Spaarbeleid

Sinds 1845 geven wij vorm aan onze sterke positie als spaarbank. Dit kan alleen wanneer wij onze klanten goed blijven bedienen. Met passende spaarproducten en zorgvuldige dienstverlening.

Bij Nationale-Nederlanden stellen we het klantbelang centraal. Dit betekent dat we een focus hebben. En die ligt op jou als onze klant en jouw wensen en behoeften. Deze hanteren we als uitgangspunt voor onze dienstverlening. Ook vragen we continu naar - en baseren we ons handelen op - feedback van onze klanten. Hierdoor blijven we de klantervaringen continu verbeteren. Zo streven we naar een duurzame relatie met onze klanten. En naar duurzame resultaten voor ons bedrijf.

Modern spaarbeleid

De AFM heeft in 2010 in overleg met de banken, principes van een ‘modern spaarbeleid’ opgesteld. De principes van het modern spaarbeleid zijn:

 • Voorkom voorzienbare teleurstellingen bij spaarders
 • Communiceer duidelijk en niet misleidend
 • Zorg voor een overzichtelijk en toegankelijk aanbod
 • Leg het spaarbeleid vast en zorg dat je het aan de klant kunt uitleggen

Deze principes van het modern spaarbeleid zijn als volgt doorgevoerd in het spaarbeleid van Nationale-Nederlanden en streven wij na:

Wat wij nastreven

 • Nationale-Nederlanden Bank is een transparante bank met een stabiel en consistent prijsbeleid.
 • Bij vergelijkbare (bank)spaarproducten zijn nieuwe en bestaande klanten voor ons even belangrijk.
 • Nationale-Nederlanden Bank hanteert geen dakpanconstructies. Bij een dakpanconstructie wordt op bestaande spaarrekeningen minder rente gegeven. Dit gebeurt stap voor stap en is onafhankelijk van de marktrente. Terwijl bij een nieuwe spaarrekening klanten een aantrekkelijke (tijdelijke) hogere rente krijgen.
 • Het aanbod van spaarproducten van Nationale-Nederlanden is overzichtelijk. En goed terug te vinden op onze website.
 • De communicatie van Nationale-Nederlanden is duidelijk en begrijpelijk. Zodat je als klant weet en begrijpt wat je van je spaarproducten mag verwachten.
 • Klanten worden actief en tijdig geïnformeerd als de rente wijzigt.
 • Een deposito bij Nationale-Nederlanden Bank stopt vanzelf op de einddatum. Het depositobedrag wordt op de einddatum op de internetspaarrekening van de klant gestort. De klant krijgt een e-mail voordat het deposito afloopt.

Onze spaarproducten

De spaarproducten die Nationale-Nederlanden aanbiedt:

 • Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Zijn eenduidig, helder, overzichtelijk en toegankelijk.
 • Hebben kenmerken en voorwaarden die eenvoudig te raadplegen zijn.
 • Kennen geen onnodig ingewikkelde producteigenschappen.
 • Hebben geen risico’s in zich die de klant vooraf niet heeft kunnen overzien.
 • Kennen geen onredelijk beperkende voorwaarden.
 • Kennen kosten die in relatie staan tot de gemaakte kosten.

De rente van onze spaarproducten

Wij baseren de rente van onze spaarproducten op vijf zaken:

1. De marktrentes
2. Het spaargedrag van onze klanten
3. Het evenwicht tussen spaargeld en leningen
4. De kosten die wij maken voor onze spaarrekeningen
5. De spaarrentes van de andere aanbieders in de markt

 • We veranderen de rente alleen als daarvoor een goede reden is. Daarbij zoeken we naar de beste balans tussen het belang van de klant én die van de bank.
 • Bij rentewijzigingen informeert Nationale-Nederlanden de klanten met Internetsparen van tevoren over de rentewijziging via een e-mail.
 • Op onze website vermelden we de actuele rentepercentages.

Lees meer over je spaarrente bij Nationale-Nederlanden

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact