Ga direct naar inhoud

Omzetting Internet Spaarrekening

Op 2 juni 2018 zijn de Delta Lloyd Internet Spaarrekening en de OHRA Internet Spaarrekening omgezet naar Internetsparen van Nationale-Nederlanden. Na de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden voor Internetsparen en Depositosparen van Nationale-Nederlanden. Hier leest u wat er is veranderd. Ook vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en de oude en nieuwe voorwaarden.

Wijzigingen Internetsparen
Uw rekeningnummer is aangepast

De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer zijn niet gewijzigd. Alleen de eerste 8 karakters (de land- en bankcode) zijn veranderd.

Voorbeeld:
Uw oude rekeningnummer was NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer is NL09NNBA 0123456789


Tegenrekening
Bij de internetspaarrekening van Nationale-Nederlanden is maar één tegenrekening toegestaan. Deze rekening moet op dezelfde naam of namen staan als uw internetspaarrekening. Had u bij uw internetspaarrekening van Delta Lloyd of OHRA meerdere tegenrekeningen? Dan is er bij de omzetting één tegenrekening meegenomen. Wij hebben de tegenrekening gekozen die op dezelfde naam of namen staat als uw internetspaarrekening.

De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop wij de rente berekenen in een schrikkeljaar is anders dan bij Delta Lloyd of OHRA. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente.

Hoe wordt de rente berekend?
Wij tellen het aantal dagen dat het geld op uw internetspaarrekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Voorbeeld 
Stel, u stort op 15 januari in een schrikkeljaar € 10.000,- op uw internetspaarrekening. Stel, het rentepercentage is 0,5%. In januari van het volgende jaar berekenen wij de rente. Het geld heeft dan 352 dagen op uw rekening gestaan. De rente die u in januari uitgekeerd krijgt is dan € 48,09 (= 352 dagen / 366 dagen x 0,5% x € 10.000,-). In de oude situatie zou dit € 48,22 zijn (= 352 dagen / 365 dagen x 0,5% x € 10.000,-).


Geld overboeken
U kunt sinds de omzetting geen gebruik meer maken van Instant Payment (binnen twee minuten geld overboeken). Sinds de omzetting geldt: maakt u op een werkdag voor 13.00 uur geld over naar uw tegenrekening? Dan geven wij uw opdracht nog diezelfde dag door aan de bank waar uw tegenrekening loopt. Maakt u op werkdagen na 13.00 uur geld over? Dan staat het bedrag uiterlijk de volgende werkdag op uw tegenrekening.

Automatische  incasso
U kunt sinds de omzetting niet meer sparen via een automatische incasso.  Als u automatisch wilt blijven sparen, kunt u zelf een periodieke overboeking instellen van uw tegenrekening naar uw internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden.
Wijzigingen Depositosparen
De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop de rente wordt berekend is anders. Bij Nationale-Nederlanden wordt altijd het werkelijke aantal dagen in een maand en het werkelijke aantal dagen in een jaar geteld. In een schrikkeljaar is dat dus 366 dagen.

Bij een Delta Lloyd of OHRA deposito verschilde de manier per deposito:

Een deposito met een looptijd van 1 jaar
Het werkelijke aantal dagen in een maand werd geteld. Het aantal dagen in een jaar werd op 360 dagen gesteld.

Een deposito met een looptijd langer dan 1 jaar en geopend na 1 januari 2013
Het werkelijke aantal dagen in een maand werd geteld. Het aantal dagen in een jaar werd op 365 gesteld.

Een deposito met een looptijd langer dan 1 jaar en geopend vóór 2013
Het aantal dagen in een maand werd op 30 gesteld. Het aantal dagen in een jaar werd op 360 dagen gesteld.

Deze wijziging is altijd nadelig als u op het moment van de omzetting
-  een deposito had met een looptijd van 1 jaar
-  een deposito had dat is geopend na 1 januari 2013 en met een einddatum na 31 december 2019

Deze wijziging is soms nadelig als u op het moment van de omzetting
- een deposito had dat is geopend voor 1 januari 2013.

Was deze wijziging in uw nadeel? Dan hebben wij u hierover geïnformeerd. U heeft dan een compensatie gekregen voor het rentebedrag dat u misloopt. U heeft dit bedrag op uw Internet Spaarrekening ontvangen in de week voor de omzetting.


De manier waarop de boete wordt berekend als u uw deposito eerder stopt

Is de rente op uw deposito hoger dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u na de omzetting geen boete of administratiekosten van € 50,- meer.

Is de rente op uw deposito lager dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u opnamekosten. De manier waarop die worden berekend wordt anders. Is deze nieuwe berekening nadelig voor u? Dan zal Nationale-Nederlanden u voor het verschil compenseren.

Hoe wordt de boete berekend?
- Eerst kijken we naar de resterende looptijd van uw deposito, in jaren (naar boven afgerond).
- Daarna bekijken wij wat de actuele rente is die op dat moment geldt voor een deposito met die looptijd.
-  Het verschil tussen die actuele rente en de rente op uw deposito vermenigvuldigen wij met uw inleg en met de resterende looptijd.

Voorbeeld
Stel, u heeft een deposito geopend voor € 5.000,- met een looptijd van 10 jaar. U ontvangt daarover 1,95% rente.

Na 5 jaar en 6 maanden stopt u uw deposito. De resterende looptijd is dan 4 jaar en 6 maanden. Dit ronden wij af op 5 jaar. Stel, de actuele rente voor een deposito met een looptijd van 5 jaar is op dat moment 2,25%. Het verschil tussen de actuele rente en de rente op uw deposito is dan 0,30% (2,25%-1,95%). U betaalt dan € 67,50 aan opnamekosten: 0,30% (renteverschil) x € 5.000 (uw inleg) x 4,5 jaar (resterende looptijd) = € 67,50

Veelgestelde vragen
Blijven mijn spaartegoeden beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan?

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximumbedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de pagina Nationale-Nederlanden Bank.

Ik wil graag automatisch blijven sparen op mijn internetspaarrekening. Hoe kan ik dit regelen?
U kunt op uw tegenrekening een periodieke overboeking instellen naar uw internetspaarrekening. Vergeet niet om uw aangepaste rekeningnummer te gebruiken.
Hoe kan ik mijn bij- en afschrijvingen van voor de omzetting nog inzien?

U kunt uw bij- en afschrijvingen van voor de omzetting niet meer inzien. In mijn.nn en de NN App ziet u alleen de bij- en afschrijvingen vanaf de omzetting.

Ik heb naast mijn internetspaarrekening bij Delta Lloyd en/of OHRA al een internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Wat is hiermee gebeurd bij de omzetting?

Bij de omzetting is er niets veranderd aan uw bestaande internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Wij hebben een nieuwe internetspaarrekening voor u geopend. Hierop hebben we het saldo van uw Delta Lloyd Internet Spaarrekening of OHRA Internet Spaarrekening gestort. Beide rekeningen zijn sinds de omzetting zichtbaar in mijn.nn. U kunt er zelf voor kiezen om rekeningen samen te voegen door het saldo via uw tegenrekening van de ene naar de andere rekening over te boeken en één van de twee rekeningen te beëindigen.

Waarom vraagt Nationale-Nederlanden om gegevens van de mederekeninghouder van mijn tegenrekening?

We vragen deze informatie om te voldoen aan de sanctiewetgeving. Het is verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land die op een sanctielijst staat. Dit betekent onder andere dat wij verplicht zijn om te controleren of onze rekeninghouders, maar ook de mederekeninghouder op een tegenrekening, op een van de (internationale) sanctielijsten staan.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?