Ga direct naar inhoud

SpaarZakelijkPlus

Beëindiging SpaarZakelijkPlus

Op 30 september 2021 beëindigen we de rekeningen. We maken het saldo van de rekening over naar de betaalrekening van de klant.

Waarom stopt Nationale-Nederlanden met SpaarZakelijkPlus?

SpaarZakelijkPlus is een spaarrekening met papieren formulieren en afschriften. Dit levert geen bijdrage aan een duurzame toekomst. Daarnaast gelden voor zakelijke bankproducten vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vanaf 2020 striktere regels voor het identificeren en verifiëren van onze zakelijke klanten, in het bijzonder de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Dit is voor ons erg arbeidsintensief en niet volledig te automatiseren. Daarom hebben we besloten om te stoppen met SpaarZakelijkPlus.

Waarom vraagt Nationale-Nederlanden mijn betaalrekeningnummer?

Om het bedrag op uw SpaarZakelijkPlus Rekening over te kunnen maken, hebben wij het rekeningnummer van de betaalrekening nodig. Deze betaalrekening moet op dezelfde naam staan als de SpaarZakelijkPlus Rekening.

Waarom is het belangrijk dat de gekoppelde betaalrekening een zakelijke rekening is?

Het overmaken van het saldo rechtstreeks naar de privérekening van de begunstigde van bijvoorbeeld de stamrecht of pensioen B.V. heeft mogelijk fiscale gevolgen. Om dit te voorkomen benadrukken we dat het van groot belang is dat de betaalrekening een zakelijke rekening is op naam van de onderneming.

Hoe kan ik de betaalrekening veilig doorgeven aan Nationale-Nederlanden?

U kunt onderstaand formulier invullen en verzenden met een kopie bankafschrift en kopie identiteitsbewijs van de tekenbevoegde. Zo kunnen we controleren of de betaalrekening op dezelfde naam staat als de SpaarZakelijkPlus Rekening. Via de Kamer van Koophandel checken we of degene van wie we een kopie identiteitsbewijs hebben ontvangen tekenbevoegd is en dus bevoegd is om het betaalrekeningnummer aan ons door te geven. We maken alleen bedragen over naar het geverifieerde rekeningnummer.

U kunt het volledig ingevulde formulier met de gevraagde kopieën zonder postzegel opsturen naar:

Nationale-Nederlanden Bank N.V.
NN Bank Service Sparen
Antwoordnummer 21
2509 VB Den Haag

Wat kan ik verder doen met het saldo van mijn stamrecht of pensioen B.V.?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het geld van uw stamrecht of pensioen B.V. onder te brengen. Aan de mogelijkheden zitten fiscale consequenties. Wat voor u wel of niet interessant is, hangt af van uw situatie. We raden u aan om dit met uw financieel adviseur te bespreken.

Spaarrekening voor pensioen- en stamrechtgelden

SpaarZakelijkPlus is een spaarrekening bij Nationale-Nederlanden Bank voor vennootschappen met pensioen- en stamrechtgelden.

Deposito­garantie­­stelsel

Uw spaargeld bij Nationale-Nederlanden Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit garandeert tegoeden tot maximaal € 100.000,- per persoon, per bank.

Nationale-Nederlanden Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Meer informatie

Ons rentebeleid

Lees meer over ons spaarbeleid en bekijk de actuele rentestanden.

Spaarbeleid

Actuele rentes

Storten en opnemen

Geld overmaken naar uw SpaarZakelijkPlus Rekening

U kunt eenvoudig geld overmaken naar uw SpaarZakelijkPlus Rekening. Meestal duurt het 3 à 5 werkdagen voordat de overboeking van uw tegenrekening bij ons binnenkomt. Dit hangt af van de bank waar u uw tegenrekening heeft lopen. Zodra wij uw overboeking ontvangen, krijgt u een afschrift. U kunt alleen geld overmaken vanaf een tegenrekening die u bij de aanvraag heeft opgegeven.

Geld opnemen van uw SpaarZakelijkPlus Rekening

Als u tussentijds een bedrag wilt opnemen van uw SpaarZakelijkPlus Rekening, dan maakt u gebruik van het opnameformulier. Nadat wij de opdracht hebben ontvangen duurt het ongeveer twee werkdagen voordat het geld beschikbaar is op uw tegenrekening. De overboekingen lopen uitsluitend via de gekoppelde tegenrekening van de rekeninghouder (de vennootschap).

Het opnameformulier kunt u sturen naar:

Nationale-Nederlanden
T.a.v. NN Bank Service Sparen
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

U ontvangt een fiscaal jaaroverzicht en papieren rekeningafschriften zodra er een mutatie op de SpaarZakelijkPlus Rekening heeft plaatsgevonden. Online inzicht verkrijgen is niet mogelijk.

Wijzigen

Wijziging doorgeven

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef het aan ons door via het wijzigingsformulier.

SpaarZakelijkPlus Rekening opheffen

Uw SpaarZakelijkPlus Rekening heft u schriftelijk op met het opnameformulier. Na ontvangst van uw opdracht boeken wij uw totale spaartegoed met rente over naar uw tegenrekening en heffen wij de spaarrekening voor u op. Wij boeken alleen bedragen over naar het rekeningnummer dat van u bij ons bekend is. Wij betalen geen bedragen aan anderen.

Het opnameformulier kunt u sturen naar:

Nationale-Nederlanden
T.a.v. NN Bank Service Sparen
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

uniqueid