Ga direct naar inhoud

Bonus malus ladder Autoverzekering

 • Korting op je premie voor ieder schadevrij jaar
 • Tot maar liefst 80% no-claimkorting

Bekijk de Autoverzekering

Sluit nu af

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bouw je op tijdens de periode dat je autoverzekering loopt. Voor ieder jaar dat je geen schade claimt, klim je op de schadevrije jaren tabel. Elk jaar stijgt daarmee de korting op je premie, tot het maximum van maar liefst 80%.


Schadevrije jaren tabel

Hieronder vind je de bonus-malus-ladder waar Nationale-Nederlanden mee werkt en zie je hoeveel korting je krijgt. Je ziet ook het aantal schadevrije jaren in het eerstvolgende verzekeringsjaar wanneer je geen, één of meer schades claimt in een verzekeringsjaar. Bij 4 of meer schades val je altijd terug naar -5 schadevrije jaren.

Schadevrije jaren Korting Geen schade in een jaar Bij 1 schade in een jaar Bij 2 schades in een jaar Bij 3 schades in een jaar
> = 20 80% plus 1 10 5 0
19 79.5% 20 10 5 0
18 79% 19 10 5 0
17 78.5% 18 10 5 0
16 78% 17 10 5 0
15 77% 16 10 5 0
14 76% 15 9 4 -1
13 75.5% 14 8 3 -2
12 74.5% 13 7 2 -3
11 74% 12 6 1 -4
10 73% 11 5 0 -5
9 72% 10 4 -1 -5
8 70.5% 9 3 -2 -5
7 69% 8 2 -3 -5
6 68% 7 1 -4 -5
5 66% 6 0 -5 -5
4 63.5% 5 -1 -5 -5
3 61% 4 -2 -5 -5
2 58% 3 -3 -5 -5
1 54% 2 -4 -5 -5
0 47% 1 -5 -5 -5
-1 41% 0 -5 -5 -5
-2 31% -1 -5 -5 -5
-3 20% -2 -5 -5 -5
-4 5% -3 -5 -5 -5
-5 0% -4 -5 -5 -5

Hoe werken schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn de jaren dat je geen schade hebt geclaimd bij je autoverzekeraar. Vanaf het moment dat een autoverzekering op je naam staat, bouw je schadevrije jaren op. Rijd je een jaar schadevrij? Dan krijg je er altijd één schadevrij jaar bij. Hoe langer je schadevrij rijdt, hoe hoger je no-claimkorting. Je krijgt dus korting op je premie als je geen schade claimt.

Welke schades hebben geen invloed op mijn schadevrije jaren?

Je valt onder andere niet terug in het aantal schadevrije jaren bij schades die:

 • je zelf betaalt;
 • volledig verhaald worden op de tegenpartij;
 • vallen onder de aanvullende modules Schade Inzittenden, Rechtsbijstand en Pechhulp;
 • vallen onder de onderdelen Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit bij WA Plus en WA All risk;
 • ontstaan als je buiten je schuld een fietser of voetganger aanrijdt.

In de voorwaarden lees je precies welke schades geen invloed hebben op je schadevrije jaren.

Als je schadevrije jaren verliest, heeft dit gevolgen voor de korting op je autopremie. Daarom is het altijd handig om contact met ons op te nemen om te checken wat de gevolgen zijn als je schade hebt. Bij kleine schades kan het soms slimmer zijn om de schade zelf te betalen in plaats van dat je de schade claimt.

Hoeveel schadevrije jaren verlies ik?

Claim je schade en is de schade gedekt? Dan verlies je altijd 5 schadevrije jaren, behalve als je de schade zelf betaalt. Of als je negatieve schadevrije jaren hebt. Dan verlies je minder dan 5 jaar en kom je uit op –5 schadevrije jaren. Wordt de schade volledig op de tegenpartij verhaald? Dan behoud je je schadevrije jaren. Heb je 15 of meer schadevrije jaren? Dan val je bij 1 schade altijd terug naar 10 schadevrije jaren.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Wil je weten hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd? Je vindt dit terug op je polis en in mijn.nn. Ben je (nog) geen klant en wil je een nieuwe autoverzekering aanvragen? Bij je huidige autoverzekeraar kun je jouw schadevrije jaren opvragen. Bij het opzeggen van je autoverzekering krijg je een royementsverklaring met daarin het aantal schadevrije jaren die je hebt opgebouwd óf het aantal negatieve schadevrije jaren. Heb je nog nooit een autoverzekering op jouw naam gehad? Dan heb je nul schadevrije jaren.

Let op! Je kunt je schadevrije jaren maar voor één autoverzekering gebruiken. Wil je je schadevrije jaren voor een verzekering bij Nationale-Nederlanden gebruiken? Beëindig dan eerst je huidige autoverzekering.

Autoverzekering van Nationale-Nederlanden

Bij Nationale-Nederlanden kun je kiezen voor de Autoverzekering WA, WA Plus of WA All risk. Je kunt je Autoverzekering uitbreiden met de aanvullende modules Schade Inzittenden, Rechtsbijstand en Pechhulp.

Let op! De WA dekking van je Autoverzekering is niet hetzelfde als een Aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die jij per ongeluk veroorzaakt aan anderen of hun spullen. Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je niet verzekerd voor de schade die je met een auto veroorzaakt. Met een WA verzekering verzeker je schade die veroorzaakt is door, of te maken heeft met een motorvoertuig. Een WA verzekering voor je auto is in Nederland wettelijk verplicht voor iedereen met een motorrijtuig.

Bereken je premie


Veelgestelde vragen

Hoe lang zijn mijn schadevrije jaren geldig na het beëindigen van mijn polis?

Na het stopzetten van je verzekering ontvang je een verklaring met het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Sluit je binnen vier jaar een nieuwe Nationale-Nederlanden Autoverzekering af? Dan ontvang je premiekorting voor de opgebouwde schadevrije jaren uit de verklaring.

Stap je over naar een andere verzekeraar? Dan ligt het aan het acceptatiebeleid van de verzekeraar of je jouw opgebouwde schadevrije jaren mee kunt nemen.

Ik heb een tweede auto gekocht. Geldt dan voor die auto hetzelfde aantal schadevrije jaren als voor mijn eerste auto?

Nee, schadevrije jaren van een reeds verzekerde auto zijn uniek en gelden alleen voor die specifieke auto. Je kunt de schadevrije jaren niet gebruiken voor een andere auto.

Voor de tweede, derde of vierde auto die jij, je inwonende partner of inwonende kind(eren) verzekeren bij Nationale-Nederlanden krijg je wel 10% korting op de premie van de auto die je extra verzekert.

Hoe bouw je schadevrije jaren op met je Autoverzekering?

Elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je er één schadevrije jaar bij. Claim je geen, één of meer schades in een verzekeringsjaar? Dan val je terug naar het aantal schadevrije jaren zoals in de tabel staat. Bij 4 of meer schades val je altijd terug naar -5 schadevrije jaren.

Kan ik mijn schadevrije jaren overdragen aan iemand anders?

Je kunt de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd overdragen aan je (ex-)partner. Zo draag je je schadevrije jaren over:

Wat gebeurt er met schadevrije jaren bij overlijden?

De door een overledene opgebouwde schadevrije jaren, kunnen worden overgedragen aan de achterblijvende partner die op hetzelfde adres woont.

Een overlijden kun je melden via onze nabestaandendesk. Gebruik hiervoor het formulier Overlijden melden.

Ik ga scheiden. Hoe zit het met onze opgebouwde schadevrije jaren?

De opgebouwde schadevrije jaren zijn voor degene die de autoverzekering op zijn naam heeft staan (de verzekeringnemer). Wie dat is, staat op je polis. Bij een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap kan de verzekeringnemer de schadevrije jaren overdragen aan de ex-partner. Jullie kunnen ook afspreken de schadevrije jaren onderling te verdelen.

Echtscheidingsconvenant

Zijn de schadevrije jaren opgenomen in je echtscheidingsconvenant? Stuur dan, naast een afstandsverklaring, ook dat deel van het convenant waaruit blijkt dat de rechter de verdeling heeft bepaald. Weigert de verzekeringnemer afstand te doen? Dan is bepalend wat er in het echtscheidingsconvenant staat. Voor het overdragen van schadevrije jaren is een door beide partijen ondertekende afstandsverklaring nodig.

Kan ik de schadevrije jaren van mijn leaseauto overnemen?

Ja dat kan. Hiervoor heb je een ‘leaseverklaring’ van je leasemaatschappij nodig. Hierin staat hoeveel opgebouwde schadevrije jaren je hebt. Bij het afsluiten van je autoverzekering vragen we om deze verklaring. Stuur de leaseverklaring mee als bijlage bij het Contactformulier Schadeverzekering. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over het aantal schadevrije jaren dat je mee kunt nemen.

Wil je een Autoverzekering aanvragen? En heb je nog geen bevestiging ontvangen over het aantal schadevrije jaren dat je mee kunt nemen? Geef dan 0 schadevrije jaren op in de aanvraag. Zodra Nationale-Nederlanden heeft bepaald hoeveel schadevrije jaren je mee kunt nemen, wordt dit verwerkt en ontvang je een nieuwe polis.

Ik heb in het buitenland een autoverzekering gehad. Kan ik deze schadevrije jaren meenemen?

Ja dat is mogelijk als je autoverzekering in het buitenland gestopt is. Vraag aan je buitenlandse verzekeraar een Engels- of Nederlandstalige schriftelijke verklaring van jouw schadevrije jaren. Dit wordt ook wel een royementsverklaring genoemd. Nationale-Nederlanden accepteert schadevrije jaren van een originele buitenlandse verklaring. Voorwaarde is wel dat uit de verklaring duidelijk blijkt om hoeveel schadevrije jaren het gaat. De geldigheidsduur van een buitenlandse verklaring is vier jaar.

Stuur de verklaring van de buitenlandse verzekeraar mee als bijlage bij het Contactformulier Schadeverzekering. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over het aantal schadevrije jaren dat je mee kunt nemen.

Wil je een Autoverzekering aanvragen? En heb je nog geen bevestiging ontvangen over het aantal schadevrije jaren dat je mee kunt nemen? Geef dan 0 schadevrije jaren op in de aanvraag. Zodra Nationale-Nederlanden heeft bepaald hoeveel schadevrije jaren je mee kunt nemen, wordt dit verwerkt en ontvang je een nieuwe polis.

Belangrijke informatie over de Autoverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Autoverzekering. Op je polisblad of in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Autoverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Autoverzekering WA

Verzekeringskaart Autoverzekering WA Plus

Verzekeringskaart Autoverzekering WA All risk

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het vanuit de verzekeraar nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeert de verzekeraar je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht. Ook legt de verzekeraar uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade?

Als je een schade doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Dit doet de verzekeraar onder andere met behulp van de gegevens die op het schadeformulier staan, inlichtingen die jij en je (eventuele) tegenpartij de verzekeraar geven, en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

Ben je verzekerd voor je schade? En is je tegenpartij aansprakelijk? Dan zal de verzekeraar jouw schade op hem proberen te verhalen. Of op zijn verzekeraar.

Ben je niet verzekerd voor je schade? En is je tegenpartij aansprakelijk? In sommige gevallen kan de verzekeraar je dan proberen te helpen om je schade te verhalen. Hoe dat werkt lees je op www.nn.nl/dsa.

Ben je zelf aansprakelijk? Dan neemt de verzekeraar contact op met je tegenpartij of zijn verzekeraar om zijn schade te regelen.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
De verzekeraar regelt de schade met de tegenpartij binnen de verplichtingen die zij heeft. Zij mag schade direct aan je tegenpartij vergoeden of met hem een schikking treffen. Let op! Heb je je tegenpartij laten weten dat je aansprakelijk bent? Of heb je toegezegd dat hij recht heeft op een schadevergoeding? Dan is de verzekeraar daar niet aan gebonden. Zij beoordeelt of je volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade. Je bent bijvoorbeeld aansprakelijk als je een verkeersregel overtreedt: je hebt geen voorrang verleend met je auto en daardoor is het verkeersongeval ontstaan.

WA Plus en WA All risk
Heb je schade aan je eigen auto en kan de schade hersteld worden? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalve als de reparatiekosten van je auto hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde.

Zijn de reparatiekosten van je auto hoger dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde? Dan is je auto total loss. De omvang van de schade is dan gelijk aan dit verschil of als dat hoger is het verschil tussen de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10 procent meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde.

Ben je je auto kwijt door een gebeurtenis die onder het onderdeel Diefstal is verzekerd? Dan is de omvang van de schade gelijk aan: de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis of als dat hoger is de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus tien procent meteen voor de gebeurtenis.

Is er sprake van schade aan of diefstal van accessoires? Dan stelt de verzekeraar de omvang van de schade zo vast: de eerste 12 maanden na aanschaf schrijft zij 1,5% per maand (of een gedeelte daarvan) af op de aanschafprijs. Vanaf de 13e maand na aanschaf schrijft zij 1% per maand (of een gedeelte daarvan) af op de aanschafprijs.

Total loss
Is je auto total loss, of ben je je auto kwijt door een gebeurtenis die onder het onderdeel 'diefstal' is verzekerd? Dan vergoedt de verzekeraar de schade pas als je de eigendom van je auto aan de verzekeraar hebt overgedragen. Ook ben je verplicht om alle zaken die bij je auto horen aan de verzekeraar te overhandigen.
Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Autoverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor kosten die worden gemaakt bij schade van en door autobezit. De auto moet een Nederlands kenteken hebben.


Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact