Ga direct naar inhoud

Spaarbeleid

Vanuit onze wortels, die teruggaan naar het jaar 1845, willen wij verder vormgeven aan onze sterke positie als spaarbank. Dit kan alleen wanneer wij onze klanten blijvend goed bedienen met adequate spaarproducten en zorgvuldige dienstverlening.

Bij Nationale-Nederlanden stellen we het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij ernaar streven om altijd te focussen op onze klanten en hun wensen en behoeften, en deze als uitgangspunt te hanteren voor onze dienstverlening. Ook vragen wij continu naar - en baseren wij ons handelen op - feedback van onze klanten, om zo hun klantervaringen continu te blijven verbeteren. Zo blijven we streven naar een duurzame relatie met onze klanten en naar duurzame resultaten voor ons bedrijf.

Uitgangspunt voor ons spaarbeleid zijn de principes van het ‘modern spaarbeleid’ van de AFM. Ons spaarbeleid borgt, dat wij op adequate en duurzame wijze invulling blijven geven aan onze rol als een betrouwbare bank op de spaarmarkt.

Modern spaarbeleid

In overleg met de banken heeft de AFM in 2010 principes van een ‘modern spaarbeleid’ opgesteld. De principes van het modern spaarbeleid zijn:

 • Voorkom voorzienbare teleurstellingen bij spaarders
 • Communiceer duidelijk en niet misleidend
 • Zorg voor een overzichtelijk en toegankelijk aanbod
 • Leg het spaarbeleid vast en zorg dat je het aan de klant kunt uitleggen

Deze principes van het modern spaarbeleid zijn als volgt doorgevoerd in het spaarbeleid van Nationale-Nederlanden:

Klantbelang centraal

 • Nationale-Nederlanden Bank is een transparante bank met een stabiel en consistent prijsbeleid.
 • Bij vergelijkbare (bank)spaarproducten zijn nieuwe en bestaande klanten voor ons even belangrijk.
 • Nationale-Nederlanden Bank hanteert geen dakpanconstructies. Een dakpanconstructie is een constructie waarbij onafhankelijk van de marktrente, op bestaande spaarrekeningen stap voor stap minder rente gegeven wordt. Terwijl bij een nieuwe spaarrekening klanten een aantrekkelijke (tijdelijke) hogere rente krijgen.
 • Het aanbod van spaarproducten van Nationale-Nederlanden is overzichtelijk en goed terug te vinden op onze website.
 • De communicatie van Nationale Nederlanden is duidelijk en begrijpelijk zodat onze klanten weten en begrijpen wat ze van hun spaarproducten mogen verwachten.
 • Klanten worden actief en tijdig geïnformeerd in het geval dat de rente wijzigt.
 • Een deposito bij Nationale-Nederlanden Bank stopt vanzelf op de einddatum. Het depositobedrag wordt op de einddatum op Internetsparen van de klant gestort. De klant krijgt een e-mail voordat het deposito afloopt.

Onze spaarproducten

De spaarproducten die Nationale-Nederlanden aanbiedt:

 • Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
 • Zijn eenduidig, helder, overzichtelijk en toegankelijk
 • Hebben kenmerken en voorwaarden die eenvoudig te raadplegen zijn
 • Kennen geen onnodig ingewikkelde producteigenschappen
 • Hebben geen risico’s in zich die de klant vooraf niet heeft kunnen overzien
 • Kennen geen onredelijk beperkende voorwaarden
 • Kennen kosten die in relatie staan tot de gemaakte kosten

De rente van onze spaarproducten

Wij baseren de rente van onze spaarproducten op vijf zaken:

1. De marktrentes
2. Het spaargedrag van onze klanten
3. Het evenwicht tussen spaargeld en leningen
4. De kosten die wij maken voor onze spaarrekeningen
5. De spaarrentes van de andere aanbieders in de markt

 • Bij het vaststellen van de rente streven wij naar een ‘eerlijke rente’ door het belang van de klant en het belang van de bank in evenwicht te houden. Wij verhogen of verlagen de rente niet zonder dat wij daartoe een goede aanleiding zien.
 • Bij rentewijzigingen informeert Nationale-Nederlanden Bank de klanten met Internetsparen van tevoren over de rentewijziging via een e-mail.
 • Op onze website vermelden we altijd de actuele rentepercentages.

Lees meer over uw spaarrente bij Nationale-Nederlanden


Kunnen wij je helpen?

Je kunt met ons bellen en chatten van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.