Ga direct naar inhoud

Hoe wordt mijn hypotheekrente berekend?

Een hypotheek is een geldlening waarover je, net als bij elke andere lening, maandelijks rente betaalt. Maar hoe komt die hypotheekrente eigenlijk tot stand? De aangeboden hypotheekrente hangt af van verschillende factoren:

  • inkoopprijs
  • risico’s
  • kosten

Meer over hypotheekrente

Inkoopprijs

Om de hypotheek te kunnen verstrekken, moeten we zelf ook geld aantrekken. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het geld van de centrale bank of van andere banken te lenen. Of door spaargeld aan te trekken. Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten hiervan zijn afhankelijk van:

  • Wanneer we geld lenen van een andere bank of instantie, betalen we rente over die lening. Elke aanbieder hanteert eigen rentetarieven. De rente die wij moeten betalen is ook afhankelijk van onze kredietwaardigheid.
  • Over het spaargeld dat we aantrekken, moeten we rente betalen. Een spaarder verwacht immers rente op zijn gespaarde vermogen.
  • Het aanbod van geld. Hoe kleiner het aanbod (schaarste), hoe duurder we het geld moeten inkopen. En dat geldt ook andersom.
  • De looptijd. Voor een korte looptijd geldt een andere inkoopprijs dan voor een lange looptijd.

Risico’s

Renterisico

In sommige situaties mag je je lening aflossen voor het einde van de afgesproken looptijd zonder dat je hiervoor een vergoeding voor vervroegde aflossing hoeft te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verkoop van de woning. De lening die wij voor je zijn aangegaan mogen wij niet vergoedingsvrij aflossen bij de bank of instantie waar wij het geld geleend hebben. Dit brengt dus kosten met zich mee.

Ook zit er vaak tijd tussen het renteaanbod (offerte) aan jou en het moment dat je het geld werkelijk nodig heeft. In de tussenliggende periode kan de rente dalen, maar ook stijgen. Dit renterisico brengt kosten met zich mee.

Kredietrisico

Bij aanvang van de hypotheek wordt er vanuit gegaan dat iedere klant maandelijks aan zijn betalingsverplichting zal voldoen. Helaas is dat niet altijd het geval, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkeloosheid of arbeidsongeschikt. Het te laat, of helemaal niet ontvangen van geld brengt kosten met zich mee. Soms moet een woning gedwongen worden verkocht. De opbrengst kan dan lager zijn dan de hypotheek. Met deze kredietrisico’s wordt in de hoogte van de hypotheekrente rekening gehouden.

Kosten

Operationele kosten

Operationele kosten zijn kosten die gemaakt worden voor onze bedrijfsvoering.

Distributiekosten

Voor de verkoop van hypotheken wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Zoals kantoren, ons netwerk van tussenpersonen en informatievoorziening zoals onze website en brochures. Aan al deze vormen van distributie zijn kosten verbonden.

Kapitaalkosten

Financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen aan te houden voor elke gesloten hypotheek. Hiermee moeten verliezen kunnen worden opgevangen. Op dit eigen vermogen moeten wij rendement maken. Dat is onze winst.

Overige factoren

Voor sommige hypotheken is de hypotheekrente verschillend, zelfs bij gelijke rentevaste periodes. Dat kan komen door de complexiteit van het product. Dat is weer van invloed op de verkoop- en distributiekosten. Het kan ook zijn dat de bank een hoog risico loopt, bijvoorbeeld omdat je meer leent dan de marktwaarde van je woning. En sluit je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan is het risico juist weer lager.


Je rentevaste periode loopt af

Dan moet je opnieuw je rente en rentevaste periode kiezen.

Bereken je maandlasten

Weten wat je per maand kwijt bent aan je hypotheek?

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur