Ga direct naar inhoud

Pensioen 1-2-3 voor pensioendeelnemers

Meer inzicht in pensioen

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie ingegaan. Het doel van deze wet is om de communicatie over pensioen te verbeteren en daarmee het pensioenbewustzijn bij deelnemers te verhogen. Onderdeel van de wet is Pensioen 1-2-3. Hier leest u meer over Pensioen 1-2-3, de invoering van Pensioen 1-2-3 bij Nationale-Nederlanden en de Wet pensioencommunicatie.

Kunnen wij je helpen?

Pensioen 1-2-3

Wat is Pensioen 1-2-3?

Pensioen 1-2-3 is een vaste vorm voor informatie over een pensioenregeling voor werknemers. Vanaf 1 juli 2016 moeten alle pensioenverzekeraars en pensioenfondsen Pensioen 1-2-3 gebruiken. Op deze manier kunt u uw pensioenregelingen makkelijker vergelijken. Bijvoorbeeld als u van baan wisselt.

De cijfers 1-2-3 duiden op de verschillende onderdelen van de pensioeninformatie:

Meer inzicht in pensioen met Pensioen 1-2-3

Met de introductie van Pensioen 1-2-3 krijgt u nog meer inzicht in uw pensioen. In combinatie met bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl en op mijn.nn heeft u inzicht in hoe u er nu en straks voor staat. En dat helpt om een weloverwogen beslissing te nemen voor uw financiële toekomst. Pensioen is immers denken en doen!

Pensioen 1-2-3 bij NN

Pensioen 1-2-3 digitaal beschikbaar

Volgens de Wet pensioencommunicatie moet Pensioen 1-2-3 digitaal beschikbaar zijn voor iedereen die werkt en via zijn werkgever pensioen opbouwt (actieve deelnemers). Mensen die werken en pensioen opbouwen bij Nationale-Nederlanden kunnen hun Pensioen 1-2-3 inzien op mijn.nn.

Pensioen 1-2-3 en mijn.nn.nl voor werkgevers

Pensioen 1-2-3 is ook voor werkgevers beschikbaar via mijn.nn.nl. Werkgevers zonder mijn.nn.nl kunnen Pensioen 1-2-3 opvragen bij onze Klantenservice Pensioen.

Wie ziet Pensioen 1-2-3 (nog) niet?

Pensioen 1-2-3 is nog niet in te zien voor:

  • werkgevers en werknemers die in overgang zijn naar een andere pensioenregeling of naar een andere pensioenverzekeraar of een ander pensioenfonds. Zodra zij helemaal over zijn, komt Pensioen 1-2-3 voor hen beschikbaar via Nationale-Nederlanden of via de andere pensioenuitvoerder.
  • personen die met pensioen zijn (pensioengerechtigden) en personen die geen pensioen meer opbouwen en nog niet met pensioen zijn (gewezen deelnemers). Volgens de wet moet pensioeninformatie voor inactieve deelnemers uiterlijk op 1 juli 2017 digitaal beschikbaar zijn. Wat we dan precies voor wie beschikbaar stellen, is afhankelijk van regelgeving en nog niet bekend.

Veelgestelde vragen

Ik heb geen brief ontvangen over Pensioen 1-2-3. Klopt dat?
In principe krijgt u informatie over Pensioen 1-2-3 via uw werkgever. Gaat u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij Nationale-Nederlanden? Dan krijgt u per brief een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.nn.nl. Daar kunt u uw Pensioen 1-2-3 bekijken. Bouwt u al pensioen bij ons op, maar had u tot nu toe geen toegang tot mijn.nn.nl? Dan krijgt u voor Pensioen 1-2-3 nu wel toegang. U ontvangt per brief een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.nn.nl. Daar kunt u uw Pensioen 1-2-3 bekijken.
Over de wet

Wat houdt de Wet pensioencommunicatie in?

Iedereen moet ervoor gaan zorgen dat zijn of haar financiële situatie - ook na pensionering - goed is. U ook. Daarom vindt de overheid dat u antwoord moet kunnen geven op de volgende drie pensioenvragen:

  • Hoeveel krijg ik?
  • Is dat genoeg?
  • Wat moet ik doen als het niet genoeg is?

Dit betekent dat u altijd moet weten hoe uw situatie er op uw pensioendatum uitziet en hoe u er nu voorstaat. En dat u nu moet kunnen inspelen op uw situatie, zodat u later voldoende pensioen heeft. Kortom, u moet altijd weten wat u nu kunt doen én in actie komen als dat nodig is.

Nieuwe digitale middelen

Om ervoor te zorgen dat iedereen de drie vragen hierboven kan beantwoorden, worden bestaande middelen verbeterd. Dit geldt onder andere voor de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u zien hoeveel pensioen u krijgt als u de pensioenleeftijd bereikt. U ziet een overzicht van de pensioenen die u bij verschillende werkgevers heeft opgebouwd en het pensioen dat u van de overheid krijgt. U logt in met uw DigiD.

Ook het Uniform Pensioenoverzicht wordt verbeterd. In dit overzicht ziet u wat uw pensioen bij Nationale-Nederlanden waard is. Verder ziet u hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen als u tot uw pensioendatum blijft deelnemen aan de pensioenregeling.

Daarnaast komen er nieuwe digitale middelen bij. Zo ontwikkelden de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars samen Pensioen 1-2-3. Dit is een nieuw communicatiemiddel dat onder andere de startbrief vervangt. De startbrief is de eerste brief die u van een pensioenuitvoerder ontvangt als u een nieuwe baan heeft of ergens anders pensioen op gaat bouwen. In Pensioen 1-2-3 ziet u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling, wat uw mogelijkheden zijn en wanneer u in actie moet komen.

Vier keer per jaar update mijnpensioenoverzicht.nl

Vanaf 1 mei 2016 stuurt Nationale-Nederlanden vier keer per jaar actuele pensioengegevens door naar mijnpensioenoverzicht.nl. Dit betekent dat de informatie op mijnpensioenoverzicht.nl voortaan dus nog actueler is.

Geleidelijke invoering

De invoering van de Wet pensioencommunicatie gebeurt in meerdere stappen op verschillende data. Hieronder hebben we die data op een rijtje gezet.

1 juli 2015: verplichte pensioencommunicatie mag digitaal

Vanaf 1 juli 2015 mag de verplichte communicatie over de pensioenregeling digitaal verlopen, tenzij iemand daar bezwaar tegen maakt. Het Pensioenregister heeft de website mijnpensioenoverzicht.nl opnieuw gelanceerd.

1 januari 2016: Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aangepast

Sinds 1 januari 2016 hoeft het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet meer het 'te bereiken pensioen' weer te geven. Werknemers kunnen dat zelf bekijken op mijnpensioenoverzicht.nl. En in de informatie bij ontslag, pensionering en scheiding moeten pensioenuitvoerders voortaan weergeven welke toeslagen zijn gegeven in de laatste vijf jaar. Dit was drie jaar.

1 mei 2016: vier keer per jaar update mijnpensioenoverzicht.nl

Vanaf 1 mei 2016 stuurt Nationale-Nederlanden vier keer per jaar actuele pensioengegevens door naar mijnpensioenoverzicht.nl.

1 juli 2016: Pensioen 1-2-3 verplicht

Vanaf 1 juli 2016 moeten nieuwe en bestaande deelnemers de informatie over hun pensioenregeling (Pensioen 1-2-3) digitaal kunnen inzien.

1 januari 2017: uniforme modellen pensioenoverzichten uitgebreid

Vanaf 1 januari 2017 komen er ook voorgeschreven uniforme modellen voor de pensioenoverzichten van pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en gewezen partners met bijzonder partnerpensioen.

1 juli 2017: Pensioen 1-2-3 uitgebreid

Vanaf 1 juli 2017 moeten ook gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen partners de informatie over hun pensioenregeling digitaal kunnen inzien.

Meer weten?

Informatie over Pensioen 1-2-3

Veelgestelde vragen

Waarom is er een wet voor pensioencommunicatie?

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie ingegaan. Het doel van deze wet is om de communicatie over pensioen te verbeteren en daarmee het pensioenbewustzijn bij deelnemers te verhogen.

Kort samengevat gaat de Wet pensioencommunicatie er van uit dat iedere deelnemer altijd de volgende drie vragen moet kunnen beantwoorden:

  • Hoeveel krijg ik?
  • Is dat genoeg?
  • Wat moet ik doen als het niet genoeg is?
Wat merk ik van de Wet pensioencommunicatie?
Waarschijnlijk merkt u dat de huidige websites en informatievoorziening over pensioen worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast gaan we gebruikmaken van Pensioen 1-2-3. Dit is een nieuw communicatiemiddel dat onder andere de startbrief vervangt. De startbrief is de eerste brief die u van een pensioenuitvoerder ontvangt als u een nieuwe baan heeft of ergens anders pensioen op gaat bouwen. Alle pensioenuitvoerders moeten Pensioen 1-2-3 gebruiken voor hun communicatie. Dit betekent dat de informatie over de pensioenregeling er straks bij iedere pensioenuitvoerder er ongeveer hetzelfde uitziet.
Heeft de Wet pensioencommunicatie gevolgen voor de hoogte van mijn pensioen?
De Wet pensioencommunicatie heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. De wet gaat alleen over de manier waarop wij u moeten informeren over uw pensioen. De Wet pensioencommunicatie kan er dus niet voor zorgen dat u straks minder pensioen ontvangt.
_1654465_