Zieke werknemer

 • Er wordt in Nederland nog steeds te vaak onnodig verzuimd
 • U heeft verschillende wettelijke plichten
 • Verzuimbeleid loont

Breng uw verzuimkosten onder controle

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Niet alleen betaalt u zijn of haar loon door, u moet ook voor een vervanger zorgen of genoegen nemen met productieverlies. En wat als uw werknemer langdurig ziek dreigt te blijven? Met een goede verzuimverzekering beperkt u deze risico’s.

Kunnen wij je helpen?

Wat zegt de wet?

Loondoorbetaling en re-integratie

Als uw werknemer ziek is, krijgt u met verschillende wetten te maken. Twee zaken zijn belangrijk: loondoorbetaling bij ziekte en een snelle terugkeer op de werkvloer. Samen met uw werknemer bent ú voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor een geslaagde re-integratie.

Om welke wetten gaat het?

 • Wet uitbreiding loondoorbetalingverplichting bij ziekte
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Arbowet

1. De loondoorbetalingplicht

De loondoorbetalingplicht houdt het volgende in:

 • U betaalt gedurende 104 weken het loon van uw zieke werknemer door.
 • De zieke werknemer heeft in elk geval recht op 70% van het maximumdagloon.
 • U mag met de werknemer afspreken dat hij tijdens de eerste twee ziektedagen geen recht op loon heeft.

Meer rechten door cao-afspraken

Wanneer er verder niets wordt afgesproken, geldt alleen wat in de wet staat. Maar vaak wordt de loondoorbetalingplicht verder uitgewerkt in de cao. Een voorbeeld van een cao-afspraak is dat een zieke werknemer recht heeft op 100% van zijn loon in het eerste jaar dat hij ziek is. Volgens de wet hoeft dit maar 70% te zijn.

2. Wet Verbetering Poortwachter

Iedereen wil dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk terugkeert op het werk. Hiervoor is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Door deze wet moet u zorgen voor:

 • Snelle ziektemelding
 • Plan van aanpak
 • Casemanagement
 • Re-integratieverslag

Voor de uitvoering wijst u iemand aan als contactpersoon voor uw werknemer. Dit is de casemanager. Hij stelt alles in het werk om te zorgen dat uw werknemer weer aan slag kan. De casemanager is iemand van uw bedrijf, van de arbodienst of van een re-integratiebedrijf zoals HCS (voorheen: Keerpunt).

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) controleert of u doet wat u volgens de wet moet doen. Het UWV kan strafmaatregelen opleggen.

3. Arbowet

Volgens de Arbowet bent u verplicht te zorgen voor:

 • Een contract met een geregistreerde bedrijfsarts
 • Een adequate verzuimregistratie
 • Afstemming met het personeel (OR)
 • De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Minstens één preventiemedewerker die bij u in dienst is (u mag dat zelf zijn als u minder dan 25 werknemers heeft)

U bent als werkgever niet verplicht om u aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Onder bepaalde voorwaarden mag u ook een kerndeskundige inschakelen voor de controle en begeleiding van uw zieke werknemer. In de Arbowet staat wie kerndeskundige kan zijn. Dit is bijvoorbeeld uw bedrijfsarts.

Oplossingen

Vergoedingen en ondersteuning

Met een Verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden kunt u rekenen op vergoedingen voor verzuimkosten van uw bedrijf. Maar met een financiële vergoeding heeft u uw werknemer nog niet terug.

Nationale-Nederlanden helpt u daarom ook met verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Langdurig ziekteverzuim van uw werknemer kan soms met weken of zelfs maanden worden verkort.

Ondernemen doe je samen

6 tips voor fysiek en mentaal gezonde werknemers

Je werknemers helpen om mentaal en fysiek gezond te blijven. Hoe doe je dat? Lees hier de 6 beste tips van Health Manager Rik-Jan Modderkolk.

Lees meer

Deskundig advies

Oplossing op maat

Ziekteverzuim is een risico dat u als ondernemer natuurlijk serieus neemt. Maar wat is voor uw situatie de beste oplossing om de kosten te beheersen? Bespreek dit met uw financieel adviseur.

layb2d7e91f1dbd40499456288c5df7664c