Ga direct naar: inhoud

De vermogensrendementsheffing wordt per 2017 aangepast

11 juli 2016

Box 3-heffing, vermogensrendementsheffing of de heffing over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Drie namen voor hetzelfde. Maar hoe we het ook noemen, het is een belasting die heel wat teweeg brengt. Vrij van kritiek is de belasting nooit geweest, vooral door de onvoorzien hoge belastingdruk. Met als gevolg dat per 2017 de regeling wordt aangepast.

Wat is er aan de hand?

In 2001 is de vermogensrendementsheffing – als onderdeel van de Wet inkomstenbelasting 2001 – geïntroduceerd. Deze heffing verving enerzijds de slecht functionerende inkomstenbelastingheffing over vermogensinkomsten en anderzijds de vermogensbelasting. In het systeem van de vermogensrendementsheffing wordt niet het werkelijke inkomen uit vermogen belast maar een verondersteld rendement. Dit, in fiscale termen, forfaitaire rendement is indertijd op 4% gesteld en geldt tot op de dag van vandaag. Maar dat gaat veranderen. Met ingang van 2017 wordt de regeling aangepast.

Bij de introductie van de regeling ging de wetgever ervan uit dat een rendement van 4% gerealiseerd moet kunnen worden. De praktijk is anders. De spaarrente bedraagt momenteel nog minder dan een kwart van dit forfaitaire rendement. Uitgaande van het huidige heffingsvrije vermogen (€ 24.437,-), het huidige belastingpercentage in box 3 van 30% en een rentevergoeding van 0,8% betaal je bij een spaartegoed van € 73.000 ,- net zo veel inkomstenbelasting als je aan rente ontvangt. De belastingdruk bedraagt dan 100%. Wie meer dan dit spaarbedrag heeft, betaalt zelfs méér belasting dan hij aan rente ontvangt. Maar ook voor ‘kleine spaarders’ is de belastingdruk hoog. Zo bedraagt de belastingdruk voor iemand met een spaartegoed van € 50.000,- afgerond 77%.

Box 3-heffing vanaf 2017

Volgend jaar wordt de vermogensrendementsheffing aangepast. Voor kleine spaarders wordt de belastingdruk te hoog geacht. De huidige eenvoud wordt verruild voor een gestaffeld tarief (zie de tabel). Bij rendementsklasse I wordt een rendement verondersteld van 1,63%, bij rendementsklasse II is dat 5,39%. De grondslag is het saldo van bezittingen en schulden in box 3 na aftrek van een heffingsvrij vermogen van € 25.000,-.

‘Kleine spaarders’ betalen door deze aanpassing minder vermogensrendementsheffing. ‘Grote spaarders’ daarentegen meer. De reden: naarmate mensen over een groter vermogen beschikken, moet een hoger rendement zijn te realiseren. Voer voor nieuwe procedures. Vanaf een vermogen in box 3 van afgerond € 245.000,- betaal je in 2017 méér vermogensrendementsheffing dan nu het geval is.

Conclusie

‘Kleine spaarders’ mogen zich vanaf volgend jaar verheugen op een verlaagde belastingdruk. ‘Grote spaarders’ gaan daarentegen méér belasting betalen. Hoe houdbaar de (aangepaste) systematiek van de vermogensrendementsheffing is, zal nog moeten blijken.

Gratis spaarrekening

Onze spaarrekening biedt een variabele rente, is gratis en in drie eenvoudige stappen aan te vragen.

Lees meer

Spaarrekening openen

Open nu eenvoudig een gratis spaarrekening en profiteer van de variabele rente.

Spaarrekening openen