Ga direct naar inhoud

Collectieve ongevallenverzekering

 • Flexibel samen te stellen
 • U heeft invloed op de hoogte van het verzekerd bedrag
 • Belangrijk als arbeidsvoorwaarde
 • De premie is fiscaal aftrekbaar
 • Als werkgever ontvangt u een extra uitkering

Financiële compensatie voor u en voor uw medewerkers

Uw medewerker kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd, of op weg naar huis. Waar het ook gebeurt, de Collectieve ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden biedt u een financiële compensatie.

Kunnen wij u helpen?

Voorbereid op de financiële gevolgen

Bij een minder goede afloop van een ongeval bent u voorbereid op de financiële gevolgen van bijvoorbeeld (blijvende) invaliditeit door letselschade. U bepaalt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen.

De premie is afhankelijk van uw keuzes

Hoeveel premie u betaalt, hangt af van het aantal verzekerde medewerkers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Uw adviseur maakt graag een berekening voor u.

Wanneer u extra kosten moet maken

Als werkgever ontvangt u een extra uitkering van 15% van de bruto-uitkering aan uw medewerker (Het maximum is € 20.000,-). U vangt hiermee bijvoorbeeld de kosten op voor tijdelijk personeel, overuren of omscholing.

Uw bezoekers zijn meeverzekerd

Als u al uw medewerkers verzekerd, zijn geregistreerde bezoekers meeverzekerd voor vaste verzekerde bedragen.

 • Overlijden € 10.000,-
 • Blijvende invaliditeit € 30.000,-

Deze dekking is niet van kracht als uw organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Extra zekerheid voor uw werknemers

Uw medewerkers goed verzekerd tegen ongevallen
Eenmalige financiële vergoeding bij een ongeval
Belangrijk als arbeidsvoorwaarde
Ook voor bezoekers van uw pand of terrein (geldt niet als uw organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen)

Letsel melden

Heeft uw medewerker letsel opgelopen bij een ongeluk? Dit kan grote gevolgen hebben. Zeker als uw medewerker door (blijvend) letsel zijn werkzaamheden niet goed meer kan uitvoeren. Meld letsel direct, wij helpen u graag verder.

Meld direct

Steeds meer thuiswerkers

Neemt uw organisatie deel aan ‘Het nieuwe werken’? Ook uw medewerkers die één of meerdere dagen vanuit de privéwoning werken kunnen bij een ongeval betrokken raken. Uw thuiswerkers zijn verzekerd op kantoor, tijdens woon- en werkverkeer én tijdens het werken thuis.

Documenten

Verzekeringskaart

De Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars helpt u om de voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Collectieve Ongevallenverzekering te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Collectieve Ongevallenverzekering

Dit is verzekerd

Dit is verzekerd

De Collectieve ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. U sluit deze ongevallenverzekering in de relatie werkgever-werknemer. In steeds meer cao’s is het aanbieden van een ongevallenverzekering een verplichting voor de werkgever. Het is hoe dan ook een arbeidsvoorwaarde die past bij goed werkgeverschap.

Wat is gedekt?

 • Een eenmalige uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit door veelvoorkomende ongevallen zoals auto-ongelukken.
 • Repatriëring stoffelijk overschot tot € 5.000,- bij overlijden als gevolg van een gedekt ongeval in het buitenland.
 • Proefplaatsingen vanuit het UWV en stagiaires die bij uw bedrijf werkzaam zijn.
 • Een tegemoetkoming in de extra kosten van re-integratie, omscholing of werving van een nieuwe medewerker

Hoogte van de uitkering

Bij overlijden door een ongeval keren we het verzekerd bedrag in één keer uit. Bij blijvende invaliditeit krijgt u ook een eenmalige uitkering. Die uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Is een medewerker korter dan een jaar in dienst is, dan wordt de hoogte van de uitkering gebaseerd op het maandsalaris omgerekend naar een volledig jaarsalaris.

Waarom deze verzekering?

Gelukkig lopen de meeste ongevallen goed af. Toch moet u ook rekening houden met een minder goede afloop. Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit door letselschade. Goed werkgeverschap is een veelvoorkomende reden om een ongevallenverzekering af te sluiten. Steeds vaker worden werkgevers binnen cao’s verplicht gesteld om dit goed te regelen.

Zelf flexibel samenstellen

Zelf flexibel samenstellen

Als werkgever stelt u de Collectieve ongevallenverzekering zelf samen. U heeft hiermee invloed op de hoogte van het verzekerd bedrag en de dekking.

U kiest voor Wat is het verschil?
Functionele of ook beroepsinvaliditeit? Voor bepaalde vormen van blijvend functieverlies van organen of lichaamsdelen zijn vaste percentages vastgesteld. Deze lijst met percentages is opgenomen in de polisvoorwaarden. Indien het functieverlies niet volgens deze lijst kan worden vastgesteld dan wordt bij het vaststellen van een uitkering voor blijvende invaliditeit geen rekening gehouden met de beroepsactiviteiten van uw medewerkers. We spreken dan van functionele invaliditeit.

Tegen extra premie kunt u op basis van beroepsinvaliditeit verzekeren. Als de blijvende invaliditeit niet volgens de opgenomen lijst kan worden vastgesteld dan wordt bij het vaststellen van de blijvende invaliditeit rekening gehouden met de beroepsactiviteiten van uw medewerkers.

Uitkering op basis van salaris of een vast bedrag? Uitkering op basis van het salaris
De vergoeding bedraagt een aantal malen het jaarloon bij blijvende invaliditeit en/of overlijden.

Een vast verzekerd bedrag
Dit is ook mogelijk. Dan is de verzekering op kapitaalbasis.

Een uitkering bij overlijden of ook bij blijvende invaliditeit? U kunt kiezen voor een rubriek A- en/of een rubriek B-dekking:

Rubriek A-dekking verstrekt een uitkering bij overlijden door een ongeval.

Rubriek B-dekking verstrekt een uitkering bij blijvende invaliditeit veroorzaakt door een ongeval.

Als uw medewerker overlijdt door een ongeval, kan het gezinsinkomen van de nabestaanden in gevaar komen. Lang niet iedereen krijgt tegenwoordig een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). En áls er een uitkering is, is die vaak veel te laag om het gemiste inkomen te compenseren.

De ongevallenverzekering biedt een steuntje in de rug voor het verlies aan vaste inkomsten. Bij blijvende invaliditeit krijgt u een eenmalige uitkering, afhankelijk van de mate van invaliditeit en het functieverlies.

Wat kiezen andere werkgevers?

Als werkgever stelt u zelf uw collectieve ongevallenverzekering samen. Ook bepaalt u de hoogte van het verzekerd bedrag. Veel werkgevers kiezen voor een hoger verzekerd bedrag bij invaliditeit dan bij overlijden, omdat de financiële gevolgen daarvan vaak groter zijn.

Voordelen

Voordelen voor u én uw medewerkers

De Collectieve ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden beschermt uw medewerkers en hun nabestaanden, maar ook uzelf. Zelfs geregistreerde bezoekers die zich in het gebouw of op het terrein bevinden zijn meeverzekerd.

Voordelen voor u als werkgever

 • U biedt uw medewerkers een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • De verzekering biedt u ook bescherming tegen een eventuele claim van een medewerker die bij een ongeval betrokken raakt.
 • U stelt zelf uw verzekering samen en bepaalt de hoogte van het verzekerd bedrag
 • Uw nieuwe medewerkers zijn automatisch meeverzekerd vanaf de datum van indiensttreding, zonder aanmelding vooraf
 • Uw premie is fiscaal aftrekbaar
 • Medische keuringen of gezondheidsverklaringen zijn niet nodig

Voordelen voor uw medewerkers

 • Financiële tegemoetkoming bij een ongeval, afhankelijk van de begunstiging
 • Zeer uitgebreide dekking, wereldwijd en 24 uur per dag
 • Er zijn geen medische keuringen of gezondheidsverklaringen nodig
Deskundige dienstverlening

Deskundige dienstverlening

Nationale-Nederlanden is uw verzekeraar. De administratieve dienstverlening voor de collectieve ongevallenverzekering hebben wij in handen gegeven van Hienfeld Assuradeuren.

Wie zijn Hienfeld Assuradeuren?

Hienfeld Assuradeuren is marktleider op het gebied van ongevallenverzekeringen. Wij hebben voor Hienfeld gekozen vanwege de uitgebreide kennis en goede dienstverlening.

Meer informatie?

Voor uw vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Hienfeld Assuradeuren. Dit kan telefonisch via 020 546 94 69 of per e-mail via nn@hienfeld.nl. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Hienfeld Assuradeuren
Wisselwerking 16
1112 XM Diemen
Postbus 75133
1070 AC Amsterdam

_1441099_