Ga direct naar inhoud

Ziekteverzuim melden

Als werkgever moet je jouw zieke werknemers loon doorbetalen voor maximaal 104 weken. Door op tijd te starten met het re-integratietraject voorkom je onnodig lang verzuim en oplopende kosten. Daarom is re-integratiebegeleiding standaard inbegrepen in onze verzuimverzekering.

Ziekteverzuim doorgeven

Heb je een zieke werknemer? Meld dit in Meldverzuim. Wanneer je dit doet hangt ervan af of je arbodienstverlening via ons bijgesloten hebt.

Heb je arbodienstverlening meeverzekerd in jouw Verzuimpakket Werkgever? Dan meldt je jouw werknemer binnen twee werkdagen via Meldverzuim bij ons ziek. Wij sturen de ziekmelding door naar jouw arbodienst.

Heb je geen arbodienstverlening meeverzekerd? Dan meldt je jouw zieke werknemer binnen twee weken via Meldverzuim bij ons ziek. Daarnaast geef je de ziekmelding van jouw werknemer zelf door bij uw arbodienst.

Inloggen Meldverzuim via Mijn NN Zakelijk


Wat te doen na een ziekmelding

Bij een ziekmelding ben je als werkgever verplicht de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen. Om je hierbij te helpen hebben wij alle stappen en aandachtspunten overzichtelijk onder elkaar gezet. Je vindt het stappenplan in Meldverzuim onder ‘Downloads’.

Tijdig ziekteverzuim signaleren dankzij Meldverzuim

Samen met jouw verzekeringsadviseur helpen wij je. MeldVerzuim is de online omgeving waarmee je onder andere ziek- en betermeldingen aan ons doorgeeft. In één keer voor de modules Ziekteverzuim en WGA Eigenrisicodragen van het Verzuimpakket Werkgever.

Via Meldverzuim informeren wij je over belangrijke, soms wettelijk verplichte, uit te voeren activiteiten in een ziektetraject (bijv. de Poortwachter-verplichtingen). En behoeden je daarmee ook voor sancties vanuit UWV die volgen als je niet of niet tijdig in actie komt. Hierdoor kunnen wij, samen met erkende dienstverleners, proactief meedenken over verzuimoplossingen en de inzetbaarheid van jouw werknemers.


Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op of neem contact op met jouw onafhankelijk adviseur.

Zoek jouw onafhankelijk adviseur

Kunnen wij je helpen?