Ga direct naar: inhoud

Ziekengeld Calamiteiten

 • Speciaal geschikt voor bedrijven met meer dan 25 werknemers
 • Ondersteuning bij verzuim
 • Module Verhaalsrechtsbijstand optioneel mee te verzekeren

Verzeker bovengemiddeld verzuim binnen uw bedrijf

Met de Ziekengeldverzekering met Calamiteitendekking verzekert u het financiële risico van bovengemiddeld ziekteverzuim.
Het gemiddelde verzuim binnen uw organisatie bepaalt de hoogte van uw eigen risico, ofwel ‘eigen behoud’. De Ziekengeldverzekering met Calamiteitendekking vergoedt de jaarlijkse verzuimkosten die boven uw eigen behoud liggen.

Kunnen wij u helpen?

Uitgebreide dekking

Met de Ziekengeldverzekering met Calamiteitendekking heeft u een uitgebreide verzekering. Zo krijgt u ondersteuning bij verzuim en kunt u ook werkgeverslasten meeverzekeren.

Module Werkhervattings- compensatie

Als UWV uw werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart en uw werknemer nog niet volledig is hersteld, dan keren wij eenmalig 25% van zijn jaarloon uit.

Bijdrage in re-integratiekosten

Re-integratiebedrijf Keerpunt helpt u bij de aanpak van ziekteverzuim. De casemanagers van Keerpunt staan voor u klaar en helpen u graag.

Bent u lid van een brancheorganisatie?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op onze tarieven. Mogelijk kunt u ook profiteren van dienstverlening die op maat gemaakt is voor uw branche.

Modules

De Ziekengeldverzekering met Calamiteitendekking is op te bouwen uit een aantal modules:

 • Module Verzuimmanagement
  Automatisch meeverzekerd
 • Module Verhaalsrechtsbijstand
  Optioneel mee te verzekeren
 • Module Werkhervattingscompensatie
  Automatisch meeverzekerd

Module Verzuimmanagement

 • Primair gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekteverzuim
 • Casemanagement en vergoeding van interventies is maatwerk

Module Verhaalsrechtbijstand

 • Optioneel mee te verzekeren
 • Dekt de kosten van het verhalen van loonschade op een derde partij

Module Werkhervattingscompensatie

 • Als UWV uw werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart en uw werknemer nog niet volledig is hersteld, dan keren wij eenmalig 25% van zijn jaarloon uit.

Meer informatie over ziekte en verzuim?

Keerpunt, telefoonnummer: 035 – 625 31 53, website: www.keerpunt.nl

_1734441_