Ga direct naar inhoud

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid)

 • Aanvulling op de WGA-(vervolg)uitkering
 • Aantrekkelijk als secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Uitgebreide ondersteuning bij re-integratie

Aanvullend inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Wordt één van uw medewerkers ziek en is hij na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan krijgt hij te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit kan betekenen dat zijn inkomen er flink op achteruit gaat. WGA Hiaat Aanvullingszekerheid vangt de terugval in inkomen deels op. De uitgebreide variant zelfs tot 70% van het oude loon (tot maximaal het maximum premieloon).

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Rekentool bij arbeidsongeschiktheid

Als u de rekentool invult, krijgt u direct inzicht in de inkomensterugval van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid. De tool laat u ook zien welke oplossingen Nationale-Nederlanden biedt om dit inkomen aan te vullen.

Bereken de inkomensterugval

Secundaire arbeidsvoorwaarde

Met de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid ontvangen uw medewerkers een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering. Een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

Aandacht voor langdurig arbeidsongeschikte medewerker

Het re-integratiebedrijf Keerpunt helpt u en uw arbeidsongeschikte medewerker aan het werk te gaan. Zij biedt u maatwerk in het begeleiden naar werk.

Maatwerk voor uw branche?

Bent u lid van een brancheorganisatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op onze tarieven. U profiteert dan ook van dienstverlening die op maat gemaakt is voor uw branche.

Zo werkt het

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog steeds voor minimaal 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van UWV. Eerst een loongerelateerde uitkering en later een (lagere) vervolguitkering of loonaanvullingsuitkering. Meestal gaat zijn inkomen dan flink omlaag. De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (uitgebreid) vult de WGA-vervolguitkering van UWV voor een deel aan.

Kenmerken voor u

 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een premie die tijdens de contractduur niet wijzigt en fiscaal aftrekbaar is.
 • Verzekering van uw medewerkers zonder dat wij voorwaarden stellen aan hun gezondheid (uw medewerker moet wel volledig arbeidsgeschikt zijn als hij deelneemt aan de verzekering).
 • Bij de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid betaalt u geen premie voor medewerkers vijf jaar voordat ze de AOW-leeftijd bereiken.
 • Bij de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid betaalt u geen premie voor medewerkers twee jaar voordat ze de AOW-leeftijd bereiken.

Kenmerken voor uw medewerkers

 • Betaalt de medewerker (een deel van) de premie zelf? Dan is dit voor hem fiscaal aftrekbaar.
 • Wij houden de uitkering jaarlijks op peil. Wij verhogen de uitkering jaarlijks met hetzelfde percentage als waarmee het WIA-dagloon wordt verhoogd.
Re-integratie

Re-integratie

Het re-integratiebedrijf Keerpunt verzorgt in overleg met u de re-integratie. Op uw verzoek kan dat zelfs al vanaf de eerste dag dat uw werknemer ziek is. Dit is allemaal inbegrepen in de verzekering.

Keerpunt biedt onder andere:

Een vaste contactpersoon
Informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Ondersteuning en advies bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
De wettelijk verplichte casemanager
Oplossingen gericht op behoud of herstel van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
Ondersteuning bij het vinden van passend werk
Advies bij de keuze van gespecialiseerde dienstverleners voor het verzorgen van behandelingen en re-integratietrajecten
Professionele dienstverleners voor psychologische hulp
Twee varianten

Wat zijn de verschillen tussen WGA Hiaat Aanvullingszekerheid en WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid?

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid vult de WGA-vervolguitkering van UWV voor een deel aan. Uw medewerker krijgt een uitkering als het niet lukt om minimaal de helft van de restverdiencapaciteit te verdienen.

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid vult de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV aan tot 70% van het oude jaarloon van uw werknemer (tot maximaal het maximum premieloon). Het maakt daarbij niet uit of hij wel of niet werkt. Maar werken wordt wel beloond. Verdient hij minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt uw werknemer een bonus van 5% van zijn oude jaarloon.

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid
Hoe werkt dit product? Gedeeltelijke aanvulling van het inkomen bij een WGA-vervolguitkering Aanvulling van het inkomen bij een WGA-uitkering tot 70% van het oude loon (tot maximaal het maximum premieloon)
Wanneer keren wij uit? Als de medewerker minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut Het maakt niet uit of de medewerker wel of niet werkt. Ook bij volledige of gedeeltelijke werkloosheid heeft de werknemer de zekerheid van voldoende inkomen.
Extra stimulans Niet van toepassing De medewerker wordt gestimuleerd zo veel mogelijk te werken. De medewerker krijgt een bonus van 5% van zijn oude jaarloon wanneer hij minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit benut
Berekeningswijze (70% x arbeidsongeschiktheids-percentage) x (oude jaarloon tot maximaal het maximum premieloon - minimumloon). 70% van het oude loon (tot maximaal het maximum premieloon)
Premievrijstelling Voor medewerkers vijf jaar voordat ze de AOW-leeftijd bereiken. Voor medewerkers twee jaar voordat ze de AOW-leeftijd bereiken.
Ook interessant

U maakt de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid) nog completer met de WGA Hiaat Inkomenscompensatie (meerjarig). De WGA Hiaat Inkomenscompensatie (meerjarig) kunt u niet als aparte verzekering afsluiten.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig
Deze verzekering vult het inkomen aan als UWV uw medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Hij heeft dan geen recht op een WIA-uitkering.

Met deze verzekering krijgt uw medewerker maximaal één jaar een uitkering van 25% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon).

Deze verzekering vult het inkomen aan als UWV uw medewerker minimaal 15% en minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Hij heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de uitkering volledig (100%) of voor 70% te verzekeren.

 • De uitkering is op basis van het oude jaarloon van de medewerker (tot maximaal het maximum premieloon).
 • Bij de hoogte van de uitkering speelt ook het arbeidsongeschiktheids-percentage een rol.

De belangrijkste verschillen tussen deze twee producten

WGA Hiaat Inkomenscompensatie WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig
Arbeidsongeschiktheid verklaring door UWV minder dan 35% minimaal 15% en minder dan 35%
Uitkeringsduur één jaar uitkeringsduur vijf of tien jaar

Meer informatie

Veelgestelde vragen
Documenten

Productwijzer

Leeswijzer

Polisvoorwaarden

Pensioen 1-2-3

Lees meer over Pensioen 1-2-3 voor deelnemers met een collectieve inkomensverzekering

Verzekeringskaarten

De Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars helpt u om de voorwaarden van de Nationale-Nederlanden te vergelijken met andere aanbieders.

Formulieren aan- en afmelden deelnemers

Meld werknemers op tijd bij ons aan of af.

Lees meer

_1443218_

Kunnen wij u helpen?