Ga direct naar inhoud

Uitleg over de spaarrente

Hoe komt uw spaarrente tot stand?

De spaarrente wordt o.a. beïnvloed door de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB berekent momenteel een negatieve rente over het geld dat financiële instellingen verplicht zijn bij de ECB te plaatsen. Dit betekent dat banken hogere kosten moeten maken om geld te bewaren bij de ECB en dat heeft gevolgen voor de spaarrente die banken aan klanten geven. Door de rente laag te houden wil de ECB de economie stimuleren. Lage rente moet tot extra investeringen en vervolgens economische groei leiden.
Bij het vaststellen van onze spaarrentes houdt Nationale-Nederlanden rekening met de ontwikkelingen op 5 zaken. Deze 5 zaken zijn hieronder elk apart uitgewerkt, maar kunnen wel verband met elkaar houden.

Bent u benieuwd of u nog goed zit bij ons met uw spaarrente? Dan is het goed om te weten dat Nationale-Nederlanden ook met de huidige spaarrentes nog steeds één van de hoogste rentes heeft voor een spaarproduct zonder beperkende voorwaarden.

Wij baseren de tarieven van onze spaarproducten op vijf zaken:

  • De marktrentes
  • Het evenwicht tussen spaargeld en leningen
  • Het spaargedrag van onze klanten
  • De kosten die wij maken voor onze spaarrekeningen
  • De spaarrentes van de andere aanbieders in de markt

1. De marktrentes

Het spaargeld dat u aan Nationale-Nederlanden toevertrouwt, lenen we weer uit aan anderen. Wij doen dit voor een deel in de vorm van hypotheken en leningen die wij verstrekken aan consumenten in Nederland. Dit geld lenen we uit tegen vergoedingen die gebaseerd zijn op de rentes van de geld- en kapitaalmarkt en de hypotheek- en leenrentes van andere aanbieders in de markt. De ontwikkeling van de marktrentes in de geld- en kapitaalmarkt en in de markt van hypotheken en kredieten zijn hiermee ook van invloed op de hoogte van onze spaarrente.

2. Het evenwicht tussen spaargeld en leningen

Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen het spaargeld dat Nationale-Nederlanden ontvangt en weer uitleent. Als er langdurig (veel) meer spaargeld binnenkomt dan wij aan leningen verstrekken, dan levert ons dat geen inkomsten op. Dat kan aanleiding zijn om de spaarrente te verlagen om er zo voor te zorgen dat we minder spaargeld binnenkrijgen.

3. De spaarrentes van de andere aanbieders in de markt

Spaargeld is voor Nationale-Nederlanden Bank belangrijk. Als bank verstrekken wij leningen aan onze klanten. Hiervoor hebben we geld nodig. Aan de ene kant halen we geld op uit de markt (van professionele investeerders) en aan de andere kant gebruiken we hiervoor het spaargeld van consumenten. Nationale-Nederlanden Bank streeft naar een goede balans tussen deze twee kanalen . De spaarrente is een middel om goed te kunnen sturen hoeveel spaargeld wij binnen krijgen. Als de spaarrente bij Nationale-Nederlanden Bank veel lager is dan die bij andere banken verliezen wij spaargeld. En als de spaarrente bij Nationale-Nederlanden Bank veel hoger is dan die bij andere banken, krijgen wij veel nieuw spaargeld binnen.

Als wij te weinig spaargeld binnen krijgen kan dat betekenen dat we minder leningen kunnen verstrekken dan wij zouden willen. Het kan ook betekenen dat wij deze leningen op een andere, wellicht duurdere, manier moeten financieren met geld van de professionele investeerder. Dit kan betekenen dat de rente op de leningen die wij verstrekken omhoog moet.

Als wij te veel spaargeld binnen krijgen dan wij nodig hebben voor de leningen die wij verstrekken, kan dat betekenen dat wij tegenover dat spaargeld geen inkomsten hebben. Ook dat zou tot gevolg kunnen hebben dat wij de rente over de leningen die wij verstrekken moeten verhogen.

4. De kosten die wij maken voor onze spaarrekeningen

De kosten die wij maken voor spaarrekeningen hebben invloed op de rente op onze spaarproducten. Zo zijn de kosten voor het beheren van een internetspaarrekening waarbij alle processen automatisch verlopen relatief laag. Daardoor kunnen we voor een internetspaarrekening een relatief hoge rente vergoeden. Heeft u een traditionele spaarrekening waarbij u niet online de rekening kunt inzien en beheren? Dan ontvangt u een lagere rentevergoeding. Reden hiervoor is dat het ons meer geld kost om bijvoorbeeld overboekingsformulieren te verwerken, papieren afschriften te verzenden en uw betaalopdrachten te verwerken.

5. Het spaargedrag van onze klanten

Voor het evenwicht tussen spaargeld en leningen volgt Nationale-Nederlanden actief de totale hoeveelheid spaargeld op de spaarrekeningen. Het spaargedrag van onze klanten is daarbij van belang. Daarvoor volgen we onder andere actief de volgende gegevens:

  • De (verwachte) hoeveelheid aan spaargeld die onze bestaande klanten opnemen of storten.
  • De (verwachte) toestroom van nieuwe klanten en het spaargeld dat zij storten en wellicht ook weer opnemen

Een wijziging van het spaargedrag van onze klanten kan voor ons aanleiding zijn om de spaarrentes aan te passen.

Lees meer over ons spaarbeleid