Ga direct naar inhoud

Pensioen 1-2-3 voor deelnemers met een Inkomensverzekering

Meer informatie over uw Inkomensverzekeringen

Uw werkgever kan voor u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons sluiten. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt u dan een aanvullende uitkering van ons op de wettelijke WIA-uitkering. Een aantal van deze verzekeringen valt onder de Pensioenwet en de Wet pensioencommunicatie. Wij noemen deze verzekeringen daarom ook wel pensioenregelingen. U bouwt hierbij geen pensioen op, maar u krijgt wel een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
Wij bieden de volgende pensioenregelingen aan:

  • WIA Excedent
  • WGA Hiaat verzekering (Aanvullingszekerheid)
  • WIA Aanvulling Plus

Wat is Pensioen 1-2-3

Onderdeel van de Wet pensioencommunicatie is Pensioen 1-2-3. Hierin lichten wij de informatie over uw pensioenregeling in drie lagen toe. Iedere laag biedt u meer informatie.

Pensioen 1

Pensioen 1 is de brief die u ontvangt bij de start van uw deelname aan de pensioenregeling. Hierin leggen wij op hoofdlijnen de belangrijkste onderwerpen uit.

Pensioen 2

In Pensioen 2 bieden wij u meer informatie over de onderwerpen uit Pensioen 1. Hieronder vindt u de Pensioen 2 informatie per product:

Wilt u uw inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid berekenen en meer informatie over onze productoplossingen hiervoor? Onze rekentool bij arbeidsongeschiktheid helpt u hierbij.

Pensioen 3

In Pensioen 3 vindt u alle juridische documenten die bij de pensioenregeling horen. Voor elke pensioenregeling is er een uitvoeringsovereenkomst en een pensioenreglement. Hierin staan alle details van de pensioenregeling. Bekijk de pagina met een overzicht van alle polisvoorwaarden.


Pensioen 1-2-3 voor pensioendeelnemers

Bent u op zoek naar meer inzicht over Pensioen 1-2-3 voor pensioendeelnemers?

Lees meer

Kunnen wij je helpen?