Ga direct naar inhoud

Wijzigen begunstiging

Bij een beleggingsverzekering kiest u zelf wie de uitkering krijgt op de einddatum of bij overlijden. Die persoon noemen we de begunstigde van de verzekering. Er gelden wel fiscale regels voor deze keuze. Op deze pagina leest u meer over de begunstiging en de regels. Wilt u weten wat in uw situatie geldt? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. U kunt ook contact met ons opnemen.

Hoe ziet een begunstiging eruit?

De begunstiging is een lijst met de personen die recht kunnen hebben op de uitkering op de einddatum van de verzekering of bij overlijden. Deze lijst staat op uw polis. In de lijst kan een omschrijving staan, bijvoorbeeld ‘de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer'.

Volgorde van begunstiging

Keren we een verzekerd bedrag uit? Dan heeft de persoon die in de begunstiging op één staat recht op de uitkering. De volgende begunstigden op de lijst hebben dan geen recht meer op de uitkering. Leeft de eerste begunstigde niet meer? Of is er niemand die aan de omschrijving (bijvoorbeeld ‘echtgenoot of echtgenote van de verzekeringnemer’) voldoet? Dan heeft de persoon die op twee staat recht op de uitkering. En zo verder. Er kunnen ook meer personen op één plek staan. Hebben daardoor meer personen recht op de uitkering? Dan verdelen we de uitkering onder hen.

Regels voor het wijzigen van de begunstiging

Als verzekeringnemer van een beleggingsverzekering kunt u de begunstiging veranderen. Daarvoor gelden wel regels.

Wanneer moet de begunstigde schenkbelasting betalen?

Is de eerste begunstigde voor de uitkering iemand anders dan de verzekeringnemer? En is verzekeringnemer niet in gemeenschap van goederen getrouwd met deze begunstigde? Dan moet de begunstigde schenkbelasting betalen over de uitkering.

Wat zijn de fiscale gevolgen als u de begunstigde verandert?

Heeft u een zogenaamde 'nieuw regime'-lijfrenteverzekering? Dan moet de eerste begunstigde, voor de uitkering op de einddatum, altijd de verzekeringnemer zijn. Bent u de verzekeringnemer en wordt de eerste begunstigde voor de uitkering bij leven iemand anders? En heeft deze wijziging niets te maken met een echtscheiding? Dan behandelt de Belastingdienst uw lijfrenteverzekering alsof u deze afkoopt. Dit betekent dat u belasting betaalt over de afkoopwaarde van uw verzekering. En moet u de Belastingdienst ook nog 20% extra revisierente hierover betalen.

Wanneer moet een begunstigde toestemming geven voor de wijziging?

Heeft iemand in het verleden de begunstiging aanvaard? Dan moet deze (eerdere) begunstigde toestemming geven voor de wijziging van de begunstiging. In de polis van uw verzekering leest u hier meer over. Als een eerdere begunstigde de begunstiging niet schriftelijk aanvaard heeft, dan hoeft deze begunstigde geen toestemming te geven voor de wijziging.

De begunstiging direct wijzigen

Wilt u de begunstiging direct wijzigen? Vul dan het formulier in.


Kunnen wij u helpen?