Ga direct naar: inhoud

Wat is een tariefklasse?

De hoogte van de rente hangt onder andere af van de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen we ook wel schuld-marktwaardeverhouding of Loan-to-value en drukken we uit in een percentage. De hoogte van dat percentage bepaalt in welke tariefklasse uw hypotheek valt. Bij een tariefklasse hoort een risico-opslag die onderdeel is van de rente die u betaalt.

Ik wil hypotheekadvies

Meer over hypotheekrente

Welke tariefklassen kent Nationale-Nederlanden?

We hebben op dit moment drie tariefklassen:

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) - de risico-opslag is 0%
t/m 90% van de marktwaarde - de risico-opslag is 0%
boven 90% van de marktwaarde - de risico-opslag is 0,2%*

* De risico-opslag van 0,2% voor de tariefklasse ‘boven 90% van de marktwaarde’ geldt vanaf 16 februari 2018. Heeft u voor die datum een offerte voor uw nieuwe hypotheek of een renteherzieningsvoorstel voor uw bestaande hypotheek ontvangen? Dan is uw risico-opslag 0,4% als uw hypotheek in deze tariefklasse valt.

Hoe bepalen wij uw tariefklasse?

Zoals u heeft gelezen, hangt de tariefklasse af van de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning. Hoe meer u leent in verhouding tot de marktwaarde, hoe meer rente u betaalt. Hieronder ziet u hoe u zelf kunt berekenen wat de schuld-marktwaardeverhouding van uw woning is.

Voorbeeldberekening:

  • De marktwaarde van uw woning is € 200.000,-.
  • Uw hypotheek is € 175.000,-.
  • Om de schuld-marktwaardeverhouding (Loan-to-value) te bepalen, deelt u € 175.000,- (het hypotheekbedrag) door € 200.000,- (de marktwaarde). Dat is 0,875.
  • Daarna vermenigvuldigt u 0,875 met 100%. U komt dan uit op 87,5%. Dat percentage is de schuld-marktwaardeverhouding.
  • Omdat de schuld-marktwaardeverhouding 87,5% is, valt uw hypotheek in de tariefklasse ‘t/m 90%’. In de rentetabel kijkt u in die kolom om te bepalen welke rente u moet betalen.
  • De risico-opslag die bij deze tariefklasse hoort is 0%.

Wanneer verandert mijn tariefklasse?

De schuld-marktwaardeverhouding verandert als u aflost op uw hypotheek. Ook als de waarde van uw woning is gestegen of gedaald, heeft dat invloed op de schuld-marktwaardeverhouding. Als uw rentevaste periode bijna afloopt, beoordelen we op basis van uw aflossingen en de waarde van de woning in welke tariefklasse uw hypotheek dan valt. Ook als u zelf de rente tussentijds wijzigt, beoordelen we de tariefklasse opnieuw. Het kan zijn dat uw hypotheek daarna in een andere tariefklasse valt.

Nieuwe tariefklassen en voorwaarden

Nationale-Nederlanden werkt momenteel aan een aanpassing in de voorwaarden voor tariefklassen. Naast een aanpassing bij renteherziening is het straks ook mogelijk dat u gedurende uw rentevaste periode in een lagere tariefklasse terechtkomt. Als hierbij de op dat moment geldende risico-opslag lager is dan uw huidige risico-opslag, daalt uw risico-opslag en daarmee uw rente. Dit werkt straks als volgt:

  • Voor het bepalen van de actuele hoogte van uw lening wordt rekening gehouden met de aflossingen die u gedaan heeft en met de opgebouwde spaarwaarde in uw (bank)spaarhypotheek.
  • Nationale-Nederlanden verlaagt tijdens de rentevaste periode automatisch uw risico-opslag en daarmee uw rente wanneer uw hypotheek hiervoor in aanmerking komt. U gaat dan dus minder rente betalen. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • Wanneer u een (bank)spaarhypotheek heeft, kan de risico-opslag ook worden aangepast maar past Nationale-Nederlanden deze niet automatisch aan. In dit geval is het namelijk niet altijd gunstig wanneer de hypotheekrente daalt, omdat uw spaarpremie hierdoor stijgt. Wanneer u wilt weten of een aanpassing in uw (bank)spaarhypotheek voor u gunstig is, adviseren wij u om te zijner tijd advies in te winnen bij uw adviseur.
  • Wanneer uw woning meer waard is geworden, kan het zijn dat uw hypotheek in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag en daarmee een lagere rente. U kunt de waardestijging aantonen met een taxatierapport of met een WOZ-beschikking, waarna deze beoordeeld wordt.

Wanneer gaan de nieuwe tariefklassen en voorwaarden in?

Eerder hebben we gecommuniceerd dat dit nieuwe beleid voor tariefklassen vanaf eind 2018 voor klanten met een hypotheek van Nationale-Nederlanden zou gelden. De invoering hiervan in onze systemen neemt helaas meer tijd in beslag. Hierdoor zijn we genoodzaakt de introductie van het nieuwe beleid voor tariefklassen op te schuiven naar het tweede kwartaal in 2019.

Wel kunnen klanten met een hypotheek van Nationale-Nederlanden vanaf 1 januari 2019 alsnog profiteren van het automatisch dalen van de risico-opslag als ze hiervoor door aflossing in aanmerking komen. Om te bepalen of uw risico-opslag en daarmee uw rente vanaf 1 januari 2019 gedaald zou zijn, vergelijken we na introductie van de nieuwe tariefklassen de huidige risico-opslag met de risico-opslag van de nieuwe tariefklassenstructuur. Als dit geldt voor uw hypotheek, dan verrekenen wij dit achteraf met u. U hoeft hier zelf niets voor te doen en wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Vanaf moment van introductie wordt het ook mogelijk om gedurende de rentevaste periode door waardestijging van de woning in aanmerking te komen voor een lagere risico-opslag. U kunt vanaf dat moment in mijn.nn zien van welke waarde van uw woning wij uitgaan. Is uw woning meer waard geworden? Dan kunt u in mijn.nn zelf nagaan of u met uw gestegen woningwaarde in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag. Is dat het geval, dan kunt u de waardestijging aantonen met een taxatierapport of WOZ-beschikking die u via mijn.nn uploadt.

Heeft u op dit moment een hypotheek van Nationale-Nederlanden met een risico-opslag van 0%? Dan heeft u al de laagst mogelijk risico-opslag. Dat betekent dat u in de nieuwe situatie geen lagere rente gaat betalen tijdens uw rentevaste periode.

Heeft u een Delta Lloyd hypotheek?

Voor Delta Lloyd hypotheken geldt dat deze hypotheken eerst worden toegevoegd aan de systemen van Nationale-Nederlanden. In de loop van 2019 gaat ook voor deze hypotheken gelden dat tijdens de rentevaste periode de risico-opslag automatisch verlaagd wordt, als de hypotheek hiervoor door aflossing in aanmerking komen. Ook kunt u dan een lagere rente krijgen bij een hogere spaar- of woningwaarde.


Veelgestelde vragen