Ga direct naar: inhoud

Ziekteverzuim melden

Als werkgever moet u uw zieke werknemers loon doorbetalen voor maximaal 104 weken. Door tijdig te starten met het re-integratietraject voorkomt u onnodig lang verzuim en oplopende kosten. Wij bieden u daarom kosteloze ondersteuning door re-integratiebureau Keerpunt.

Ziekteverzuim doorgeven

Heeft u één of meer zieke werknemers? Meld dit na afloop van ieder kwartaal. Vergeet niet om uw arbodienst, arboarts of deskundige dienst tijdig te informeren.

Ziekteverzuim melden op nn.nl

Maakt u gebruik van de website Meldverzuim? Dan verzoeken wij u om uw ziektemelding uitsluitend via deze website te doen. Uw meldingen worden dan automatisch doorgegeven aan uw arbodienst.

Ziekteverzuim melden via Meldverzuim


Wat te doen na een ziekmelding

Bij ziekmelding bent u als werkgever verplicht de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen. Om u hierbij te helpen hebben wij alle stappen en aandachtspunten overzichtelijk onder elkaar gezet.

Tijdig ziekteverzuim signaleren dankzij Meldverzuim

U, als werkgever, hoeft zich niet te verdiepen in de materie als u dat niet wilt. Samen met uw adviseur helpen wij u namelijk. De basis daarvoor is MeldVerzuim. Dit is de online omgeving waarmee u o.a. ziek- en herstelmeldingen aan ons doorgeeft. In één keer voor Ziekteverzuim en WGA Eigenrisicodragen.

Via Meldverzuim informeren wij u over belangrijke, soms wettelijk verplicht, uit te voeren activiteiten in een ziektetraject (bijv. de Poortwachterverplichtingen). En behoeden u daarmee ook voor sancties vanuit UWV als u niet of niet tijdig in actie komt. Hierdoor kunnen wij, samen met erkende dienstverleners, proactief meedenken over verzuimoplossingen en de inzetbaarheid van uw medewerkers.


Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op of neem contact op met uw onafhankelijk adviseur.

Zoek uw onafhankelijk adviseur

Kunnen wij u helpen?