Verandert mijn pensioen door de nieuwe pensioenregels?

  • Je opgebouwde pensioen verandert niet
  • Je op te bouwen pensioen verandert mogelijk wél
  • Klik hieronder op jouw situatie en doe de check

English version

Verandert mijn opgebouwde pensioen of pensioenuitkering bij Nationale-Nederlanden?

Door de nieuwe pensioenregels (Wet toekomst pensioenen) verandert het pensioen van veel mensen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Op deze website kun je nagaan of je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering bij Nationale-Nederlanden verandert. Klik op jouw situatie en doe de check.

Ik ontvang al een pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden

De hoogte van je pensioenuitkering verandert niet door de nieuwe pensioenregels. Het maakt hierbij niet uit of je een (verevend) ouderdomspensioen, (bijzonder) partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Let op: is er bij de ingang van het pensioen gekozen voor een variabele pensioenuitkering of een hoog-laag pensioen? Dan veranderen die afspraken niet, en zal de hoogte van je pensioen hierdoor nog wél veranderen. Dit staat los van de nieuwe pensioenregels.

Ik heb via een eerdere werkgever pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden

Heb je via een eerdere werkgever pensioen opgebouwd, maar wordt hiervoor nu geen premie meer betaald? Dan verandert je opgebouwde pensioen(bedrag) niet door de nieuwe pensioenregels.

Als je een eind- of middelloonregeling hebt (ook wel uitkeringsovereenkomst genoemd), dan is het pensioenbedrag dat je straks ontvangt gegarandeerd. Je pensioen wordt dus niet omgezet naar een beleggingspensioen (invaren).

Heb je een pensioenregeling waarbij je op de pensioendatum een uitkering koopt met je opgebouwde pensioenkapitaal of beleggingswaarde (ook wel kapitaalovereenkomst of premieovereenkomst genoemd)? Dan hangt je pensioenuitkering af van het beschikbare bedrag, de rentestand en de levensverwachting op dat moment. Dit staat los van de nieuwe pensioenregels.

Ik ben volledig arbeidsongeschikt en Nationale-Nederlanden betaalt mijn pensioenopbouw 100% door

Wordt je pensioenopbouw tijdens je arbeidsongeschiktheid voor 100% betaald door
Nationale-Nederlanden? Dan verandert je opgebouwde én op te bouwen pensioen niet door de nieuwe pensioenregels.

Let op: als de mate van je arbeidsongeschiktheid verandert, heeft dit mogelijk wél gevolgen voor je nog op te bouwen pensioen. Dit staat los van de nieuwe pensioenregels.

Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt en Nationale-Nederlanden betaalt een deel van mijn pensioenopbouw

Wordt je pensioenpremie tijdens je arbeidsongeschiktheid deels betaald door
Nationale-Nederlanden? Dan verandert je opgebouwde én op te bouwen pensioen niet door de nieuwe pensioenregels.

Let op: als de mate van je arbeidsongeschiktheid verandert, heeft dit mogelijk wél gevolgen voor je toekomstige pensioenopbouw. Dit staat los van de nieuwe pensioenregels.

Bouw je op dit moment via een werkgever pensioen op bij Nationale-Nederlanden? Dan kan dat pensioen wél veranderen door de nieuwe pensioenregels.

Ik bouw via mijn huidige werkgever pensioen op bij Nationale-Nederlanden

Je nog op te bouwen pensioen gaat de komende periode veranderen. We kunnen je nu nog niet vertellen wanneer en hoe je pensioen verandert door de nieuwe pensioenregels. Dit hangt onder meer af van de pensioenregeling die je nu hebt. En van de keuzes die je werkgever maakt.

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe pensioenregels.

Zodra er meer bekend is, ontvang je hierover persoonlijk bericht. In de tussentijd hoef je niets te doen. Wil je meer weten over de nieuwe pensioenregels?
Kijk dan op nn.nl/pensioenakkoord.

Veelgestelde vragen

Kunnen er voor mij meerdere situaties gelden?

Ja, dat is mogelijk. Bijvoorbeeld als je:

  • Via je huidige werkgever pensioen bij ons opbouwt; én
  • Ook via een eerdere werkgever pensioen bij ons hebt opgebouwd.

Alleen het op te bouwen pensioen via je huidige werkgever verandert door de nieuwe pensioenregels. Zodra er meer bekend is, krijg je hierover bericht.

Het pensioen dat via je eerdere werkgever is opgebouwd, verandert niet door de nieuwe pensioenregels.

Wordt mijn gegarandeerde pensioen omgezet naar een beleggingspensioen (invaren)?
Nee, het gegarandeerde pensioen dat je bij Nationale-Nederlanden hebt opgebouwd verandert niet meer. Je pensioen wordt dus niet omgezet.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur