Ga direct naar inhoud

De buy-out: pensioenaanspraken verzekeren

  • Kiezen voor zekerheid, stabiliteit en soliditeit
  • Nu, straks en op de lange termijn
  • Met persoonlijke aandacht voor jou en de deelnemer

Het belang van de deelnemer staat centraal

Pensioenfondsen zijn nu meer dan ooit bezig met hun toekomst. Schaalgrootte wordt steeds belangrijker en de verantwoordelijkheden nemen toe. Daarnaast is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel een complexe uitdaging. Voor sommige pensioenfondsen is deze nieuwe situatie - met al zijn uitdagingen en tijdsdruk - reden om na te denken of en hoe ze verder willen gaan.


Want te midden van alle veranderingen die er met het nieuwe pensioenstelsel op je afkomen, is er één constante: het belang van de deelnemer. Ben je op zoek naar zekerheid, stabiliteit en soliditeit, nu en op de lange termijn? Dan is een overname van (een deel van) de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds (buy-out) door Nationale-Nederlanden mogelijk een interessante keuze voor de toekomst van (oud-)deelnemers en gepensioneerden. Afhankelijk van de dekkingsgraad zijn daarbij verschillende soorten indexatie mogelijk.

Als grootste uitvoerder van verzekerde pensioenaanspraken in Nederland biedt Nationale-Nederlanden garanties en zekerheid voor deelnemers, nu en op de lange termijn.

Ruime ervaring met buy-outs
We zijn een betrouwbare Nederlandse verzekeraar met ruime ervaring met buy-outs. Wij zorgen voor een vlekkeloze implementatie, met oog voor alle betrokkenen. We faciliteren je daarbij met data en inzichten in de regeling. Zoals inzicht in de betrokkenheid en het keuzegedrag van deelnemers.
Zekerheid voor deelnemers, nu en op de lange termijn

Als grootste uitvoerder van verzekerd pensioen in Nederland bieden wij schaalvoordeel, stabiliteit en soliditeit. Daarnaast bieden we garanties en zekerheid voor deelnemers, nu en op de lange termijn.

Dat realiseren we door actief balansmanagement, een gedisciplineerde kapitaalinzet en actieve risicobeheersing.  Zekerheid voor deelnemers staat voorop bij alles wat we doen. Dat blijkt ook uit onze zeer hoge Solvency-ratio.

Ruime mogelijkheden, ook met indexatie
Wij kunnen premievrije uitkeringsovereenkomsten (DB-regelingen) van het pensioenfonds blijven uitvoeren, met indexatie als daar middelen voor zijn. Ook met een kleine buffer kan indexatie worden ingekocht, waar toeslagverlening nu vaak niet mogelijk is.
Nieuwe opbouw in moderne omgeving
Voor nieuwe opbouw bieden we een flexibel contract met moderne service voor zowel de werkgever als de werknemer. Bijvoorbeeld met een intuïtief deelnemerportaal en voor de werkgever de Human Capital Planner. De Human Capital Planner is een krachtig, online datadashboard dat allerlei pensioen- en HR-inzichten uit de onderneming samenbrengt. En het biedt de werkgever overzicht, inzicht en mogelijkheden tot directe actie.
Succesvolle deelnemercommunicatie en keuzebegeleiding

We willen aanzetten tot actie, begeleiden en ontzorgen. Dat doen we samen. Ons uitgangspunt is dat de deelnemer op de juiste momenten de informatie ontvangt die hij dan nodig heeft. Want relevante communicatie is effectieve communicatie. Niet alleen tijdens de implementatie van de buy-out, maar ook daarna. Zodat deelnemers ook in de toekomst inzicht houden in hun pensioen en de mogelijkheden.

Naast gerichte communicatie bieden wij deelnemers een intuïtief portaal; Mijn NN Inkomen Later. Hier krijgen ze op één plek inzicht in al hun pensioenen en inkomsten en uitgaven later. Ze kunnen zelf aan de slag met hun financiële overzicht en zien wat er gebeurt bij eventuele veranderingen in hun leven. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of overlijden. Daarnaast begeleiden wij ze stap voor stap bij hun pensioenkeuzes.  

Duurzame beleggingen met uitstekend rendement

Wereldwijd zijn er zorgen om klimaatverandering en mensen zijn zich steeds bewuster van hun impact op het milieu. Duurzaamheid is uitermate belangrijk en is verweven in alles wat Nationale-Nederlanden doet. Wij beleggen het pensioengeld van deelnemers in de pensioenregeling van de werkgever dan ook zo verantwoord mogelijk, zowel op milieu, sociaal als bestuurlijk gebied (ESG).

Ook geloven we in actief aandeelhouderschap om bedrijven te bewegen duurzamer te gaan werken. Als overleg niets oplevert, sluiten we bedrijven uit. Natuurlijk hebben we sowieso uitsluitingen, zoals  beleggingen in tabak en controversiële wapens. Tegelijkertijd zijn onze rendementen meer dan uitstekend, zodat deelnemers zowel een duurzaam als een goed pensioen op kunnen bouwen.

Samenwerking en persoonlijke begeleiding

Natuurlijk hebben jullie een vast aanspreekpunt en staat ons zeer ervaren klantteam voor jullie klaar. Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en tijdige, heldere en duidelijke communicatie.

Daarbij hebben we oog voor de belangen van alle betrokkenen. Zo bieden we bijvoorbeeld ondersteuning bij het relatiebeheer met de pensioencommissie en/of vereniging van gepensioneerden.

Hoogwaardige uitvoering
Door onze jarenlange ervaring en optimale processen zorgen wij ervoor dat pensioenfondsen en deelnemers verzekerd zijn van een hoogwaardige en efficiënte uitvoering
Meer draagvlak, minder governance

Kiezen voor een buy-out betekent gespecialiseerde schaalgrootte, maar ook garanties en zekerheid aan de deelnemer bieden. Door bijvoorbeeld de gegarandeerde inkoop van premievrije uitkeringsovereenkomsten (DB-regelingen) en het inkopen van indexatie. Hierdoor kunnen opgebouwde rechten (deels) meegroeien met de inflatie. Dat helpt bij het creëren van draagvlak onder deelnemers, en zeker bij gepensioneerden, in het bijzonder bij de overgang naar het nieuwe stelsel.

Maar ook voor het pensioenfonds zelf is er zekerheid. Rechten en plichten worden overgenomen, al dan niet gedeeltelijk. En het sluiten van een buy-out leidt tot de minste governance-eisen.Meer weten over de mogelijkheden voor pensioenfondsen?

Titus van Haren helpt je graag verder.

Hoe kun je als pensioenfonds het belang van je deelnemers optimaal beschermen? Voor kleinere en middelgrote fondsen is die vraag actueler dan ooit.

Lees hoe pensioenfonds Henkel koos voor een collectieve waardeoverdracht (buy-out) bij Nationale-Nederlanden