Ga direct naar inhoud

NN Variant Bankspaar Hypotheek

Met de NN Variant Bankspaar Hypotheek spaart u belastingvrij een bedrag om uw lening helemaal of voor een deel af te lossen.

Let op: u kunt deze hypotheekvorm niet meer afsluiten.

Belastingvrij sparen voor de aflossing van uw hypotheek

Met de NN Variant Bankspaar Hypotheek Rekening weet u precies waar u aan toe bent. U spaart tijdens de looptijd van de hypotheek belastingvrij een bedrag om uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen. Met de ‘spaarpot’ die u zo opbouwt, lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheek (gedeeltelijk) af.

Fiscaal sparen

U spaart elke maand fiscaal aantrekkelijk in Box 1 op een bankspaarrekening van NN Bank: de ZekerPlusHypotheek Rekening.

Extra sparen

U kunt extra geld storten op de renteherzieningsdatum. Zo spaart u met een aantrekkelijke rente.

Aflossen met opgebouwd vermogen

Aan het eind van de looptijd heeft u vermogen opgebouwd om de hypotheek waaraan de spaarrekening is gekoppeld (gedeeltelijk) af te lossen.

Uw maandlasten

De maandlasten van de NN Variant Bankspaar Hypotheek en de gekoppelde ZekerPlusHypotheek Rekening bestaan uit rente en een vast spaarbedrag dat u stort op een geblokkeerde spaarrekening. U betaalt iedere maand tijdens de rentevaste periode hetzelfde bedrag. Aan het eind van de looptijd van uw hypotheek betaalt u het openstaande bedrag (gedeeltelijk) terug met het vermogen dat u op de geblokkeerde spaarrekening heeft opgebouwd.

Tariefklassen

Met een ZekerPlusHypotheek Rekening bouwt u spaarwaarde op. De waarde nemen we mee in de bepaling van de verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde. Deze kan hierdoor wijzigen, waardoor uw hypotheek in een lagere tariefklasse valt. We passen de risico-opslag niet automatisch aan. Bij een hypotheek waaraan een ZekerPlusHypotheek Rekening is gekoppeld, is een lagere risico-opslag namelijk niet altijd gunstig. Als de hypotheekrente daalt, wordt uw inleg door een lagere rente namelijk hoger. Neem contact op met uw adviseur als u wilt weten of het gunstig is om uw risico-opslag en daarmee uw rente aan te passen.

Oversluiten naar de BankSpaar Plus Hypotheek

U kunt ervoor kiezen uw NN Variant Bankspaar Hypotheek met gekoppelde ZekerPlusHypotheek Rekening over te sluiten naar de BankSpaar Plus Hypotheek van Nationale-Nederlanden. Bij die hypotheekvorm krijgt u een loyaliteitsbonus die kan oplopen tot 7,5% van de waarde die u wilt opbouwen. U kunt geen extra bedragen meer storten op de renteherzieningsdatum. De waarde van uw opgebouwde vermogen komt direct op de spaarrekening van uw BankSpaar Plus Hypotheek. U loopt geen risico dat u belasting moet betalen wegens dit overstappen, als u zich daarbij aan de fiscale voorwaarden houdt. Het spaarbedrag op de spaarrekening blijft belastingvrij. We noemen dit Fiscaal Voortzetten.

Een hypotheek oversluiten betekent dat u uw bestaande hypotheek aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Hiervoor moet u naar de notaris. Uw hypotheekadviseur kan het oversluiten van uw hypotheek binnen Nationale-Nederlanden voor u aanvragen. U kunt dit niet zelf doen.

Als u uw hypotheek oversluit, krijgt u te maken met verschillende kosten:

Boeterente
Als u uw hypotheek tijdens de rentevaste periode wilt oversluiten, dan moet u waarschijnlijk een boete betalen. Deze boete is voor de rente-inkomsten die we mislopen omdat u de renteovereenkomst aanpast voordat deze is afgelopen. In mijn.nn kunt u zelf berekenen hoe hoog uw boeterente is.

Advieskosten
Voor het inschakelen van een hypotheekadviseur betaalt u kosten. Deze kosten verschillen per adviseur.

Taxatie- en notariskosten
Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor de notaris en meestal ook met kosten voor een taxatie van uw woning.

Kan ik de ZekerPlusHypotheek Rekening afsluiten?
U kunt de ZekerPlusHypotheek Rekening niet meer afsluiten. Het gaat hier om een oud product van Delta Lloyd. U kunt wel kiezen voor de BankSpaarPlus Hypotheek van Nationale-Nederlanden. Bij die hypotheek kunt u niet extra storten, maar kunt u wel een bonus verdienen tot 7,5% van het spaardoel. Meer informatie over BankSpaarPlus Hypotheek.
Valt mijn ZekerPlusHypotheek Rekening onder het depositogarantiestelsel?
Het spaartegoed van uw ZekerPlusHypotheek Rekening valt niet onder het depositogarantiestelsel. Als Nationale-Nederlanden Bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), wordt het spaartegoed verrekend met uw hypotheekschuld. Is uw hypotheekschuld bijvoorbeeld € 300.000,- en het spaartegoed € 60.000,-, dan wordt uw hypotheekschuld verlaagd naar € 240.000,-.

Voorwaarden ZekerPlus Hypotheek


Advies?

Wilt u advies over uw NN Variant Bankspaar Hypotheek? Neem dan contact op met uw adviseur.