Ga direct naar inhoud

WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig)

 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Inclusief verzuimmanagement
 • Uitgebreide ondersteuning bij re-integratie

Aanvullend inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Stel, uw werknemer wordt ziek en is na twee jaar nog niet volledig aan het werk. En UWV verklaart hem voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij geen recht heeft op een WIA-uitkering. Dit kan betekenen dat zijn inkomen er flink op achteruit gaat. De WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig) beperkt dan het verlies van inkomen.

Kunnen wij je helpen?

Als aanvullende dekking

U kunt WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig) alleen afsluiten als aanvullende dekking bij WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid).

Ondersteuning bij re-integratie

Re-integratiebedrijf HCS (voorheen: Keerpunt) verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek al vanaf dag één dat u medewerker ziek is.

Bent u lid van een brancheorganisatie?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op onze tarieven. Ook profiteert u dan van dienstverlening die op maat gemaakt is voor uw branche.

Aanvulling inkomen

Deze verzekering vult het inkomen aan als het UWV uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

Inkomens­compensatie Inkomens­compensatie Meerjarig
Arbeidsongeschiktheid verklaring door UWV minder dan 35% minimaal 15% en minder dan 35%
Uitkeringsduur één jaar vijf of tien jaar

Opgave WGA Hiaat

Meld uw werknemers op tijd bij ons aan of af.

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid melden

Wilt u arbeidsongeschiktheid melden voor uzelf of een verzekerde?

Meld direct

De verzekering

De verzekering WGA Hiaat Inkomenscompensatie kent twee varianten

WGA Hiaat Inkomenscompensatie

WGA Hiaat Inkomenscompensatie vult het inkomen aan als UWV uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Hij heeft dan geen recht op een WIA-uitkering.
Met deze verzekering krijgt uw werknemer maximaal één jaar een uitkering van 25% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon).

Werknemers die bij de start van de verzekering of bij indiensttreding geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn niet gedekt.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig vult het inkomen aan als UWV uw werknemer minimaal 15% en minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart.

U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de uitkering volledig (100%) of voor 70% te verzekeren.

De uitkering is op basis van het oude jaarloon van de werknemer (tot maximaal het maximum premieloon). Bij de hoogte van de uitkering speelt ook het arbeidsongeschiktheidspercentage een rol. Werknemers die bij de start van de verzekering of bij indiensttreding geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn niet gedekt.

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Michiel is 47 jaar en verdient € 40.000 per jaar. Hij krijgt last van zijn rug en meldt zich ziek. Na twee jaar ziekte volgt een keuring van UWV. Daaruit blijkt dat Michiel 30% arbeidsongeschikt is. Hierdoor heeft hij geen recht op een WIA-uitkering. Met een WGA Hiaat Inkomenscompensatie verzekering of een WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig verzekering krijgt hij toch een aanvulling op zijn inkomen.

Uitkering WGA Hiaat Inkomenscompensatie Uitkering WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig
Michiel krijgt maximaal één jaar een uitkering van € 40.000 x 25% = €  10.000. Michiel krijgt een uitkering van € 40.000 x 30% = € 12.000 als zijn baas heeft gekozen voor een dekking van 100%. Hij krijgt een uitkering van € 40.000 x 30% x 70% = € 8.400 als zijn baas heeft gekozen voor een dekking van 70%. Afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur krijgt Michiel de uitkering vijf of tien jaar uitgekeerd.
Re-integratie

Re-integratie

Het re-integratiebedrijf Keerpunt verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek kan dat zelfs al vanaf de eerste dag dat uw werknemer ziek is. Dit is allemaal inbegrepen in de verzekering.

Keerpunt biedt onder andere:

 • een vaste contactpersoon
 • informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • ondersteuning en advies bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
 • de wettelijk verplichte casemanager
 • oplossingen gericht op behoud of herstel van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
 • ondersteuning bij het vinden van passend werk
 • advies bij de keuze van gespecialiseerde dienstverleners voor het verzorgen van behandelingen en re-integratietrajecten
 • professionele dienstverleners voor psychologische hulp.
Veelgestelde vragen
Waar kan ik terecht met een vraag over een factuur van de arbodienst met betrekking tot een verrichte dienst?

U kunt voor vragen over een factuur van de arbodienst terecht bij uw eigen arbodienst.

 • MaetisArdyn: telefoon 030 212
  38 38
 • ArboDuo en ArboNed: u kunt
  contact opnemen met het FactuurInformatieTeam (FIT) van ArboNed of ArboDuo
  via telefoonnummer 030 299 67 09.

Welke arbodienst is aan het Verzuimpakket Werkgever gekoppeld of mag ik zelf kiezen?

In het Verzuimpakket Werkgever kunt u kiezen voor verschillende pakketten bij MaetisArdyn, ArboNed en ArboDuo. Als u kiest voor een eigen arbodienst dan is het belangrijk dat de door u gekozen dienstverlening voldoet aan wet- en regelgeving zoals in de 'Wet Verbetering Poortwachter' en in onze polisvoorwaarden is vastgelegd. Ook moet er een adequate verzuimregistratie worden gevoerd.

Is het mogelijk in het Verzuimpakket Werkgever de DGA/ondernemer mee te verzekeren?

In het Verzuimpakket Werkgever van Nationale-Nederlanden kunnen geen Directeuren Grootaandeelhouders verzekerd worden. U kunt hiervoor een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Kan ik in een lopend Verzuimpakket Werkgever alsnog arbodienstverlening bijsluiten?

U kunt via uw adviseur de module Dienstverlening van het Verzuimpakket Werkgever arbodienstverlening bijsluiten.

Wat is het verschil tussen de WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid (de zogenaamde Basisdekking) en de WGA-Hiaat Uitgebreid?

Als een werknemer een WGA-vervolguitkering van het UWV krijgt, dan vult WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (basisdekking) het inkomen van de werknemer deels aan. Wij keren uit als de werknemer minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit benut. Wij berekenen de uitkering als volgt: (70% x arbeidsongeschiktheidspercentage) x (oude jaarloon tot maximaal het maximum premieloon - minimumloon).

Als een werknemer een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering van het UWV krijgt, dan vult WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid het inkomen van de werknemer aan tot 70% van het oude loon (tot maximaal het maximum premieloon). Het maakt daarbij niet uit of hij wel of niet werkt. Dus ook bij volledige of gedeeltelijke werkloosheid heeft de werknemer de zekerheid van voldoende inkomen. WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid stimuleert de werknemer wel om zoveel mogelijk te blijven werken. Verdient hij minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een bonus van 5% van zijn oude jaarloon.

_1464913_