Ga direct naar inhoud

Waarde van je verzekering overdragen

Je kunt de waarde van je verzekering overdragen in de volgende situaties:

 • Op de einddatum van je verzekering.
 • Als de verzekerde is overleden.
 • Als je de verzekering wilt stoppen voor de einddatum. Dat noemen we afkopen.

Wil je meer weten over de gevolgen als je jouw verzekering overdraagt? Vraag dan advies aan je verzekeringsadviseur. Je kunt ook contact opnemen met ons.

Wanneer kan dit?

De informatie op deze pagina gaat over de waarde die is opgebouwd met de volgende verzekeringen:

 • Lijfrenteverzekering
 • Kapitaalverzekering Eigen Woning
 • Kapitaalverzekering box 3

Heeft u een kapitaalverzekering box 3? Dan kunt u de waarde uit deze verzekering alleen overdragen naar een levensverzekering bij een andere verzekeraar.

Heeft u een andere verzekering? Dan kunt u de waarde overdragen naar een bankspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Maar ook naar een levensverzekering of bankspaarrekening bij een andere verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.

Wanneer kunt u waarde overdragen?

Er zijn drie situaties waarin u de waarde kunt overdragen. Let op: niet voor alle verzekeringen kunt u de waarde overgedragen. Dit hangt af van de belastingregels die gelden voor uw verzekering.

Situatie 1: De einddatum van uw levensverzekering is bereikt. Maar u heeft het geld nog niet nodig en wilt het later ontvangen.

Hoe werkt dit?

Vlak voor de einddatum van uw verzekering krijgt u van ons bericht. Op dat moment beslist u wat u doet met de waarde. U kunt er dan voor kiezen om de waarde over te dragen.

Waar vind ik de einddatum van mijn verzekering?
De einddatum van uw levensverzekering staat op uw polis.

Let op

 • Is uw verzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Dan kunt u de waarde niet altijd overdragen.
 • Gelden voor uw verzekering nog oude belastingregels (‘oud regime’-lijfrenteverzekering)? Door het uitstellen van de einddatum wijzigen deze belastingregels, en gaan de strengere regels voor het ‘nieuwe regime’ voor u gelden.
Situatie 2: De verzekerde van een lijfrenteverzekering is overleden. En de begunstigde wil het geld gebruiken om bij een andere verzekeraar of bank een lijfrente te kopen. Of het geld naar een bankspaarrekening laten overmaken.

Hoe werkt dit?

Overlijdt de verzekerde? En is er een begunstigde, die recht heeft op een uitkering waarmee hij of zij een lijfrente moet aankopen? Dan kan hij of zij ervoor kiezen om met de uitkering bij Nationale-Nederlanden of een andere verzekeraar, bank of beleggingsinstelling een lijfrente aan te kopen.

Situatie 3: U wilt de waarde van uw levensverzekering vóór de einddatum overdragen naar een andere verzekering of bankspaarrekening.

Hoe werkt dit?

Wilt u de waarde van uw levensverzekering overdragen naar een verzekeraar of bank voordat de einddatum is bereikt? Dan kunt u de waarde overdragen naar een bankspaarrekening van Nationale-Nederlanden. Of naar een bankspaarrekening of verzekering van een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

Let op
Het is belangrijk dat voor uw nieuwe bankspaarrekening of verzekering dezelfde belastingregels gelden. Anders moet u misschien belasting betalen. Of gaan er andere, strengere regels gelden voor uw verzekering.

Belastingregels

Waar moet u rekening mee houden bij kapitaaloverdracht? Voor levensverzekeringen en bankspaarrekeningen gelden belastingregels. Die bepalen bijvoorbeeld wat u met de waarde mag doen, om bepaalde belastingvoordelen te krijgen.

Kapitaaloverdracht zonder belastinggevolgen

Wilt u dat dezelfde belastingregels blijven gelden als voor uw huidige levensverzekering? Dan kunt u de waarde van uw verzekering alleen overdragen naar bankspaarrekeningen of verzekeringen met dezelfde belastingregels. Wilt u weten welke rekeningen of verzekeringen dat zijn? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Of met de bank of verzekeraar waar u de waarde naartoe wilt overdragen.

Kapitaaloverdracht mét belastinggevolgen

Gelden voor de nieuwe verzekering of bankspaarrekening niet dezelfde belastingregels? Dan kunnen de voorwaarden van uw nieuwe verzekering of bankspaarrekening minder gunstig zijn dan die van uw huidige levensverzekering. Ook kan het voorkomen dat de Belastingdienst de overdracht als afkoop ziet. Dat kan vervelende gevolgen hebben. U moet dan bijvoorbeeld inkomstenbelasting betalen.
Daarom is het belangrijk dat u eerst goed uitzoekt welke gevolgen kapitaaloverdracht voor u heeft. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Heeft u uw verzekering verpand?

Heeft u uw levensverzekering verpand? Dan heeft u toestemming nodig van de geldverstrekker voor de kapitaaloverdracht. Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

Nationale-Nederlanden is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING geldverstrekker is, dan hoeft u niets te doen. U krijgt bericht of wij of ING akkoord gaan met de kapitaaloverdracht.

Nationale-Nederlanden is geen geldverstrekker

Wilt u de waarde van uw levensverzekering overdragen naar een andere verzekeraar of bank? En zijn wij, of ING, niet de geldverstrekker? Dan volgt u de volgende stappen:

 • U vraagt toestemming aan de geldverstrekker voor de kapitaaloverdracht. Daarvoor kunt u het formulier 'Verzoek aan geldverstrekker wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur deze naar de geldverstrekker.
 • De geldverstrekker vult vervolgens het formulier bij de brief in en stuurt het formulier terug naar u.
 • Heeft u het formulier met de toestemming van de geldverstrekker ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
 • De geldverstrekker kan het ingevulde formulier ook rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden sturen.

Afspraken over een snelle overdracht: het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Voor een snelle kapitaaloverdracht hebben financiële instellingen samen afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Nationale-Nederlanden heeft dit protocol ook ondertekend en houdt zich aan deze afspraken. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Kapitaaloverdracht in stappen

1. Wie vraagt uw kapitaaloverdracht aan?

Draagt u de waarde van uw levensverzekering over naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling? Dan kan het zijn dat deze instelling zelf de kapitaaloverdracht bij ons aanvraagt. U hoeft dan alleen het overdrachtsformulier te ondertekenen. Het kan ook zijn dat u de kapitaaloverdracht zelf moet regelen. Vraag dit dus eerst na bij uw nieuwe bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Draagt u de waarde van uw levensverzekering over naar een bankspaarrekening bij Nationale-Nederlanden? Dan regelen we de overdracht voor u.

2. Vraagt u zelf de overdracht aan? Vul dan het juiste formulier in

U vraagt kapitaaloverdracht aan met een formulier. Er zijn verschillende formulieren om kapitaaloverdracht aan te vragen.

3. We maken het bedrag binnen veertien dagen over

Nadat we het formulier en de benodigde documenten hebben ontvangen, maken we de waarde binnen veertien dagen over. We stoppen uw levensverzekering bij Nationale-Nederlanden.

Rentevergoeding

Soms lukt het ons niet om de waarde binnen veertien dagen over te maken. Is dat onze schuld? Dan krijgt u de wettelijke rente over de waarde van uw levensverzekeringen. U ontvangt rente vanaf het moment dat we de volledige aanvraag en de benodigde documenten hebben ontvangen. De waarde en de eventuele rente maken we daarna zo snel mogelijk over.

_1711739_

Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier