Ga direct naar inhoud

WIA Arbeidsongeschiktheids­pensioen

 • Inkomensaanvulling boven het maximum premieloon
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Inclusief verzuimmanagement en re-integratie

Voorkom grote inkomensterugval voor hogere inkomens

Wordt uw werknemer ziek en is hij na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan krijgt hij te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit kan betekenen dat zijn inkomen flink achteruit gaat. De WIA-uitkeringen via UWV hebben namelijk een salarisgrens. Het maximum premieloon is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 57.232,-. Om een terugval in inkomen op te vangen, kunnen uw werknemers gebruik maken van het WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Rekentool bij arbeidsongeschiktheid

Als u de rekentool invult, krijgt u direct inzicht in de inkomensterugval van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid. De tool laat u ook zien welke oplossingen Nationale-Nederlanden biedt om dit inkomen aan te vullen.

Bereken de inkomensterugval

Ondersteuning bij re-integratie

Re-integratiebedrijf Keerpunt verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek zelfs vanaf de eerste ziektedag van uw medewerker.

Secundaire arbeidsvoorwaarde

Met deze verzekering ontvangen uw medewerkers 70% of 80% van het pensioengevend salaris boven het maximum premieloon. Een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

Maatwerk voor uw branche?

Bent u lid van een brancheorganisatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op onze tarieven. U profiteert dan ook van dienstverlening die op maat gemaakt is voor uw branche.

Inkomenpensioenwet

Geef de jaarsalarissen door en meld deelnemers aan of af.

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid melden

Wilt u arbeidsongeschiktheid melden voor uzelf of een verzekerde?

Meld direct

Zo werkt dit product

Loon boven het maximum premieloon

Het WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen is zeer geschikt als secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers met een hoger salaris. Met deze verzekering ontvangen uw medewerkers 70% of 80% van het pensioengevend salaris boven het maximum premieloon.

Hoogte van de uitkering

Het WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen geeft bij volledige arbeidsongeschiktheid een uitkering van 70% óf 80% van het pensioengevend salaris boven het maximum premieloon. Is de medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt, voor 35% of meer? Dan is de hoogte van uitkering afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Zo voorkomt u een grote inkomensachteruitgang voor uw medewerkers met een hoger inkomen.

Loon onder het maximum premieloon

De verzekering is ook interessant voor medewerkers met een salaris ónder het maximum premieloon. Zij ontvangen een uitkering van 10% van het pensioengevend salaris.

Kenmerken voor u

 • U biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een premie die tijdens de contractduur niet wijzigt en fiscaal aftrekbaar is.
 • U betaalt geen premie voor medewerkers in de twee jaar voordat ze de eindleeftijd van de verzekering bereiken.
 • Verzekering van uw medewerkers zonder dat wij voorwaarden stellen aan hun gezondheid (uw medewerker moet wel volledig arbeidsgeschikt zijn als hij of zij deelneemt aan de verzekering).
 • Kosteloze inzet van verzuimmanagement.

Kenmerken voor uw medewerkers

 • Betaalt de medewerker (een deel van) de premie zelf? Dan is dit voor hem fiscaal aftrekbaar.
 • Geen medische verklaring of keuring nodig.
 • UWV stelt arbeidsongeschiktheidspercentage vast, wij doen geen eigen onderzoek.
Dekking

Dekking

De verzekering keert uit zodra uw medewerker recht heeft op een WIA-uitkering (WGA- of IVA-uitkering). Is uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt voor 35% of meer? Dan is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Uw medewerker ontvangt de arbeidsongeschiktheidsuitkering zolang hij arbeidsongeschikt is en tot hij de eindleeftijd van de verzekering bereikt.

Dekkingsvarianten

 • 70% of 80% van het pensioengevend salaris boven het maximum premieloon.
 • 80% aanvullend. Hierbij wordt het volgende verzekerd: 80% van het pensioengevend salaris boven het maximum premieloon en 10% van het pensioengevend salaris ónder het maximum premieloon.
 • Gelijkblijvende uitkering.
 • Klimmende uitkering (2% of 3%).

Niet gedekt

Medewerkers die bij de start van de verzekering of bij indiensttreding geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn niet gedekt.

Uitlooprisico

Is een medewerker ziek geworden terwijl hij bij ons verzekerd was of ontvangt hij van ons een uitkering? En eindigt (de deelname aan) de verzekering? Dan behoudt de medewerker zijn recht op uitkering. Dit geldt zolang hij onafgebroken minimaal 35% arbeidsongeschikt is.

Re-integratie

Re-integratie

Het re-integratiebedrijf Keerpunt verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek kan dat zelfs al vanaf de eerste dag dat uw medewerker ziek is. Dit is allemaal inbegrepen in de verzekering.

Keerpunt biedt onder andere:

 • een vaste contactpersoon
 • informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • ondersteuning en advies bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
 • de wettelijk verplichte casemanager
 • oplossingen gericht op behoud of herstel van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
 • ondersteuning bij het vinden van passend werk
 • advies bij de keuze van gespecialiseerde dienstverleners voor het verzorgen van behandelingen en re-integratietrajecten
 • professionele dienstverleners voor psychologische hulp.
Veelgestelde vragen
_1466361_

Kunnen wij u helpen?