Ga direct naar inhoud

WIA Aanvulling Plus

 • Vaste inkomensaanvulling van tien procent
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Inclusief verzuimmanagement en re-integratie

Extra inkomen voor medewerkers in de WIA

Wordt uw medewerker ziek en is hij na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan krijgt hij te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit kan betekenen dat zijn inkomen flink achteruit gaat. Met WIA Aanvulling Plus krijgt uw medewerker een vaste aanvulling van 10% van zijn laatstverdiende salaris.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Altijd 10% aanvulling op uw inkomen

De WIA Aanvulling Plus keert uit wanneer uw medewerker meer dan 35% arbeidsongeschikt is. De uitkering zelf bedraagt altijd 10% van het laatstverdiende salaris. De uitkering wordt niet gekort wanneer uw medewerker bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt is.

Jaarlijks inzicht

Uw medewerkers krijgen jaarlijks inzicht in het verzekerd bedrag. Zo weten zij wat de aanvulling is wanneer zij te maken krijgen met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Maatwerk voor uw branche?

Bent u lid van een brancheorganisatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op onze tarieven. U profiteert dan ook van dienstverlening die op maat gemaakt is voor uw branche.

Ondersteuning bij re-integratie

Re-integratiebedrijf Keerpunt verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek kan dat zelfs al vanaf de eerste dag dat uw medewerker ziek is.

Inkomenpensioenwet

Geef de jaarsalarissen door en meld deelnemers aan of af.

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid melden

Wilt u arbeidsongeschiktheid melden voor uzelf of een verzekerde?

Meld direct

Zo werkt dit product

Medewerkers die na twee jaar ziekte in de WIA belanden, ontvangen een uitkering van 10% van hun laatstverdiende salaris tot maximaal € 250.000,-

Kenmerken voor u

 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • Een premie die tijdens de contractduur niet wijzigt en fiscaal aftrekbaar is.
 • U betaalt geen premie voor medewerkers die een uitkering op deze verzekering ontvangen
 • U betaalt geen premie voor medewerkers ouder dan 65 jaar.
 • Verzekering van uw medewerkers zonder dat wij voorwaarden stellen aan hun gezondheid (uw medewerker moet wel volledig arbeidsgeschikt zijn als hij deelneemt aan de verzekering).
 • Kosteloos gebruik van verzuimmanagement.

Kenmerken voor uw medewerkers

 • Vaste uitkering van 10% van het pensioengevend jaarsalaris.
 • Betaalt de medewerker (een deel van) de premie zelf? Dan is dit voor hem fiscaal aftrekbaar.
 • Geen medische verklaring of keuring nodig.
 • UWV stelt arbeidsongeschiktheidspercentage vast, Nationale-Nederlanden doet geen eigen onderzoek.
Dekking

Dekking

De WIA Aanvulling Plus keert uit zodra de medewerker 35% of meer arbeidsongeschikt is en recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering. Het maakt voor de hoogte van de uitkering niet uit of u 35%, 60% of 75% arbeidsongeschikt bent. Uw medewerker krijgt standaard een aanvulling op de uitkering van UWV. Deze uitkering is altijd 10% van het pensioengevend jaarsalaris.

Dekkingsvarianten

 • Gelijkblijvende uitkering
 • Klimmende uitkering (2% of 3%)

Niet gedekt

Medewerkers die bij de start van de verzekering of bij indiensttreding geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn niet gedekt.

Uitlooprisico

Is een medewerker ziek geworden terwijl hij bij ons verzekerd was of ontvangt hij van ons een uitkering? En eindigt (de deelname aan) de verzekering? Dan behoudt de medewerker zijn recht op uitkering. Dit geldt zolang hij onafgebroken minimaal 35% arbeidsongeschikt is.

Re-integratie

Re-integratie

Het re-integratiebedrijf Keerpunt verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek kan dat zelfs al vanaf de eerste dag dat uw medewerker ziek is. Dit is allemaal inbegrepen in de verzekering.

Keerpunt biedt onder andere:

 • een vaste contactpersoon
 • informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • ondersteuning en advies bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
 • oplossingen gericht op behoud of herstel van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
 • ondersteuning bij het vinden van passend werk
 • advies bij de keuze van gespecialiseerde dienstverleners voor het verzorgen van behandelingen en re-integratietrajecten
 • professionele dienstverleners voor psychologische hulp.
 • de wettelijk verplichte casemanager
_1466029_

Kunnen wij u helpen?