen we aan u door.

Zo berekenen we de boete

Aan de hand van 4 stappen leggen we uit hoe de boete berekend wordt. Voor de boeteberekening zijn we uitgegaan van de volgende voorbeeldgegevens.

Annuïteiten Hypotheek
Berekeningsdatum 12-5-2017
Ingangsdatum wijziging 15-5-2017
Einddatum rentevaste periode 1-8-2020
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Annuïteit € 1.223,72

Stap 1: het bedrag waarover u boete betaalt

De boete die u moet betalen, wordt berekend over uw hoofdsom. Van dit bedrag trekken we het bedrag af dat u nog boetevrij mag aflossen. Wanneer u een (Bank) Spaar Hypotheek heeft trekken we de opgebouwde waarde hier nog van af. Over het bedrag dat dan overblijft, betaalt u een boete.

Voorbeeld:

Hoofdsom € 289.842,07
Jaarlijks boetevrij aflosbedrag € 29.400,00
Dit jaar reeds afgelost € -
Bedrag waarover u boete betaalt € 260.442,07

Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

We bekijken welke rente u heeft betaald voor uw hypotheek. Dat noemen we de contractrente. Vervolgens bekijken wij welke hypotheekrente nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort lening als u heeft. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente hebben we nodig om het renteverlies te berekenen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar uw hypotheekvorm, in welke tariefklasse uw hypotheek op dit moment valt, de resterende rentevaste periode en eventuele persoonlijke kortingen die u heeft.
Bieden we uw resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we voor u de dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor u, want uw boete is dan lager.

Voorbeeld:

De contractrente 2,90%
De vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevast periode 5 jaar

Meer informatie vindt u op nn.nl/rente

Stap 3: het renteverlies berekenen

Om het renteverlies te berekenen, rekenen we eerst uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Bij het maken van deze berekeningen houden we rekening met de toekomstige contractuele maandelijkse aflossingen. Heeft u een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan wordt de inleg of premie gezien als aflossing. Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

Voorbeeld:

Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 23.156,25
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 15.570,58
Berekend renteverlies € 7.585,67

Stap 4: de contante waarde vaststellen

Omdat u het boetebedrag in één keer betaalt , levert ons dat voordeel op. We hebben dan namelijk minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan u door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaalt u een lager bedrag aan boete. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Berekend renteverlies € 7.585,67
Dit leidt tot een boete (contante waarde) € 7.351,00
Helemaal aflossen

Als u uw huis verkoopt of oversluit, lost u uw huidige hypotheek helemaal af. De maandelijkse rente die u tijdens de rentevaste periode aan ons zou betalen vervalt dan. Omdat we daardoor rente mislopen, kunnen we een boete berekenen. Deze boete geldt alleen als u uw hypotheek oversluit naar een andere hypotheekverstrekker of in het geval u uw woning verkoopt en bij het afsluiten van de hypotheek gekozen heeft voor een rentekorting in combinatie met 'Boete bij verkoop'. U kunt dit nakijken in de offerte en uw hypotheekakte. Als dit voor u geldt, berekenen wij de boete en brengen deze in rekening.

Zo berekenen we de boete

Aan de hand van 4 stappen leggen we uit hoe de boete berekend wordt. Voor de boeteberekening zijn we uitgegaan van de volgende voorbeeldgegevens.

Annuïteiten Hypotheek
Berekeningsdatum 12-5-2017
Aflosdatum 15-5-2017
Einddatum rentevaste periode 1-8-2020
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Annuïteit € 1.223,72

Stap 1: het bedrag waarover u boete betaalt

De boete die u moet betalen, wordt berekend over het bedrag dat u aan ons terugbetaalt. Van dit bedrag trekken we het bedrag af dat u nog boetevrij mag aflossen. Wanneer u een (Bank) Spaar Hypotheek heeft trekken we de opgebouwde waarde hier nog van af. Over het bedrag dat dan overblijft, betaalt u een boete.

Voorbeeld:

Hoofdsom € 289.842,07
Jaarlijks boetevrij aflosbedrag € 29.400,00
Dit jaar reeds afgelost -
Bedrag waarover u boete betaalt € 260.442,07

Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

We bekijken welke rente u heeft betaald voor uw hypotheek. Dat noemen we de contractrente. Vervolgens bekijken wij welke hypotheekrente nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort lening als u heeft. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente hebben we nodig om het renteverlies te berekenen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar uw hypotheekvorm, in welke tariefklasse uw hypotheek op dit moment valt, de resterende rentevaste periode en eventuele persoonlijke kortingen die u heeft.
Bieden we uw resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we voor u de dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor u, want uw boete is dan lager.

Voorbeeld:

De contractrente 2,90%
De vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevast periode 5 jaar

Meer informatie vindt u op nn.nl/rente

Stap 3: het renteverlies berekenen

Om het renteverlies te berekenen, rekenen we eerst uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Bij het maken van deze berekeningen houden we rekening met de toekomstige contractuele maandelijkse aflossingen. Heeft u een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan wordt de inleg of premie gezien als aflossing. Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

Voorbeeld:

Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 23.156,25
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 15.570,58
Berekend renteverlies € 7.585,67

Stap 4: contante waarde vaststellen

Omdat u het boetebedrag in één keer betaalt, levert ons dat voordeel op. We hebben dan namelijk minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan u door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaalt u een lager bedrag aan boete. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Berekend renteverlies € 7.585,67
Dit leidt tot een boete (contante waarde) € 7.351,00
uniqueid

Specificatie van uw persoonlijke berekening

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Of kiest u tussentijds voor een andere rente? Dan kunt u in mijn.nn zelf berekenen hoe hoog de boete is die u betaalt. Hier kunt u ook lezen hoe wij uw boete hebben berekend.

Wilt u uw hypotheek oversluiten of gaat u verhuizen? Dan heeft u een aflosnota nodig.

Meer informatie over het algeheel aflossen van uw hypotheek